Search result for

teenage

(75 entries)
(0.0577 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teenage-, *teenage*
Possible hiragana form: てえなげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teenage[ADJ] เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, See also: เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี, ที่เกี่ยวกับวัยรุ่น, Syn. adolescent, juvenile, immature, youthful
teenager[N] บุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี, See also: คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, วัยรุ่น, Syn. adolescent, teen, youngster

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teenagerวัยรุ่น [ดู adolescence] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teenage boysวัยรุ่นชาย [TU Subject Heading]
Teenage consumersผู้บริโภควัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage girlsวัยรุ่นสตรี [TU Subject Heading]
Teenage mothersมารดาวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage prostitutionการค้าประเวณีเด็กวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenager วัยรุ่น
บุคคลที่อายุระหว่าง 13-19 ปี [สิ่งแวดล้อม]
Teenagers with mental disabilitiesวัยรุ่นพิการทางจิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Living as an adult when you're a teenagerเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่เมื่อคุณยังเยาว์ New Haven Can Wait (2008)
You know that I stole a car when I was a teenager.คุณรู้ว่าผมเคยขโมยรถตอนเป็นวัยรุ่น Lucky Thirteen (2008)
The world is full of teenage boys riding bareback.โลกนี้เต็มไปด้วย เด็กวัยรุ่นที่ขี่ม้าหลังเปล่า Joy (2008)
But not every teenager is having sex.แต่ว่าวัยรุ่นทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีเซ็กซ์ Emancipation (2008)
But every teenager is stupid.แต่วัยรุ่นทุกคนงี่เง่า Emancipation (2008)
Teenagers on their own are stupider.วัยรุ่นเป็นไอ้โง่ด้วยตัวเอง Emancipation (2008)
That's not what-- teenager on her own?นั่นไม่ใช่เพราะเธอเป็นวัยรุ่น Emancipation (2008)
Psychiatrists see all sorts of patients, some of them teenagers.จิตแพทย์พบกับคนไข้หลากหลาย บางคนก็เป็นวัยรุ่น And How Does That Make You Kill? (2008)
You totally ruined a teenager who had a bright future.คุณเป็นคนทำลายเด็กคนนึงที่กำลังมีอนาคตสดใส Beethoven Virus (2008)
Why? Know what novel touched us when we were teenagers?รู้มั้ยว่านิยายเรื่องไหน โดนใจคนเกาหลีสุด สมัยเราเป็นวัยรุ่น? My Sassy Girl (2008)
Teenagers. I'll talk to him.วัยรุ่นก็เป็นแบบนี้ล่ะ เดี๋ยวผมไปคุยเอง Superhero Movie (2008)
I've known him since he was a teenager selling boom boxes from the back of a stolen truck.ขายประทัดตามท้ายรถที่ขโมยมา Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teenageA group of teenagers robbed me of my money.
teenageA teenager sometimes acts like a baby.
teenageTeenagers must adapt to today's harsh realities.
teenageTeenagers want to be independent of their parents.
teenageThat singer is a teenage idol.
teenageThat's par for the course with teenagers.
teenageThe defiant manner is characteristic of teenagers.
teenageThe magazine is aimed at teenagers.
teenageThe novelist is pretty popular among teenagers.
teenageThe report revealed that many teenagers are alcoholics.
teenageThe rock star is an idol of the teenagers.
teenageThe singer is very popular with teenage fans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยโจ๋[N] teenager, See also: adolescent, Syn. วัยจ๊าบ, วัยรุ่น, วัยคะนอง, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ดูสดชื่นแจ่มใสเหลือเกิน จนทำให้วัยโจ๋ที่เดินอยู่บนถนนร้องออกมาเสียงดัง, Count unit: คน, Thai definition: วัยรุ่นที่กำลังคะนอง
วัยกำดัด[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น, Example: ในนิตยสารมีรูปนางเอกหนังวัยกำดัดที่ดังระเบิดเถิดเทิงในสมัยนั้น, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวหรืออายุรุ่นหนุ่มสาว
วัยรุ่น[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Example: มีผู้กล่าวว่านักแสดงนักร้องวัยรุ่นในบ้านเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้มีปัญหามาก่อน, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยรุ่น[N] teenager, See also: adolescent, youth, juvenile, Example: เมื่อตำรวจตรวจค้นห้องพักจึงพบวัยรุ่นชายหญิงอีก 8 คนล้วนอยู่ในอาการมึนเมา, Thai definition: ระยะที่เข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
สาวแรกแย้ม[N] teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกรุ่น, สาววัยกำดัด, Count unit: คน
สาวแรกรุ่น[N] teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกแย้ม, สาววัยกำดัด, Example: รูปนี้แม่ถ่ายตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวแรกรุ่น, Count unit: คน
หนุ่มสาว[N] teenager, See also: youth, teen, youngster, Syn. วัยรุ่น, Example: นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: คนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ขบเผาะ[N] pubescence, See also: teenager, Syn. รุ่นกระเตาะ, วัยรุ่น, Example: เธอเล่าถึงกิจกรรมครั้งวัยขบเผาะด้วยใบหน้ายิ้มละไม, Thai definition: เด็กหญิงที่เพิ่งเริ่มแตกเนื้อสาว
เด็กวัยรุ่น[N] adolescent, See also: teenage, Syn. หนุ่มสาว, วัยรุ่น, Ant. ผู้ใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth   FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl   FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
ขาโจ๋[n.] (khājō) EN: leader of the teenage group   
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles   FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile   FR: adolescent [m] ; jeune [m, f]
วัยรุ่น[adj.] (wairun) EN: teenage ; adolescent ; boyish ; girlish ; juvenile ; immature ; young ; teen   FR: adolescent ; jeune
วัยรุ่นไทย[n. exp.] (wairun Thai ) EN: Thai teenagers   FR: jeunesse thaïlandaise [f] ; jeunes Thaïs [mpl] ; adolescents thaïlandais [mpl]
ด.ญ. (เด็กหญิง)[] (dø.yø. (dekying)) EN: girl ; teenager   FR: fille [f] ; adolescente [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEENAGE    T IY1 N EY2 JH
TEENAGED    T IY1 N EY2 JH D
TEENAGER    T IY1 N EY2 JH ER0
TEENAGERS    T IY1 N EY2 JH ER0 Z
TEENAGER'S    T IY1 N EY2 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teenage    (j) (t ii1 n ei jh)
teenager    (n) (t ii1 n ei jh @ r)
teenagers    (n) (t ii1 n ei jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teenager {m}; Teen {m} | Teenager {pl} | schwarze Teenagerteenager | teenagers | Ebonics [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles [Add to Longdo]
グラドル[, guradoru] (n) (col) (abbr) (See グラビアアイドル) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
グラビアアイドル[, gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
ゴシックロリータ[, goshikkurori-ta] (n) (See ゴスロリ) Gothic and Lolita (type of teenage fashion) [Add to Longdo]
ゴスロリ[, gosurori] (n) (abbr) (See ゴシックロリータ) Gothic and Lolita (type of teenage fashion) [Add to Longdo]
ティーンエージャー(P);ティーンエージャ;ティーンエイジャー[, tei-n'e-ja-(P); tei-n'e-ja ; tei-n'eija-] (n) teenager; (P) [Add to Longdo]
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots) [Add to Longdo]
十代(P);10代(P);十台[じゅうだい, juudai] (n,adj-no) (1) (See 台・だい・6) the teens (10-19); teenage; (n) (2) (十代, 10代 only) the tenth generation; (P) [Add to Longdo]
中二病;厨二病[ちゅうにびょう, chuunibyou] (n) (sl) humorous way of characterising certain expressions or behaviors that are characteristic of teenagers (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teenage \Teen"age\, n.
   The longer wood for making or mending fences. [Prov. Eng.]
   --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teenage \Teen"age`\ (t[=e]n"[=a]j), n.
   of or pertaining to a teenager; being in one's teens; as, a
   busload of teenage football fans; teenage inexperience.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teenage
   adj 1: being of the age 13 through 19; "teenage mothers"; "the
       teen years" [syn: {adolescent}, {teen}, {teenage},
       {teenaged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top