ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกบุญธรรม

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกบุญธรรม-, *ลูกบุญธรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกบุญธรรม[N] adopted child, See also: adoptive child, Syn. บุตรบุญธรรม, Ant. ลูกในไส้, Example: เขาใช้ขวดโค้กตีหัวลูกบุญธรรมจนเลือดออกหลายครั้งแล้วจึงเข้าข่ายกระทำทารุณกรรมกับเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: ลูกของคนอื่นที่เอามาเลี้ยงเป็นลูกของตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกบุญธรรมน. ลูกของคนอื่นที่เอามาเลี้ยงเป็นลูกของตัว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, the blind foster home mother.ใช่ เหมือนคนตาบอด/ ลูกบุญธรรมที่มีแม่รับเลี้ยง Never Been Kissed (1999)
Nell had it made, gave it to me the day she officially adopted me.เนลเก็บมันไว้และมอบให้ฉัน วันที่เธอรับฉันเป็นลูกบุญธรรม Metamorphosis (2001)
Actually, I'm adopted.จริงๆ แล้ว ผมเป็นแค่ลูกบุญธรรมเท่านั้น Hothead (2001)
His history of violence, and Caleb Nichol's daughter's the one blowing away ex-cons with a .45?มีประวัติการใช้ความรุนแรง/แล้วลูกบุญธรรมเคเล็บ นิโคลน่ะหรอที่เป็นคนยิงอดีตนักโทษ ด้วยปืน.45 The O.C. (2003)
That would be like releasing a tiger from it's cage.น่าแปลกที่เธอไม่ได้รับฮัตสึโมโมะเป็นลูกบุญธรรม นั่นคงเป็นการปล่อยเสือออกจากกรง Memoirs of a Geisha (2005)
Bill Carlton's godson.เป็นลูกบุญธรรมของบิลคาร์ลตัน Dead in the Water (2005)
You should look at adoption ads,เธอน่าจะหาดูประกาศรับลูกบุญธรรมนะ Juno (2007)
Turns out I'm adopted.ที่จริงฉันเป็นลูกบุญธรรม The Haunting of Molly Hartley (2008)
Our first day with an adopted baby,วันแรกกับลูกบุญธรรมของเรา Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
Just because I'm the King's ward, that doesn't mean I have to accompany him to the feast, does it?แค่ข้าเป็น ลูกบุญธรรมของพระราชา นั่นไม่ได้หมายความว่าข้าต้องไปงานเลี้ยง กับเขาซักหน่อย จริงไหม? The Dragon's Call (2008)
But, um, I was adopted.แต่ อืม พี่เป็นลูกบุญธรรม I Don't Wanna Know (2008)
I was adopted.ผมเป็นลูกบุญธรรม I Don't Wanna Know (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกบุญธรรม[n. exp.] (lūk buntham) EN: adopted child ; adoptive child   FR: enfant adoptif [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top