Search result for

ประดับ

(68 entries)
(0.1047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประดับ-, *ประดับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประดับ    [V] decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
ประดับไฟ    [V] decorate with the light, Example: สวนสนุกยูโรดิสนีย์มีการติดตั้งต้นคริสต์มาสสูง 18 เมตรพร้อมประดับไฟ 7,000 ดวงเพื่อสร้างความสว่างไสวในค่ำคืนคริสต์มาส, Thai definition: ติดดวงไฟให้สว่างไสว
ประดับยนต์    [N] car accessory, See also: minor fitting, of a car, car attachment, Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์, Example: พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หาซื้อได้ที่ร้านประดับยนต์, Thai definition: เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ร้านประดับยนต์
ประดับประดา    [V] decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประดับก. ตกแต่งให้งามด้วยสิ่งต่าง ๆ มีสร้อย แหวน เป็นต้น เช่น ประดับเหรียญตรา ประดับอาคารสถานที่ ประดับโคมไฟ, โดยปริยายหมายความว่า ประกอบ, เพิ่ม, เช่น ประดับบารมี.
ประดับประดาก. ประดับ.
ติด ๑ประดับ เช่น ติดเหรียญ ติดตรา เอาดอกไม้ติดผม
ติดไฟประดับไฟ เช่น ติดไฟราวงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like a diamond in the skyเหมือนดั่งก้อนเพชรประดับท้องฟ้า Dead Space: Downfall (2008)
Like a diamond in the skyเหมือนดั่งก้อนเพชรประดับท้องฟ้า Dead Space: Downfall (2008)
Like you said, you should follow the school policy, which prohibits hair colouring and accessories, short pants.ตามที่อาจารย์บอก กฏของโรงเรียน ห้ามแค่เรื่องสีผมและก็เครื่องประดับ Baby and I (2008)
- There's a jewelry store on the corner.-มีร้านเครื่องประดับอยู่ตรงหัวมุ่มโน่น Marley & Me (2008)
# You gotta have your star on the doorเธอต้องมีดาวประดับประตู High School Musical 3: Senior Year (2008)
# I gotta have my star on the doorฉันต้องมีดาวประดับบนประตู High School Musical 3: Senior Year (2008)
# I gotta have my star on the doorฉันต้องมีดาวประดับบนประตู High School Musical 3: Senior Year (2008)
Thanks to a national reforestation program, they once more cover 65% of the country.ขอบคุณสำหรับรูปแบบ การปฏิรูประดับประเทศ พวกมันเคยปกคลุมมากกว่า 65% ของประเทศ Home (2009)
[♪ Jordyn Taylor: Accessory]เครื่องประดับ เจอร์ดีน เทย์เลอร์ Confessions of a Shopaholic (2009)
The sheen of silk, draped across a mannequin.เงางามของผ้าไหม ที่ห้อยอยู้บนตัวหุ่นประดับ Confessions of a Shopaholic (2009)
But I am looking forward to seeing how you accessorize itแต่ฉันจะรอดูว่าเธอจะตกแต่งเครื่องประดับยังไง Confessions of a Shopaholic (2009)
Oh, she looks like an expert. How are her accessories?เธอดูมืออาชีพมากๆ/N เครื่องประดับเป็นไง? Confessions of a Shopaholic (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance   FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ประดับความรู้ [X] (pradap khwāmrū) EN: for information ; for academic interest ; as something worth knowing   
ประดับธง[v. exp.] (pradap thong) EN: decorate with flags ; deck with flags   
ประดับบารมี[v. exp.] (pradap bāramī) EN: enhance one's status ; embellish one's status   
ประดับประดา[X] (pradappradā) EN: decorated (with)   
ประดับยนต์[n. exp.] (pradap yon) EN: custom auto accessories ; motoring   
ประดับยศ[v. exp.] (pradap yot) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals   
ประดับเหรียญ[v. exp.] (pradap rīen) FR: médailler
ประดับไฟ[v. exp.] (pradap fai) EN: light a fire ; kindle a fire ; ignite a fire ; catch fire   

English-Thai: Longdo Dictionary
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adorn with    [PHRV] ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า, See also: ประดับประดา, Syn. decorate with
band    [VT] ผูก, See also: ประดับด้วยสายหรือแถบ, รัดด้วยสายรัด, Syn. bond
bead    [VT] ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beautify    [VT] ตกแต่ง, See also: ประดับประดา, ทำให้สวยงาม, Syn. decorate
bedeck    [VT] ประดับประดา, See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง, Syn. decorate
bejeweled    [ADJ] ประดับด้วยเครื่องเพชรหรือสวมเพชร
bejewelled    [ADJ] ประดับด้วยเครื่องเพชรหรือสวมเพชร
braid    [VT] ประดับด้วยเกลียว
bedeck with    [PHRV] ประดับด้วย, See also: ตกแต่งไปด้วย, Syn. deck with
bespangle with    [PHRV] ตกแต่งด้วย, See also: ประดับด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament)
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
amethyst(แอม' มิธิสท) n. แร่ quartz สีม่วงใช้เป็นเครื่องประดับ, สีย้อมสีม่วง adj. ประกอบด้วย amethyst, -amethystine adj.
anaglyph(แอน' นะกลิฟ) n. ของประดับที่มีปลายนูน, ภาพสามมิติ. -anaglyphic (al) , anaglyptic adj., -anaglyphy (อะแนก' ลิฟิ) n. (as a cameo)
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
astragal(แอส'ทระกัล) n. ส่วนประดับที่เป็นคิ้ว, ลูกปัด, คิ้วลูกปัด

English-Thai: Nontri Dictionary
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง
bejewel(vt) ประดับด้วยเพชรพลอย
bijou(n) เพชรพลอย,เครื่องประดับ
blazon(vt) ประกาศ,ทำเครื่องหมาย,ประดับ,แสดง
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
添える[そえる, soeru] Thai: ประดับ
飾る[かざる, kazaru] Thai: ประดับ
飾る[かざる, kazaru] Thai: ประดับประดา

German-Thai: Longdo Dictionary
Deko(n) |die| เป็นคำย่อของ die Dekoration การประดับประดา, การตบแต่ง, See also: S. die Dekoration,
schmücken(vt) |schmückte, hat geschmückt| ตกแต่ง, ประดับประดา เช่น den Christbaum schmücken ประดับต้นสนสำหรับวันคริสต์มาส, See also: S. dekorieren, verzieren,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top