ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

young

Y AH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -young-, *young*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
young brotheryounger brother
young sister(n) younger sister

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
young(adj) เยาว์วัย, See also: อ่อนวัย, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่โตเต็มที่, อายุยังน้อย
young(adj) ระยะแรกเริ่ม, See also: เพิ่งเริ่มต้น
young(n) คนหนุ่มคนสาว, See also: คนที่มีอายุน้อย
young(n) ลูกอ่อน (ของสัตว์และนก)
younger(adj) ลูกสาวหรือลูกชายที่ใช้ชื่อเดียวกับพ่อแม่
younger(adj) มีอายุน้อยกว่า, See also: ี่อ่อนกว่า
youngster(n) คนหนุ่มคนสาว, See also: เด็ก
youngster(n) ลูกม้า
youngster(n) นักเรียนนายเรือปีที่ 2 ของอเมริกา
youngberry(n) ผลไม้รสหวานสีม่วงเข้มของต้น blackberry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
young(ยัง) adj. หนุ่ม, สาว, อายุน้อย, เยาว์, อ่อน, ระยะแรกเริ่ม, ลูก, เด็ก, อ่อนหัด, ด้อยประสบการณ์, เกี่ยวกับผู้เยาว์, เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)
young brothern. น้องชาย
young mann. คนหนุ่ม, ชายคู่รัก, ชายคู่หมั้น
young onen. สัตว์, สัตว์ยังมีอายุน้อย, เจ้าหนุ่ม
young sistern. น้องสาว
youngbloodn. ความหนุ่มความสาว, วัยหนุ่มวัยสาว, ความคิดใหม่ ๆ , เลือดสด ๆ , คนหัวใหม่, คนทันสมัย, หนุ่มที่ห้าวหาญ
younger(ยัง'เกอะ) n. คนที่มีอายุอ่อนกว่า, คนเล็กกว่า. adj. อายุน้อยกว่า
youngling(ยัง'ลิง) n. คนหนึ่งคนสาว, ลูกสัตว์, สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย, ผู้หัดใหม่, มือใหม่
youngster(ยัง'สเทอะ) n. คนหนุ่มคนสาว, ลูกสัตว์, สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย, Syn. child, fledgling, minor

English-Thai: Nontri Dictionary
young(adj) หนุ่ม, สาว, อ่อนวัย, ใหม่, เยาว์, อ่อนหัด
young(n) ลูก, เด็กหนุ่มสาว, ผู้เยาว์
youngling(n) เด็กหนุ่มสาว, สัตว์อ่อน, ต้นไม้อ่อน, มือใหม่, ผู้หัดใหม่
youngster(n) เด็กหนุ่มสาว, ลูกสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
young personเยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young personเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young plantไม้พันธุ์, กล้าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
young populationประชากรเยาว์วัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
young streamธารปฐมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Young's modulusมอดุลัสของยัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
youngingเยาว์วัยลง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Young adultsวัยหนุ่ม-สาว [TU Subject Heading]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
young riveryoung river, แม่น้ำใหม่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Young womenเยาวสตรี [TU Subject Heading]
Young' s modulusมอดุลัสของยัง, อัตราส่วนระหว่างความเค้นตามยาวและความเครียดตามยาว วัสดุชนิดหนึ่ง ๆ จะมีมอดุลัสของยังคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Younglingผู้หัดใหม่, มือใหม่ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
young sisteryounger sister

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Old Granny knows a young girl's heart.เก่ายายรู้ว่าหัวใจของหญิงสาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look here, you, you impudent young pup!ดูที่นี่คุณคุณยโสโอหังลูกสุนัข หนุ่มสาว! Pinocchio (1940)
Why- - Why- - Ya young hoodlum!ทำไมทำไม ยา อันธพาลหนุ่ม! Pinocchio (1940)
And what particular moment in your young life would you want to keep?เเล้วมีช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษที่คุณอยากจะเก็บไว้ล่ะ Rebecca (1940)
We mustn't lead the young bride astray, must we, Jasper?เราต้องไม่ทําให้เจ้าสาว ออกนอกลู่นอกทางใช่มั้ย แจสเปอร์ Rebecca (1940)
I wish I had a young bride of three months waiting for me at home.ผมล่ะหวังว่าจะมีเจ้าสาวหมาดๆ มารอผมอยู่ที่บ้านบ้างจัง Rebecca (1940)
And a lot of young people would come up from London, และพวกหนุ่มสาวจากลอนดอน จะมาเปลี่ยนบ้านเป็นไนท์คลับ Rebecca (1940)
Dreadful. Young and lovely woman like that. No wonder...ผู้หญิงสาวเเละสวยอย่างหล่อนไม่น่าเลย-- Rebecca (1940)
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้ Night and Fog (1956)
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม 12 Angry Men (1957)
They played like young cats, and he loved them as he loved the boy.มันเล่นเหมือนแมวหนุ่ม The Old Man and the Sea (1958)
Young people see it in the bazaars, market places, temple...ที่เราเห็นมันทุกที่ในตลาดที่ ในสถานที่ตลาดในพระวิหาร แม้กระทั่ง Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
youngActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
youngA female kangaroo carries its young in the pouch.
youngAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
youngAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
youngA group of young men are playing handball in the playground.
youngA group of young men were fighting.
youngAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
youngAlas, he died young.
youngAlas, she died young.
youngAll teachers were young and loved teaching.
youngA long time ago, there was a young man.
youngA lot of young people went to Hawaii this summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้องเขย(n) younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai Definition: สามีของน้องสาว
สุดท้อง(adj) youngest
รุ่นหลัง(adj) next generation, See also: young generation, Syn. รุ่นลูก, รุ่นหลาน, Ant. รุ่นก่อน, Example: เราต้องสงวนทรัพยากรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้บ้าง, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
อนุชา(n) brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai Definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นงเยาว์(n) beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงงามวัยน้อย
สุดท้อง(adj) youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai Definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย
วัยสาว(n) young girl, See also: adolescent, teenage, juvenile, Syn. สาว, วัยแรกรุ่น, Example: สีสันของงานนี้คงหนีไม่พ้นเหล่าดาราวัยสาวที่มาร่วมงาน, Thai Definition: ผู้หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก
สาว(adj) young, See also: adolescent, juvenile, youthful, Ant. แก่, Example: เธอคือนางเอกสาวซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาในวงการ, Thai Definition: เกี่ยวกับหญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สาวแรกแย้ม(n) teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกรุ่น, สาววัยกำดัด, Count Unit: คน
สาวแรกรุ่น(n) teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกแย้ม, สาววัยกำดัด, Example: รูปนี้แม่ถ่ายตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวแรกรุ่น, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อนุชา[anuchā] (n) EN: younger brother of a prince ; younger brother
ใบจาก[bai jāk] (n, exp) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves
ใบมะขามอ่อน[bai makhām øn] (n, exp) EN: young tamarind leaves
ดรุณ[darun] (n) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth  FR: adolescent [ m ] ; jeune homme [ m ]
ดรุณ[darun] (adj) EN: youthful ; adolescent ; young  FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[darunī] (n) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl  FR: jeune fille [ f ] ; adolescente [ f ]
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [ m, f ] ; bébé [ m ] ; gamin [ m ] ; gamine [ f ] ; garçon [ m ] ; garçonnet [ m ] ; fille [ f ] ; fillette [ f ] ; petit [ m ] ; petite [ f ] ; moutard [ m ] (fam.) ; gosse (fam.) [ m ] ; môme [ m ] ; lardon [ m ] (fam.) ; loupiot [ m ] (fam.) ; loupiote [ f ] (fam.) ; bambin [
เด็ก[dek] (n) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl  FR: jeune garçon [ m ] ; jeune fille [ f ] ; adolescent [ m ] ; adolescente [ f ] ; jeune [ m, f ]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[dek āyu tam kwā sip-søng pī] (xp) EN: children younger than 12  FR: les enfants de moins de 12 ans

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
YOUNG Y AH1 NG
YOUNGS Y AH1 NG Z
YOUNGE Y AH1 N JH
YOUNG'S Y AH1 NG Z
YOUNGER Y AH1 NG G ER0
YOUNGERS Y AH1 NG G ER0 Z
YOUNGMAN Y AH1 NG M AE2 N
YOUNGEST Y AH1 NG G AH0 S T
YOUNGREN Y AH1 N G R EH0 N
YOUNGDAHL Y AH1 NG D AA2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
young (n) jˈʌŋ (y uh1 ng)
younger (j) jˈʌŋgər (y uh1 ng g @ r)
youngest (j) jˈʌŋgɪst (y uh1 ng g i s t)
youngish (j) jˈʌŋɪʃ (y uh1 ng i sh)
youngster (n) jˈʌŋstər (y uh1 ng s t @ r)
youngsters (n) jˈʌŋstəz (y uh1 ng s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shào, ㄕㄠˋ, ] young, #464 [Add to Longdo]
年轻[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, / ] young, #1,374 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] younger sister, #1,731 [Add to Longdo]
小姐[xiǎo jie, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙, ] young lady; miss, #2,743 [Add to Longdo]
年轻人[nián qīng rén, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] young people, #3,015 [Add to Longdo]
妹妹[mèi mei, ㄇㄟˋ ㄇㄟ˙, ] younger sister; fig. younger woman (esp. girl friend or rival), #3,238 [Add to Longdo]
弟弟[dì di, ㄉㄧˋ ㄉㄧ˙, ] younger brother, #3,931 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] younger brother; junior male; I (modest word in letter), #5,614 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] young, #7,651 [Add to Longdo]
幼稚[yòu zhì, ㄧㄡˋ ㄓˋ, ] young; childish; naive, #8,059 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ferkel { m }; junges Schwein | Ferkel { pl }young pig; piglet; porkling | young pigs [Add to Longdo]
Fräulein { n }young lady [Add to Longdo]
Halbstarke { m }; Halbstarkeryoung rowdies [Add to Longdo]
Häschen { n }; junger Haseyoung hare; bunny; leveret [Add to Longdo]
Jugendalter { n }young age [Add to Longdo]
Jungunternehmer { m }young businessman; young entrepreneur [Add to Longdo]
Jungvieh { n } [ agro. ]young stock [Add to Longdo]
Jungwähler { m }; Jungwählerin { f }young voter [Add to Longdo]
Kamelfüllen { n }young camel [Add to Longdo]
Läufer { m } (junges Schwein)young pig [Add to Longdo]
Matjeshering { m }young salted herring [Add to Longdo]
Nachwuchs { m } [ sport ]young talent [Add to Longdo]
Strichjunge { m }; Stricher { m }; junger Mann, der der Prostitution nachgehtyoung male prostitute [Add to Longdo]
Trieb { m } [ bot. ]young shoot [Add to Longdo]
Youngster { m }youngster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
あんこ[anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お嬢さん(P);御嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) (1) (hon) (See 嬢さん・じょうさん・1) daughter; (2) (See 嬢さん・じょうさん・2) young lady; (P) [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Young \Young\, n.
   The offspring of animals, either a single animal or offspring
   collectively.
   [1913 Webster]
 
      [The egg] bursting with kindly rupture, forth disclosed
      Their callow young.           --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {With young}, with child; pregnant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Young \Young\ (y[u^]ng), a. [Compar. {Younger}
   (y[u^][ng]"g[~e]r); superl. {Youngest} (-g[e^]st).] [OE.
   yung, yong, [yogh]ong, [yogh]ung, AS. geong; akin to OFries.
   iung, iong, D. joing, OS., OHG., & G. jung, Icel. ungr, Sw. &
   Dan. ung, Goth. juggs, Lith. jaunas, Russ. iunuii, L.
   juvencus, juvenis, Skr. juva[,c]a, juvan. [root]281. Cf.
   {Junior}, {Juniper}, {Juvenile}, {Younker}, {Youth}.]
   [1913 Webster]
   1. Not long born; still in the first part of life; not yet
    arrived at adolescence, maturity, or age; not old;
    juvenile; -- said of animals; as, a young child; a young
    man; a young fawn.
    [1913 Webster]
 
       For he so young and tender was of age. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       "Whom the gods love, die young," has been too long
       carelessly said; . . . whom the gods love, live
       young forever.            --Mrs. H. H.
                          Jackson.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in the first part, pr period, of growth; as, a young
    plant; a young tree.
    [1913 Webster]
 
       While the fears of the people were young. --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   3. Having little experience; inexperienced; unpracticed;
    ignorant; weak.
    [1913 Webster]
 
       Come, come, elder brother, you are too young in
       this.                 --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 young
   adj 1: (used of living things especially persons) in an early
       period of life or development or growth; "young people"
       [syn: {young}, {immature}] [ant: {old}]
   2: (of crops) harvested at an early stage of development; before
     complete maturity; "new potatoes"; "young corn" [syn: {new},
     {young}]
   3: suggestive of youth; vigorous and fresh; "he is young for his
     age" [syn: {youthful}, {vernal}, {young}]
   4: being in its early stage; "a young industry"; "the day is
     still young"
   5: not tried or tested by experience; "unseasoned artillery
     volunteers"; "still untested in battle"; "an illustrator
     untried in mural painting"; "a young hand at plowing" [syn:
     {unseasoned}, {untested}, {untried}, {young}]
   n 1: any immature animal [syn: {young}, {offspring}]
   2: United States film and television actress (1913-2000) [syn:
     {Young}, {Loretta Young}]
   3: United States civil rights leader (1921-1971) [syn: {Young},
     {Whitney Young}, {Whitney Moore Young Jr.}]
   4: British physicist and Egyptologist; he revived the wave
     theory of light and proposed a three-component theory of
     color vision; he also played an important role in deciphering
     the hieroglyphics on the Rosetta Stone (1773-1829) [syn:
     {Young}, {Thomas Young}]
   5: United States jazz tenor saxophonist (1909-1959) [syn:
     {Young}, {Pres Young}, {Lester Willis Young}]
   6: English poet (1683-1765) [syn: {Young}, {Edward Young}]
   7: United States baseball player and famous pitcher (1867-1955)
     [syn: {Young}, {Cy Young}, {Danton True Young}]
   8: United States religious leader of the Mormon Church after the
     assassination of Joseph Smith; he led the Mormon exodus from
     Illinois to Salt Lake City, Utah (1801-1877) [syn: {Young},
     {Brigham Young}]
   9: young people collectively; "rock music appeals to the young";
     "youth everywhere rises in revolt" [syn: {young}, {youth}]
     [ant: {aged}, {elderly}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 young /joːuŋ/
  jung

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top