ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adonai

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adonai-, *adonai*
Possible hiragana form: あどない
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got to be kidding me. (Cyrus) we praise you, adonai, our god, ล้อเล่นใช่ไหม เราสรรเสริญอะโดน่า พระเจ้าของเรา Seder Anything (2009)
ELOHIM, ADONAI, JEHOVA. !Elohim, Adonai, Jehova. The Story of Ruth (1960)
Baruch atah adonai elohenu melech ha-olam... borei pree hagofen.Baruch atah adonai elohenu melech ha-olam borei p'ree hagofen. Deconstructing Harry (1997)
"In the name of Adonai, God of Israel."Lm Namen Adonais, des Gottes Israels. The Unborn (2009)
- We praise you, Adonai, our God ruler of the universe, who creates the fruit of the vine.Wir preisen dich, Adonai, unseren Gott, Herrscher des Universums, Schöpfer der Frucht des Weines. Seder Anything (2009)
- Let's go.Baruch atah adonai eloheinu melech ha-olam... - Gehen wir. Felling and Swamping (2010)
Baruch atah adonai eloheinu melech...Baruch atah Adonai Eloheinu melech... Secret Santa (2010)
You can't say adonai...Sag's ihr. Man kann nicht "Adonai" sagen... Secret Santa (2010)
BLESSED ARE YOU, ADONAI OUR GOD, SOVEREIGN OF THE UNIVERSE, WHO HAS SANCTIFIED US WITH MITZVOT, AND INSTRUCTED US TO KINDLE SHABBAT LIGHT.Gesegnet seiest du, Adonai, unser Gott, Herrscher des Universums, der uns mit Mizwot gesegnet hat und uns beauftragt hat, die Sabbat-Kerzen anzuzünden. Brave Miss World (2013)
BLESSED ARE YOU, ADONAI OUR GOD, SOVEREIGN OF THE UNIVERSE, WHO HAS SANCTIFIED US WITH MITZVOT AND INSTRUCTED US TO KINDLE THE SHABBAT LIGHT.Gesegnet seiest du, Adonai, unser Gott, Herrscher des Universums, der uns mit Mizwot gesegnet hat und uns beauftragt hat, die Sabbat-Kerzen anzuzünden. Brave Miss World (2013)
Baruch attah Adonai... eloheynu melekh haolam...Baruch attah Adonai... eloheynu melekh haolam... Twerk (2013)
A single line from "Adonais."Ein einzelner Satz aus Adonais. What Death Can Join Together (2014)
A single line, from Adonais.Eine einzige Zeile von Adonais. Possession (2014)
♪ Barukh atah AdonaiBaruch atah Adonai, The Chicken (2016)
Adonai eloheinu, adonai echad...Adonai eloheinu, adonai echad... Bratva (2017)
Unto Adonai and Azrael, into the keeping of the lords of the flame and lower pits I consign this body to be forevermore consumed in this purging fire.Zu Adonai und Azrael... in die Obhut der Herren der Flamme und der niederen Gefilde... übergebe ich diese Leiche auf ewig dem Fegefeuer. Dracula's Daughter (1936)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adonai \Ad`o*na"i\, n. [Heb. ad[=o]n[=a]i, lit., my lord.]
   A Hebrew name for God, usually translated in the Old
   Testament by the word "Lord".
   [1913 Webster]
 
   Note: The later Jews used its vowel points to fill out the
      tetragrammaton {Yhvh}, or {Ihvh}, "the incommunicable
      name," and in reading substituted "Adonai".
      [Webster 1913 Suppl.]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top