ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embellish

IH0 M B EH1 L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embellish-, *embellish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embellish(vt) ประดับ, See also: ตกแต่ง, Syn. adorn, decorate, ornament
embellishment(n) การตกแต่ง, See also: การประดับประดา, Syn. adornment, decoration, ornament
embellishment(n) เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. ornament
embellish with(phrv) ตกแต่งด้วย, See also: ประดับประดาด้วย, Syn. decorate with
embellish with(phrv) เพิ่มข้อมูล (ที่ไม่เป็นจริง), See also: เพิ่มรายละเอียด ที่ไม่เป็นจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embellish { embellishedvt. ประดับ, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishes }vt. ประดับ, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishingvt. ประดับ, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish

English-Thai: Nontri Dictionary
embellish(vt) ทำให้งาม, ประดับ, แต่งเติม, เสริมแต่ง, ตกแต่ง
embellishment(n) การทำให้งาม, การประดับ, การแต่งเติม, การเสริมแต่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I did embellish a little bit, it is fiction.-ฉันแต่งให้ออกแนวนิยายนิดๆ Shelter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embellishA "modifier" has, just as it sounds, the role of embellishing sentences.
embellishJealousy embellishes a page of the epic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสริมสวย(v) beautify, See also: embellish, prettify, Syn. ปรุงแต่ง, แต่ง, เสริมแต่ง, Example: ทุกวันอาทิตย์ เธอจะไปเสริมสวยที่สถานเสริมความงามแถวสีลม, Thai Definition: ตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น (มักใช้แก่สตรี)
อลังการ(n) embellishment, See also: adornment, decoration, ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
ประดับ[pradap] (v) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance  FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ประดับบารมี[pradap bāramī] (v, exp) EN: enhance one's status ; embellish one's status
ปรุง[prung] (v) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches  FR: décorer ; apporter la touche finale
เสริมสวย[soēmsūay] (v) EN: beautify ; embellish ; prettify  FR: embellir ; enjoliver
แต่ง[taeng] (v) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange  FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[toktaeng] (v) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify  FR: décorer ; orner ; embellir ; rafraîchir
ตบแต่ง[toptaeng] (v) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom,   FR: décorer ; agrémenter ; parer
ต่อแต้ม[tøtaēm] (n) EN: add finishing touches to ; embellish ; retouch

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMBELLISH IH0 M B EH1 L IH0 SH
EMBELLISHED EH0 M B EH1 L IH0 SH T
EMBELLISHES EH0 M B EH1 L IH0 SH AH0 Z
EMBELLISHING EH0 M B EH1 L IH0 SH IH0 NG
EMBELLISHMENT EH0 M B EH1 L IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embellish (v) ˈɪmbˈɛlɪʃ (i1 m b e1 l i sh)
embellished (v) ˈɪmbˈɛlɪʃt (i1 m b e1 l i sh t)
embellishes (v) ˈɪmbˈɛlɪʃɪz (i1 m b e1 l i sh i z)
embellishing (v) ˈɪmbˈɛlɪʃɪŋ (i1 m b e1 l i sh i ng)
embellishment (n) ˈɪmbˈɛlɪʃmənt (i1 m b e1 l i sh m @ n t)
embellishments (n) ˈɪmbˈɛlɪʃmənts (i1 m b e1 l i sh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) #991 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement #19,194 [Add to Longdo]
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story [Add to Longdo]
飾り石[かざりいし, kazariishi] (n) semi-precious stone; ornate stone; embellished stone [Add to Longdo]
尾ひれをつける;尾鰭を付ける;尾ひれを付ける[おひれをつける, ohirewotsukeru] (exp, v1) to exaggerate; to embellish (a story, rumor, etc.) [Add to Longdo]
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration [Add to Longdo]
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n, vs) makeup; toilet; embellishment; (P) [Add to Longdo]
文飾[ぶんしょく, bunshoku] (n, vs) literary embellishments [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top