ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuss

F AH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuss-, *fuss*, fus
หรือคุณหมายถึง fuß?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuss(n) ความอึกทึก, See also: ความเอะอะ
fussy(adj) จุกจิกจู้จี้
fuss over(phrv) กังวลมากกับ, See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ, Syn. fuss about
fuss over(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss about(phrv) ตื่นเต้นเกินไป, See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ, Syn. fuss around
fuss about(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss about(phrv) กังวลมากกับ, See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ, Syn. fuss over
fuss around(phrv) ตื่นเต้นเกินไป, See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ, Syn. fuss about
fuss around(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuss(ฟัส) { fussed, fussing, fusses } n. ความจู้จี้, การคัดค้าน, การบ่น, ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย, จู้จี้, บ่น, คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret, complain
fussbudget(ฟัส'บัดจิท) n. คนจู้จี้,
fussy(ฟัส'ซี) adj. จู้จี้, ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ , ยุ่ง, เต็มไปด้วยรายละเอียด (โดยเฉพาะมากเกินไป) , ละเอียดลออ., See also: fussily adv. fussiness n., Syn. dainty, fastidious

English-Thai: Nontri Dictionary
fuss(n) ความจู้จี้, ความจุกจิก, ความยุ่ง, ความวุ่นวาย
fuss(vi) จุกจิก, จู้จี้, ยุ่ง, วุ่นวาย, เจ้ากี้เจ้าการ, บ่น
fussy(adj) จุกจิก, จู้จี้, ยุ่ง, วุ่นวาย, เจ้ากี้เจ้าการ, บ่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Must be that Indian who made all that fuss in Africa.ต้องเป็นเจ้าอินเดีย ที่ก่อเรื่องในแอฟริกาแน่ๆ Gandhi (1982)
#There's no need to feud and fuss #จะอาฆาตกันไปทำไม An American Tail (1986)
The boy who started the fuss at the Royal at the end of your song.เด็กที่ทำเสียงดังตอนที่คุณร้องเพลงจบ ที่ เดอะ รอยัล The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
No, the fuss had nothing to do with your singing.เปล่าครับ เรื่องตอนนั้น ไม่เกี่ยวกับคุณ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Let's shout, make a fuss Scream it out, wheeมารื่นเริงกันเถอะ/Nวี้วววว The Nightmare Before Christmas (1993)
It's so odd to me, this fuss over school prayer.มันจึงแปลกที่ฉันเอะอะนี้ไปโรงเรียนตอนเช้า The Birdcage (1996)
- That's what this fuss was all about?- นั่นคือสิ่งที่เอะอะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ? Dante's Peak (1997)
Then she won't make a fuss when the wolves eat her.หล่อนอาจจะวิ่งหนีหมาป่ามา Snow White: A Tale of Terror (1997)
I don't see what all the fuss is about.ไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นอะไรเลย Titanic (1997)
I'm telling you, it's a fuss over nothing.ฉันไม่ได้มีเธออยู่ในกระเป๋านี่ Shaun of the Dead (2004)
Spies don't fuss over damn bloody noses!- แล้วยังไง Spygirl (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fussA fussy referee can ruin a bout.
fussDon't make a fuss.
fussDon't make a fuss about trifles.
fussHe is very fussy eater.
fussHe never turns up without making a fuss.
fussI don't like to be made a fuss about.
fussI made a fuss of her family.
fussIt doesn't become a gentleman to fuss over trifles.
fussShe made a fuss about her benefits.
fussShurrup! Don't make such a fuss over a little headache. I'm flat out of magical power - this is all your fault!
fussStop making a fuss.
fussStop making a fuss over nothing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู้จี้จุกจิก(adj) fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai Definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ
คึกคัก(v) bustle, See also: fuss, be busy, be vivid, be bustling, flurry, Syn. พลุกพล่าน, Ant. หงอย, ซบเซา, Example: ตลาดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยขบวนคาราวานม้าลาต่างๆ ของพ่อค้าฮ่อ, Thai Definition: ลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ
ความพิถีพิถัน(n) punctiliousness, See also: fussiness, Syn. ความละเอียดลออ, ความประณีต, Ant. ความหยาบ, Example: เครื่องจักสานเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความพิถีพิถันในการสาน
จุกจิก(v) fuss, See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: อาจารย์จุกจิกเรื่องการไว้ผมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret
จู้จี้[jūjī] (adj) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (v) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (adj) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: fidgety ; fussy ; meticulous  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry
ขี้บ่น[khībon] (adj) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy  FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
พิธีรีตอง[phithīrītøng] (n) EN: ceremony ; formalities ; customary ceremony ; fuss  FR: cérémonie [ f ]
ท่ามาก[thā māk] (adj) EN: fussing around  FR: poseur ; affecté ; maniéré ; prétentieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUSS F AH1 S
FUSSY F AH1 S IY0
FUSSED F AH1 S T
FUSSES F AH1 S IH0 Z
FUSSELL F AH1 S AH0 L
FUSSING F AH1 S IH0 NG
FUSSNER F AH1 S N ER0
FUSSELMAN F AH1 S AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuss (v) fˈʌs (f uh1 s)
fussy (j) fˈʌsiː (f uh1 s ii)
fussed (v) fˈʌst (f uh1 s t)
fusses (v) fˈʌsɪz (f uh1 s i z)
fussier (j) fˈʌsɪəʳr (f uh1 s i@ r)
fussily (a) fˈʌsɪliː (f uh1 s i l ii)
fussing (v) fˈʌsɪŋ (f uh1 s i ng)
fusspot (n) fˈʌspɒt (f uh1 s p o t)
fussiest (j) fˈʌsɪɪst (f uh1 s i i s t)
fusspots (n) fˈʌspɒts (f uh1 s p o t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luō, ㄌㄨㄛ, / ] fussy; talkative, #1,798 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fussel { f }lint [Add to Longdo]
Fusselbürste { f }lint brush [Add to Longdo]
fusselfrei; flusenfrei; faserfrei { adj } | fusselfreier Lappen; flusenfreier Lappenlint-free | lint-free cloth [Add to Longdo]
fusselig { adj } | fusseliger | am fussligstenlinty | lintier | lintiest [Add to Longdo]
fusseln | fusselnd | gefusselt | es fusselt | es fusselteto fuzz | fuzzing | fuzzed | it fuzzes | it fuzzed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me [Add to Longdo]
こせこせ[kosekose] (adv, n, vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing [Add to Longdo]
せせこましい[sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
ちやほや;ちゃほや(ik)[chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
るっさい[russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
フッ素;弗素[フッそ(フッ素);ふっそ(弗素);フッソ, futsu so ( futsu moto ); fusso ( futsu moto ); fusso] (n) fluorine (F) [Add to Longdo]
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking [Add to Longdo]
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp, v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration [Add to Longdo]
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy [Add to Longdo]
潔癖症[けっぺきしょう, keppekishou] (n, adj-no) (1) (See 潔癖) fastidiousness; fussiness about cleanliness, etc.; (n) (2) clean-freak [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
履き物[はきもの, hakimono] Fussbekleidung, Schuhwerk, -Schuhe [Add to Longdo]
履物[はきもの, hakimono] Fussbekleidung, Schuhwerk [Add to Longdo]
[ゆか, yuka] Fussboden [Add to Longdo]
歩行者[ほこうしゃ, hokousha] Fussgaenger [Add to Longdo]
歩道[ほどう, hodou] Fussweg, Buergersteig [Add to Longdo]
歩道橋[ほどうきょう, hodoukyou] Fussgaengerbruecke [Add to Longdo]
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] Fussnote [Add to Longdo]
[あし, ashi] Fuss, Bein [Add to Longdo]
足跡[そくせき, sokuseki] Fussspur [Add to Longdo]
足跡[そくせき, sokuseki] Fussspur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuss \Fuss\ (f[u^]s), n. [Cf. {Fusome}.]
   1. A tumult; a bustle; unnecessary or annoying ado about
    trifles. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Zealously, assiduously, and with a minimum of fuss
       or noise               --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is unduly anxious about trifles; a fussbudget.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       I am a fuss and I don't deny it.   --W. D.
                          Howell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuss \Fuss\, v. i. [imp. & p. p. {Fussed}; p. pr. & vb. n.
   {Fussing}.]
   To be overbusy or unduly anxious about trifles; to make a
   bustle or ado. --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fuss
   n 1: an excited state of agitation; "he was in a dither"; "there
      was a terrible flap about the theft" [syn: {dither},
      {pother}, {fuss}, {tizzy}, {flap}]
   2: an angry disturbance; "he didn't want to make a fuss"; "they
     had labor trouble"; "a spot of bother" [syn: {fuss},
     {trouble}, {bother}, {hassle}]
   3: a quarrel about petty points [syn: {bicker}, {bickering},
     {spat}, {tiff}, {squabble}, {pettifoggery}, {fuss}]
   4: a rapid active commotion [syn: {bustle}, {hustle}, {flurry},
     {ado}, {fuss}, {stir}]
   v 1: worry unnecessarily or excessively; "don't fuss too much
      over the grandchildren--they are quite big now" [syn:
      {fuss}, {niggle}, {fret}]
   2: care for like a mother; "She fusses over her husband" [syn:
     {mother}, {fuss}, {overprotect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top