Search result for

teen

(125 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teen-, *teen*
Possible hiragana form: てえん
English-Thai: Longdo Dictionary
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teen[SUF] สิบ
teen[N] ความทุกข์, See also: ความเศร้าระทม
teen[N] คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, See also: คนที่มีอายุในช่วง 13-19 ปี, Syn. teenager, youth
teen[ADJ] เกี่ยวกับวัยรุ่น, See also: เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี
teens[N] ช่วงวัยรุ่น, Syn. adolescence, teen age, age of indiscretion
teeny[ADJ] เล็กมาก
teenage[ADJ] เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, See also: เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี, ที่เกี่ยวกับวัยรุ่น, Syn. adolescent, juvenile, immature, youthful
teen-age[N] คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, Syn. teens, youth
teenager[N] บุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี, See also: คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, วัยรุ่น, Syn. adolescent, teen, youngster
teeny-weeny[ADJ] เล็กมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teen(ทีน) adj. เกี่ยวกับวัยรุ่น (อายุระหว่าง13-19ปี) n. คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว,ความทุกข์,ความเศร้าระทม, Syn. teen-age
teen-age(ทีน'เอจฺ) adj. เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว,เกี่ยวกับคนที่มีอายุระหว่าง13-19ปี., See also: teen-ager n., Syn. teenage,teenaged,teen-aged
teeny(ที'นี) adj. เล็ก,จิ๋ว,จ้อย,จิ๊ด,เล็กน้อย
canteen(แคนทีน') n. กระติกน้ำ,ร้านอาหารในค่ายทหารหรือโรงเรียน,กล่องหีบใส่มีดช้อนส้อมและอื่น ๆ, Syn. bottle
eighteen(เอท'ทีน) n.,adj. 18
eighteenth(เอท'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 18
fifteen(ฟิฟทีน') n.,adj. 15,จำนวนสิบห้า
fifteenth(ฟิฟ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่ 15
fourteen(ฟอร์'ทีน) adj.,n. สิบสี่
mangosteen(แมง'กะสทีน) n. มังคุด

English-Thai: Nontri Dictionary
canteen(n) กระติกน้ำ,ร้านอาหาร
eighteen(adj) สิบแปด
eighteenth(adj) ที่สิบแปด
eighteenth(n) 1 ใน 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด
fifteen(adj) เกี่ยวกับจำนวนสิบห้า
fifteenth(adj) ที่สิบห้า
fifteenth(n) 1 ใน 15,วันที่ 15,อันดับที่ 15
fourteen(adj,n) สิบสี่
fourteenth(adj) ที่สิบสี่
fourteenth(n) อันดับที่สิบสี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teenagerวัยรุ่น [ดู adolescence] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teenage boysวัยรุ่นชาย [TU Subject Heading]
Teenage consumersผู้บริโภควัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage girlsวัยรุ่นสตรี [TU Subject Heading]
Teenage mothersมารดาวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage prostitutionการค้าประเวณีเด็กวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenager วัยรุ่น
บุคคลที่อายุระหว่าง 13-19 ปี [สิ่งแวดล้อม]
Teenagers with mental disabilitiesวัยรุ่นพิการทางจิต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teence[ทีนซฺ] (adv ) ในวัยรุ่น
teenly[ทีน'ลี] (adv ) โดยวัยรุ่น
teenly[ทีน'ลี] (adj ) เหมือนวัยรุ่น
teenth[ทีนธฺ'] (n ) ความเป็นวัยรุ่น
teentice[ทีน'ไทซฺ] (adv ) ร้อยครั้ง
teentieth[ทีน'ทิอิธ] (adj ) ที่ร้อย
teenty[ทีน'ที] (n ) ร้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Living as an adult when you're a teenagerเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่เมื่อคุณยังเยาว์ New Haven Can Wait (2008)
You know that I stole a car when I was a teenager.คุณรู้ว่าผมเคยขโมยรถตอนเป็นวัยรุ่น Lucky Thirteen (2008)
The world is full of teenage boys riding bareback.โลกนี้เต็มไปด้วย เด็กวัยรุ่นที่ขี่ม้าหลังเปล่า Joy (2008)
But not every teenager is having sex.แต่ว่าวัยรุ่นทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีเซ็กซ์ Emancipation (2008)
But every teenager is stupid.แต่วัยรุ่นทุกคนงี่เง่า Emancipation (2008)
Teenagers on their own are stupider.วัยรุ่นเป็นไอ้โง่ด้วยตัวเอง Emancipation (2008)
That's not what-- teenager on her own?นั่นไม่ใช่เพราะเธอเป็นวัยรุ่น Emancipation (2008)
Psychiatrists see all sorts of patients, some of them teenagers.จิตแพทย์พบกับคนไข้หลากหลาย บางคนก็เป็นวัยรุ่น And How Does That Make You Kill? (2008)
She's a troubled teen.เป็นเด็กมีปัญหา And How Does That Make You Kill? (2008)
It's not easy being a teen cheerleaderมันไม่ง่ายที่จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์วัยรุ่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You totally ruined a teenager who had a bright future.คุณเป็นคนทำลายเด็กคนนึงที่กำลังมีอนาคตสดใส Beethoven Virus (2008)
Well, you're much older, yet you take this high school teen and turn him into a father.แต่,ดูคุณแก่กว่า ใช่มั้ย คุณจับเค้าแล้วให้เค้าเป็นพ่อเด็ก Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teenTom became popular among teenagers as soon as he made his debut on the screen.
teenTeenagers must adapt to today's harsh realities.
teenThe magazine is aimed at teenagers.
teenA group of teenagers robbed me of my money.
teenThey say that in tropical countries people usually marry in their teens.
teenThe novelist is pretty popular among teenagers.
teenThe singer is very popular with teenage fans.
teenHe could swim across the river when he was in his teens.
teenMary went over to the United States in her late teens.
teenThe rock star is an idol of the teenagers.
teenThe teen-age actress has quite a few fans.
teenShe got married in her teens.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยหนุ่มวัยสาว[N] teen-age, See also: adolescent, young, Syn. วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยเอ๊าะ, วัยแรกรุ่น, Ant. วัยชรา, วัยแก่, Example: ปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักเป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับวัยหนุ่มวัยสาวที่ไม่ลงรอยกัน, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีอายุมากกว่าวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่
วัยโจ๋[N] teenager, See also: adolescent, Syn. วัยจ๊าบ, วัยรุ่น, วัยคะนอง, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ดูสดชื่นแจ่มใสเหลือเกิน จนทำให้วัยโจ๋ที่เดินอยู่บนถนนร้องออกมาเสียงดัง, Count unit: คน, Thai definition: วัยรุ่นที่กำลังคะนอง
วัยกำดัด[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น, Example: ในนิตยสารมีรูปนางเอกหนังวัยกำดัดที่ดังระเบิดเถิดเทิงในสมัยนั้น, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวหรืออายุรุ่นหนุ่มสาว
วัยรุ่น[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Example: มีผู้กล่าวว่านักแสดงนักร้องวัยรุ่นในบ้านเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้มีปัญหามาก่อน, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยรุ่น[N] teenager, See also: adolescent, youth, juvenile, Example: เมื่อตำรวจตรวจค้นห้องพักจึงพบวัยรุ่นชายหญิงอีก 8 คนล้วนอยู่ในอาการมึนเมา, Thai definition: ระยะที่เข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
สาวแรกแย้ม[N] teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกรุ่น, สาววัยกำดัด, Count unit: คน
สาวแรกรุ่น[N] teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกแย้ม, สาววัยกำดัด, Example: รูปนี้แม่ถ่ายตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวแรกรุ่น, Count unit: คน
หนุ่มสาว[N] teenager, See also: youth, teen, youngster, Syn. วัยรุ่น, Example: นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: คนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ขบเผาะ[N] pubescence, See also: teenager, Syn. รุ่นกระเตาะ, วัยรุ่น, Example: เธอเล่าถึงกิจกรรมครั้งวัยขบเผาะด้วยใบหน้ายิ้มละไม, Thai definition: เด็กหญิงที่เพิ่งเริ่มแตกเนื้อสาว
เด็กวัยรุ่น[N] adolescent, See also: teenage, Syn. หนุ่มสาว, วัยรุ่น, Ant. ผู้ใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth   FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl   FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
กำมะหริด[n.] (kammarit) EN: sateen ; worsted fabrics   
ขาโจ๋[n.] (khājō) EN: leader of the teenage group   
กระบอก[n.] (krabøk) EN: bamboo flask ; bamboo canteen ; section of bamboo stem   FR: section de bambou [f]
กระท้อน[n.] (krathøn) EN: santol ; wild mangosteen   
กระติก[n.] (kratik) EN: water flask ; water canteen ; flask ; vacuum flask ; thermos ; watering can   FR: thermos [m] ; bidon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEEN    T IY1 N
TEENS    T IY1 N Z
TEENY    T IY1 N IY0
TEENA    T IY1 N AH0
TEENIE    T IY1 N IY0
TEENSY    T IY1 N S IY0
TEENAGE    T IY1 N EY2 JH
TEENAGED    T IY1 N EY2 JH D
TEENAGER    T IY1 N EY2 JH ER0
TEENAGERS    T IY1 N EY2 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teens    (n) (t ii1 n z)
teeny    (j) (t ii1 n ii)
teenage    (j) (t ii1 n ei jh)
teenier    (j) (t ii1 n i@ r)
teenager    (n) (t ii1 n ei jh @ r)
teeniest    (j) (t ii1 n i i s t)
teenagers    (n) (t ii1 n ei jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teenager {m}; Teen {m} | Teenager {pl} | schwarze Teenagerteenager | teenagers | Ebonics [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
イメチェン[, imechien] (n,vs) (abbr) (See イメージチェンジ) image change (esp. for teen idols) [Add to Longdo]
エイティーン[, eitei-n] (n) eighteen [Add to Longdo]
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae [Add to Longdo]
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles [Add to Longdo]
グラドル[, guradoru] (n) (col) (abbr) (See グラビアアイドル) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
グラビアアイドル[, gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
コールタン[, ko-rutan] (n) (abbr) corded velveteen [Add to Longdo]
コール天[コールてん;コールテン, ko-ru ten ; ko-ruten] (n) corded velveteen; corduroy [Add to Longdo]
コギャル[, kogyaru] (n) (abbr) obsessively trend-conscious teen-age girls [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teen \Teen\, n. [OE. tene, AS. te['o]na reproach, wrong, fr.
   te['o]n to accuse; akin to G. zeihen, Goth. gateihan to tell,
   announce, L. dicere to say. See {Token}.]
   Grief; sorrow; affiction; pain. [Archaic] --Chaucer. Spenser.
   [1913 Webster]
 
      With public toil and private teen
      Thou sank'st alone.           --M. Arnold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teen \Teen\, v. t. [AS. te['o]nian, t?nan, to slander, vex.
   [root]64. See {Teen}, n.]
   To excite; to provoke; to vex; to affict; to injure. [Obs.]
   --Piers Plowman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teen \Teen\, v. t. [See {Tine} to shut.]
   To hedge or fence in; to inclose. [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teen \Teen\, n.
   a {teenager}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teen
   adj 1: being of the age 13 through 19; "teenage mothers"; "the
       teen years" [syn: {adolescent}, {teen}, {teenage},
       {teenaged}]
   n 1: a juvenile between the onset of puberty and maturity [syn:
      {adolescent}, {stripling}, {teenager}, {teen}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 teen [ten]
   toe
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top