Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-store-

S T AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: store, *store*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
store(vt) กักตุน, See also: สะสม, กักเก็บ, เก็บรักษา, Syn. keep, hoard, reserve, stockpile
store(vt) เก็บข้อมูล, See also: ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, Syn. enter data, save
store(n) ร้านค้า, See also: ห้าง, ห้างร้าน, Syn. market, shop
store(n) สิ่งที่กักตุนไว้, See also: การเก็บกักตุนไว้, Syn. hoard, reserve, supply
store(n) คลังสินค้า, See also: โกดัง, Syn. depository, storeroom, warehouse
store(n) ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. great quantity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
store๑. หน่วยเก็บ [ มีความหมายเหมือนกับ storage ]๒. เก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
store๑. หน่วยเก็บ [ มีความหมายเหมือนกับ storage ]๒. เก็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
store cycle; memory cycle; storage cycleช่วงเวลารอบเก็บข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Store decorationการตกแต่งร้านค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You stop and buy out a candy store - Halt!คุณหยุดและซื้อจากร้านขนม หยุด! Pinocchio (1940)
I'm very sorry but the store is closing.เสียใจด้วยร้านปิดแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sheriff murdered, crops burned stores looted, people stampeded and cattle raped!นายอำเภอถูกฆ่า, นาถูกเผา... ...ร้านค้าถูกปล้น, คนหนึพล่าน... ...วัวควายถูกข่มขืน Blazing Saddles (1974)
-Think you can handle a store as manager?วันนึงคุณคิดว่าจะเป็นผู้จัดการร้านได้มั้ย Oh, God! (1977)
Will, come on... I gotta be back at the drug store tomorrow!วิล มาสิ ผมจะต้องกลับไปที่ร้านขายยาพรุ่งนี้ First Blood (1982)
...at fine stores everywhere. Batteries not included.ตามร้านค้าทั่วไป ไม่รวมแบตเตอรี่ครับ *batteries not included (1987)
I don't know how we're going to make this store great again.ฉันไม่รู้ว่าทำยังไง ห้างนี้ถึงจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้ง. Mannequin (1987)
Something this store has never seen before.เป็นอะไรที่ห้างนี้ไม่เคยมีมาก่อน Mannequin (1987)
We know how much the store means to you, ma'am but, 10 percent is better than bankruptcy.เราทราบว่าห้างนี้มีความหมายต่อคุณมากแค่ไหนครับ คุณนาย... ...แต่! ได้ 1 ใน 10 ก็ยังดีกว่าล้มละลายนะครับ Mannequin (1987)
There's something strange going on in the store at night, Mr. Richards.มันมีอะไรแปลก ๆ... ...บางอย่างแปลก ๆ ในตอนกลางคืนครับ Mannequin (1987)
Mr. Richards, this store has never been more successful.คุณริชาร์ด, ห้างนี้ไม่เคยประสบความสำเร็จ ขนาดนี้มาก่อน... Mannequin (1987)
He can put a rubber glove on his head and run naked in the store yelling:ไม่ว่าเขาจะสวมถุงมือหนังบนหัวตัวเอง หรืออยากจะแก้ผ้า ร้องเอ็ดตะโรกลางห้าง... Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
storeA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
storeA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
storeAfter I got all worked up about ordering in English, I walked in the store and they greeted me with "Irasshaimase!" I felt, like, "What the ...?"
storeAll of a sudden a fire broke out in the department store.
storeAll sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.
storeAre there any stores with "going out of business" sales?
storeAre the stores closed on Sunday in England?
storeAs for dogs, customers may not bring them into this store.
storeAs soon as he graduated, he went to work in his father's general store.
storeA store catering to students.
storeA surprise was in store for me at home.
storeAt that store they deal in fish and meat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ(v) store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
ร้านค้า(n) store, See also: shop, Syn. ร้าน, ร้านรวง, ร้านขายของ, Example: เรือนนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหน้าเปิดเป็นร้านค้า ส่วนหลังเป็นที่อยู่อาศัย, Count Unit: ร้าน, Thai Definition: สถานที่ทำการค้าขาย
ห้าง(n) store, See also: shop, firm, concern, business house, Example: ห้างตกลงชดเชยมูลค่าส่วนนี้ให้เป็นที่ดินบริเวณต่อเนื่องกับที่ดินของโครงการ, Count Unit: ห้าง, Thai Definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า, สถานที่ประกอบธุรกิจ, Notes: (จีน)
ตุน(v) store, See also: hoard, stock up, Syn. เก็บ, กัก, กักตุน, Ant. ปล่อย, ระบาย, Example: ชาวบ้านตุนอาหารไว้มากมายเพื่อใช้ในยามสงคราม, Thai Definition: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลน หรือหวังกำไรในการค้า
กักเก็บ(v) store, See also: reserve, keep, maintain, Syn. เก็บกัก, Example: การจัดสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในแต่ละลุ่มน้ำย่อยก็จะสามารถช่วยกักเก็บน้ำแทนการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำได้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STORE S T AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
store (v) stˈɔːr (s t oo1 r)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[みせ, mise] TH: ร้านค้า  EN: store

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufhausdetektiv { m }store detective [Add to Longdo]
Lagerbuchführung { f }; Materialbuchführung { f }store accounting [Add to Longdo]
Lagerraum { m } | Lagerräume { pl }store room; storeroom | store rooms; storerooms [Add to Longdo]
Speicherbelegungsfaktor { m } [ comp. ]store utilization factor [Add to Longdo]
Store { m }net curtain [Add to Longdo]
Wissensschatz { m } | Wissensschätze { pl }store of knowledge | stores of knowledge [Add to Longdo]
Vor Hitze schützen!Store away from heat! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Store \Store\, n. [OE. stor, stoor, OF. estor, provisions,
   supplies, fr. estorer to store. See {Store}, v. t.]
   1. That which is accumulated, or massed together; a source
    from which supplies may be drawn; hence, an abundance; a
    great quantity, or a great number.
    [1913 Webster]
 
       The ships are fraught with store of victuals.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       With store of ladies, whose bright eyes
       Rain influence, and give the prize.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of deposit for goods, esp. for large quantities; a
    storehouse; a warehouse; a magazine.
    [1913 Webster]
 
   3. Any place where goods are sold, whether by wholesale or
    retail; a shop. [U.S. & British Colonies]
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Articles, especially of food, accumulated for some
    specific object; supplies, as of provisions, arms,
    ammunition, and the like; as, the stores of an army, of a
    ship, of a family.
    [1913 Webster]
 
       His swine, his horse, his stoor, and his poultry.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {In store}, in a state of accumulation; in keeping; hence, in
    a state of readiness. "I have better news in store for
    thee." --Shak.
 
   {Store clothes}, clothing purchased at a shop or store; -- in
    distinction from that which is home-made. [Colloq. U.S.]
    
 
   {Store pay}, payment for goods or work in articles from a
    shop or store, instead of money. [U.S.]
 
   {To set store by}, to value greatly; to have a high
    appreciation of.
 
   {To tell no store of}, to make no account of; to consider of
    no importance.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fund; supply; abundance; plenty; accumulation;
     provision.
 
   Usage: {Store}, {Shop}. The English call the place where
      goods are sold (however large or splendid it may be) a
      shop, and confine the word store to its original
      meaning; viz., a warehouse, or place where goods are
      stored. In America the word store is applied to all
      places, except the smallest, where goods are sold. In
      some British colonies the word store is used as in the
      United States.
      [1913 Webster]
 
         In his needy shop a tortoise hung,
         An alligator stuffed, and other skins
         Of ill-shaped fishes; and about his shelves
         A beggarly account of empty boxes. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Sulphurous and nitrous foam, . . .
         Concocted and adjusted, they reduced
         To blackest grain, and into store conveyed.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Store \Store\, a.
   Accumulated; hoarded. --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Store \Store\, v. t. [imp. & p. p. {Stored}; p. pr. & vb. n.
   {Storing}.] [OE. storen, OF. estorer to construct, restore,
   store, LL. staurare, for L. instaurare to renew, restore; in
   + staurare (in comp.) Cf. {Instore}, {Instaurate}, {Restore},
   {Story} a floor.]
   1. To collect as a reserved supply; to accumulate; to lay
    away.
    [1913 Webster]
 
       Dora stored what little she could save. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish; to supply; to replenish; esp., to stock or
    furnish against a future time.
    [1913 Webster]
 
       Her mind with thousand virtues stored. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Wise Plato said the world with men was stored.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Having stored a pond of four acres with carps,
       tench, and other fish.        --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. To deposit in a store, warehouse, or other building, for
    preservation; to warehouse; as, to store goods.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 store
   n 1: a mercantile establishment for the retail sale of goods or
      services; "he bought it at a shop on Cape Cod" [syn:
      {shop}, {store}]
   2: a supply of something available for future use; "he brought
     back a large store of Cuban cigars" [syn: {store}, {stock},
     {fund}]
   3: an electronic memory device; "a memory and the CPU form the
     central part of a computer to which peripherals are attached"
     [syn: {memory}, {computer memory}, {storage}, {computer
     storage}, {store}, {memory board}]
   4: a depository for goods; "storehouses were built close to the
     docks" [syn: {storehouse}, {depot}, {entrepot}, {storage},
     {store}]
   v 1: keep or lay aside for future use; "store grain for the
      winter"; "The bear stores fat for the period of hibernation
      when he doesn't eat" [syn: {store}, {hive away}, {lay in},
      {put in}, {salt away}, {stack away}, {stash away}]
   2: find a place for and put away for storage; "where should we
     stow the vegetables?"; "I couldn't store all the books in the
     attic so I sold some"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 store
  n.
 
   [prob.: from techspeak main store] In some varieties of Commonwealth
   hackish, the preferred synonym for {core}. Thus, bringing a program into
   store means not that one is returning shrink-wrapped software but that a
   program is being {swap}ped in.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 store /stɔʀ/ 
  roller-blind

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top