ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concern

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concern-, *concern*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concern(vt) เกี่ยวข้องกับ, Syn. relate to, involve
concern(n) ความกังวล, Syn. anxiety, worry
concern(n) ความสัมพันธ์
concern(vt) ทำให้กังวล, Syn. trouble, disturb, worry
concern(vt) มีความสัมพันธ์
concern(n) เรื่องที่สำคัญกับบุคคลหนึ่ง, See also: เรื่องราว, Syn. business, matter
concerned(adj) กังวล, Syn. uneasy, anxious, Ant. calm, unconcerned
concerned(adj) ที่สัมพันธ์กับ
concern in(phrv) เกี่ยวข้องกับ, See also: พัวพันกับ, วุ่นอยู่กับ
concerning(prep) เกี่ยวกับ, Syn. about, in regard to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concern(คันเซิร์น') { concerned, concerning, concerns } vt. เกี่ยวกับ, พัวพัน, กังวล, เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน, ความพัวพัน, ความเป็นห่วง, ความสนใจ, ธุระ, ธุรกิจ, บริษัท, Syn. affect, involve, pertain
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง, ซึ่งเป็นที่สนใจ, ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved, anxious, Ant. free, clear
concerning(คันเซิร์น'นิง) prep. เกี่ยวกับ
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ, ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความกังวล, ความเป็นห่วง, สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ, ความสนใจ, Syn. involvement, worry

English-Thai: Nontri Dictionary
concern(n) ความเป็นห่วง, ความกังวล, ธุระ, ห้างร้าน, บริษัท
concern(vt) เกี่ยวข้อง, พัวพัน, ทำให้สนใจ, ทำให้เป็นห่วง, ทำให้เป็นกังวล
concerned(adj) เป็นห่วง, เป็นกังวล, เกี่ยวข้อง, เอาธุระ
concerning(pre) เกี่ยวกับ, ในเรื่อง, เกี่ยวข้อง
unconcern(n) ความไม่สนใจ, ความไม่แยแส, ความเฉยเมย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
concerns(n, vt) vt.เกี่ยวกับ, เกี่ยวข้องกับ n.ความเกี่ยวพัน, ความพัวพัน, See also: involve, Syn. affect

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
it concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance\ Nit เกี่ยวข้องความบ้าที่เจาะจง... ...อำเภอใจแด่ที่สุดของเขา . , สิ่งที่ ที่ฉันที่จะทำปรับตัวของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My first story concerns a most curious episode in my lifeเรื่องราวแรกของฉันเกี่ยวข้องตอน most curious ในชีวิตของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Does this phone call concern our first gig?การโทรครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงครั้งแรกของเราใช่ไหม The Blues Brothers (1980)
It needn't concern you.มันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคุณ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
No. I'm afraid there's something in them that concerns me, too.ไม่ล่ะ ฉันกลัวว่ามันจะมีอะไรบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับฉันด้วย Clue (1985)
He's no concern of ours.มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรา The Princess Bride (1987)
Out of the blue, I get these sudden, these pangs of concern for your-- for your well--ความสัมพันธ์ของคุณเข้ามาจี้ให้เจ็บ จนหลุดพ้นจากความเศร้า สำหรับ เอ่อ Junior (1994)
By the time I was 10, the attraction that females had for me was becoming of some concern to my mother.ตอนผมอายุ 10 ขวบ ผมสนใจผู้หญิง ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่แม่ผมเป็นห่วง Don Juan DeMarco (1994)
What's the big concern here?จะห่วงอะไรขนาดนั้น Don Juan DeMarco (1994)
- Nothing that concerns you spacemen; just us toys.- ไม่มีอะไรน่าห่วงคุณนักบินอวกาศ แค่ของเล่นพวกเรา Toy Story (1995)
It wasn't very good. That's not really what concerns me though.อันนั้นผมไม่สนใจหรอก Good Will Hunting (1997)
What concerns you?แล้วเธอสนใจอะไร Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concernAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
concernAre you aware of anything concerning his past life?
concernAre you concerned with the politics?
concernArnold is concerned with cases of dual personality.
concernAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
concernAs far as English is concerned, nobody can beat me.
concernAs far as English is concerned, she is second to none in her class.
concernAs far as I am concerned, everything is all right.
concernAs far as I am concerned, I am not against your opinion.
concernAs far as I am concerned I can leave today.
concernAs far as I am concerned, I don't think it true.
concernAs far as I am concerned, I have no objection.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาทร(n) care, See also: concern, regard, thoughtfulness, consideration, respect, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, ความเป็นห่วงเป็นใย, Ant. ความเห็นแก่ตัว, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โยง(v) embroil, See also: concern, implicate, involve, enmesh, entangle, Syn. เกี่ยวเนื่อง, โยงใย, Example: ผู้ต้องหาให้การโยงไปถึงอีกคนหนึ่ง
เกี่ยวพัน(v) concern, See also: deal, involve, relate, drag in, get involve, Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว, Example: ผู้บัญชาการได้สอบสวนเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของประชาชน, Thai Definition: ติดเนื่องกัน
เกี่ยวกับ(v) concern, See also: involve, relate, connect, Syn. เกี่ยวข้อง, เกี่ยว, Example: การปราศรัยครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไหนทั้งนั้น, Thai Definition: ข้องอยู่
เกี่ยวข้อง(v) relate, See also: concern, involve, connect, deal, link, Syn. เกี่ยวกับ, เกี่ยว, เกี่ยวพัน, Example: ปัจจุบันอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมสายโทรศัพท์จนเป็นชุมสายในระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่
ความอาทร(n) concern, See also: thoughtfulness, care, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร โดยให้ความเอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่องราว
เป็นกังวล(v) be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. กังวล, เป็นทุกข์, Ant. เป็นสุข, Example: ฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูงเพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีก, Thai Definition: เกิดความไม่สบายใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างยิ่ง
เป็นทุกข์เป็นร้อน(v) be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, , Ant. เป็นสุข, Example: คุณย่านั่งกินสบายๆ ท่าทางไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรกับเหตุการณ์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน, Thai Definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
เป็นทุกข์(v) be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์เป็นร้อน, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม, Ant. เป็นสุข, Example: ฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูงเพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีก, Thai Definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
น่าเป็นห่วง(adj) worried, See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Thai Definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทข้ามชาติ[børisat khāmchāt] (n, exp) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)  FR: société multinationale [ f ]
ชินชา[chin chā] (v, exp) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
ห้าง[hāng] (n) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment  FR: magasin [ m ] ; établissement commercial [ m ]
ห่วง[huang] (v) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about  FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงหาอาทร[huang hā-āthøn] (v, exp) EN: be concerned with
ห่วงใย[huangyai] (v) EN: worry ; feel anxious about ; concern about  FR: se préoccuper ; se soucier
กังวล[kangwon] (v) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
concern
concerns
concern's
concerned
concerns'
concerning

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concern
concerns
concerned
concerning
concernedly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关照[guān zhào, ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ,   /  ] concern; care; to keep an eye on; to look after #14,618 [Add to Longdo]
涉外[shè wài, ㄕㄜˋ ㄨㄞˋ,  ] concerning foreigners or foreign affairs #15,998 [Add to Longdo]
挂念[guà niàn, ㄍㄨㄚˋ ㄋㄧㄢˋ,   /  ] concerned #23,266 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] concern; wife and children #30,718 [Add to Longdo]
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ,  怀 /  ] concerned; troubled; having sth on one's mind [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anliegen { n } | ein nationales Anliegenconcern | a matter of national concern [Add to Longdo]
Besorgnis { f } | Besorgnisse { pl }concern | concerns [Add to Longdo]
Beziehung { f } (zu)concern (with) [Add to Longdo]
Unruhe { f }; Sorge { f } (wegen; um)concern (at; about; for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n, adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる, 主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P) #295 [Add to Longdo]
当該[とうがい, tougai] (adj-no, n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation #643 [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
にかけて[nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) #1,340 [Add to Longdo]
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P) #3,481 [Add to Longdo]
関与[かんよ, kanyo] (n, vs) participation; taking part in; participating in; being concerned in; (P) #3,947 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) (esp. 〜の念) sense; idea; thought; feeling; (2) desire; concern; (3) (esp. 念に〜、念の/が〜) attention; care; (P) #4,392 [Add to Longdo]
関心[かんしん, kanshin] (n) concern; interest; (P) #4,494 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Going \Go"ing\, p. pr. of {Go}. Specif.:
    (a) That goes; in existence; available for present use or
      enjoyment; current; obtainable; also, moving; working;
      in operation; departing; as, he is of the brightest
      men going; going prices or rate.
    (b) Carrying on its ordinary business; conducting
      business, or carried on, with an indefinite prospect
      of continuance; -- chiefly used in the phrases
 
   {a going business},
 
   {concern}, etc.
    (c) Of or pertaining to a going business or concern; as,
      the going value of a company.
      [Webster 1913 Suppl.] Goiter

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concern \Con*cern"\, v. t. [imp. & p. p. {Concerned}; p. pr. &
   vb. n. {Concerning}.] [F. concerner, LL. concernere to
   regard, concern, fr. L. concernere to mix or mingle together,
   as in a sieve for separating; con- + cernere to separate,
   sift, distinguish by the senses, and especially by the eyes,
   to perceive, see. See {Certain}.]
   1. To relate or belong to; to have reference to or connection
    with; to affect the interest of; to be of importance to.
    [1913 Webster]
 
       Preaching the kingdom of God, and teaching those
       things which concern the Lord Jesus Christ. --Acts
                          xxviii. 31.
    [1913 Webster]
 
       Our wars with France have affected us in our most
       tender interests, and concerned us more than those
       with any other nation.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
       It much concerns a preacher first to learn
       The genius of his audience and their turn.
                          --Dodsley.
    [1913 Webster]
 
       Ignorant, so far as the usual instruction is
       concerned.              --J. F.
                          Cooper.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage by feeling or sentiment; to interest; as, a good
    prince concerns himself in the happiness of his subjects.
    [1913 Webster]
 
       They think themselves out the reach of Providence,
       and no longer concerned to solicit his favor.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concern \Con*cern"\, v. i.
   To be of importance. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Which to deny concerns more than avails. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concern \Con*cern"\, n.
   1. That which relates or belongs to one; business; affair.
    [1913 Webster]
 
       The private concerns of fanilies.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. That which affects the welfare or happiness; interest;
    moment.
    [1913 Webster]
 
       Mysterious secrets of a high concern. --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. Interest in, or care for, any person or thing; regard;
    solicitude; anxiety.
    [1913 Webster]
 
       O Marcia, let me hope thy kind concerns
       And gentle wishes follow me to battle. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) Persons connected in business; a firm and its
    business; as, a banking concern.
    [1913 Webster]
 
   {The whole concern}, all connected with a particular affair
    or business.
 
   Syn: Care; anxiety; solicitude; interest; regard; business;
     affair; matter; moment. See {Care}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concern
   n 1: something that interests you because it is important or
      affects you; "the safety of the ship is the captain's
      concern"
   2: an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up
     out of fear of public reaction" [syn: {concern}, {care},
     {fear}]
   3: a feeling of sympathy for someone or something; "She felt
     strong concern for those less fortunate" [ant: {unconcern}]
   4: something or someone that causes anxiety; a source of
     unhappiness; "New York traffic is a constant concern"; "it's
     a major worry" [syn: {concern}, {worry}, {headache},
     {vexation}]
   5: a commercial or industrial enterprise and the people who
     constitute it; "he bought his brother's business"; "a small
     mom-and-pop business"; "a racially integrated business
     concern" [syn: {business}, {concern}, {business concern},
     {business organization}, {business organisation}]
   v 1: be relevant to; "There were lots of questions referring to
      her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
      [syn: {refer}, {pertain}, {relate}, {concern}, {come to},
      {bear on}, {touch}, {touch on}, {have-to doe with}]
   2: be on the mind of; "I worry about the second Germanic
     consonant shift" [syn: {concern}, {interest}, {occupy},
     {worry}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top