Search result for

โกดัง

(38 entries)
(0.0453 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกดัง-, *โกดัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกดัง[N] godown, See also: storehouse, warehouse, Syn. กุดัง, โรงเก็บของ, คลังพัสดุ, คลังสินค้า, Example: โรงงานที่ดียังต้องการแหล่งป้อนวัตถุดิบ ต้องการโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูป, Thai definition: โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกดังน. โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของเป็นต้น, กุดัง ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stuffed with what? - Get up! - Whoo!มันจะยุ่งยากกันตรงไหน ลุกขึ้น โรเซ่น ได้หาที่ดินสำหรับสร้างโกดังใหม่ได้รัยัง Pilot (2008)
What'd happen if we didn't rebuild?จะเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่สร้างโกดังใหม่ Pilot (2008)
Stores them someplace off the grid.โกดังเก็บของบางแห่ง ไม่มีลวดหนาม Pilot (2008)
This warehouse is where you and your government have hidden all of your secrets, yes?โกดังนี่ คือที่ที่คุณและรัฐบาลของคุณ ซ่อนความลับทั้งหมดของคุณไว้ใช่ไหม? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Watch the sun come up over the warehouses.เฝ้ามองดวงอาทิตย์ขึ้น ข้ามหลังคาโกดัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Then you were arrested burglarizing an empty warehouse in Dallas.แล้วเธอก็ถูกจับจากการย่องเบา โกดังแห่งหนึ่งในดัลลัส The Lazarus Project (2008)
I'm in a warehouse. They got me wired to these oil drums.ผมอยู่ในโกดัง พวกเขาจับผมมัดกับถงน้ำมัน The Dark Knight (2008)
Then there was the fire in the warehouse and the publishers went out of business.พอมีไฟไหม้โกดัง... สำนักพิมพ์ก็เลยเจ๊ง Inkheart (2008)
Have you found out of Lee Dong Chul's whereabouts?คุณหาโกดังที่อีดงชอลอยู่ พบหรือยัง? Episode #1.9 (2008)
As far as I can see, there's maximum transparency.- โกดังใน เทเวโรล่า ล่ะ ? - เราใช้เก็บยางรถแล้ว Gomorrah (2008)
Well what if we rented one of those self-storage places?เอ่อ... แล้วถ้าเราเช่าโกดังสักแห่งล่ะ Pilot (2008)
Ruth, we're hearing reports that the pursuit began near the la brea area, then traveled through a warehousing district south of the 10 freeway.รูธ เราได้รับรายงานว่าเริ่มจากใกล้บริเวณ La Brea แล้วผ่านมาทาง ย่านโกดัง ทางใต้ของถนนหลวงหมายเลข10 The Beginning of the End (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกดัง[n.] (kōdang) EN: godown ; storehouse ; warehouse   
โกดังโรงพักสินค้า[n. exp.] (kōdang rōng phak sinkhā) EN: bonded warehouse ; customs warehouse   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
godown[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, โรงเก็บของ, Syn. warehouse
repository[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, Syn. store, warehouse
store[N] คลังสินค้า, See also: โกดัง, Syn. depository, storeroom, warehouse
warehouse[N] โกดังสินค้า, See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ, Syn. depository, repository, storehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bodega(โบเด'กะ) n. ร้านของชำ,โรงเก็บของโกดัง
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
cargo holdn. โกดังสินค้า
chandlery(แชนดฺ'เลอรี) n. ห้องเก็บเทียนไข (หรือสบู่) ,โกดังเก็บเทียนไข (หรือสบู่)
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
depot(ดี'โพ) n. สถานีรถไฟ,สถานีรถเมล์,คลังพัสดุ,โกดัง
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
godown(โก'เดาน์) n. โกดัง,ที่เก็บของ
loft(ลอฟทฺ) n. ห้องเพดาน,ห้องบนโรงม้าหรือโรงรถ,ห้องหอ,ห้องระเบียงใกล้เพดานโบสถ์,ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน,รังนกพิราบ,การตีลูกกอล์ฟสูงโด่ง,การยิงโด่ง. vt. เก็บไว้ในห้องเพดานหรือห้องบน,ตีลูกโด่ง,ยิงโด่ง,สร้างห้องเพดานหรือห้องชั้นบน. คำที่มีความหมายเหมือน
pantechniconn. โกดัง ,รถลำเลียงเครื่องเรือน

English-Thai: Nontri Dictionary
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ
depot(n) คลังสรรพาวุธ,คลังพัสดุ,ที่เก็บของ,โกดัง,สถานีรถไฟ
repository(n) โกดัง,คลัง
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า
wagon(n) รถบรรทุก,รถโกดัง,ตู้สินค้ารถไฟ,รถเข็น
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก,คนขับรถโกดัง
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top