Search result for

ชั้น

(123 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้น-, *ชั้น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กางเกงชั้นในpanty

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้น[N] class, See also: grade, level, degree, rate, caste, series, row, rank, Syn. ระดับ, อันดับ, ประเภท, ชั้น, วรรณะ, Example: ศาลชั้นต้นได้พิจารณาคดีแล้วเมื่อเช้านี้, Thai definition: สิ่งที่ลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ
ชั้น[CLAS] layer, See also: tier, stratum, terrace
ชั้น[N] shelf, See also: stand, stall, rack, Syn. หิ้ง, ชั้นวางของ, Example: ในห้องสมุดจะมีชั้นวางหนังสือแบ่งออกเป็นหมวดๆ, Count unit: ชั้น, Thai definition: ที่สำหรับวางของอย่างหนึ่ง มีพื้นซ้อนกันคล้ายตู้ แต่ไม่มีบานเปิด
ชั้น[N] grade, See also: year, form, Syn. ชั้นเรียน, Example: น้องชายของฉันเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1, Count unit: ชั้น
ชั้น[N] floor, See also: storey, story, Example: แม่ของฉันขายของอยู่ที่ชั้น 2 ของห้างบางลำพู, Count unit: ชั้น
ชั้นดี[ADJ] first-class, See also: first-rate, top grade, super, foremost, high-class, Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นยอด, คุณภาพดี, ชั้นหนึ่ง, เกรดเอ, Example: รถเบนซ์เป็นรถชั้นดีจากเมืองนอกที่ส่งมาขายยังเมืองไทย
ชั้นนำ[ADJ] first- class, See also: topflight, crack, Syn. ชั้นหนึ่ง, แถวหน้า, แนวหน้า, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นแนวหน้า, Ant. ชั้นต่ำ, ชั้นเลว, Example: เพราะเขาได้ดีกรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นใบเบิกทาง โอกาสจะได้งานและเงินดีจึงมีมาก
ชั้นบน[N] upstairs, See also: upper story/level, Ant. ชั้นล่าง, Example: เขาแบ่งชั้นบนของบ้านให้เพื่อนเช่า
ชั้นปี[N] year, Example: นิสิตแต่ละชั้นปีไปถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช, Thai definition: ระดับชั้นเรียน
ชั้นยศ[N] rank, Example: จอมพลเป็นชั้นยศสูงสุดของทหาร, Count unit: ชั้นยศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั้นน. ที่สำหรับวางของอย่างหนึ่ง มีพื้นซ้อนกันคล้ายตู้แต่ไม่มีบานปิด
ชั้นขั้นที่ลดหลั่นกันหรือซ้อนกัน เช่น ชั้นดิน ชั้นหิน
ชั้นสถานภาพทางสังคมที่ไม่เสมอกัน เช่น ชนชั้นกลาง ชนชั้นกรรมาชีพ
ชั้นขั้น, ตอน, เช่น เรื่องดำเนินมาถึงชั้นศาลแล้ว
ชั้นระดับ เช่น มือคนละชั้น, ลักษณนามเรียกขั้นที่ลดหลั่นกันหรือซ้อนกัน เช่น ฉัตร ๕ ชั้น บ้าน ๒ ชั้น.
ชั้นว. ที่ซ้อนทับกัน เช่น ขนมชั้น หินชั้น.
ชั้นฉายน. ชื่อหน่วยในมาตราวัดเวลาในสมัยโบราณ วัดโดยอาศัยการวัดเงาของตัวคนที่เกิดจากแสงแดดด้วยระยะความยาวของฝ่าเท้าของบุคคลนั้น ตอนเช้าหรือเย็นเงาจะทอดยาว และตอนเที่ยงเงาจะสั้นที่สุดหรืออาจไม่มีเลย เงาจะเปลี่ยนสั้นยาวได้จากเดือนหนึ่งไปสู่อีกเดือนหนึ่ง, เงายาว ๑ ฝ่าเท้า เรียกว่า ๑ ชั้นฉาย สามารถเทียบเวลาได้ ถ้าเป็นตอนเช้าเท่ากับ ๑๑.๔๕ นาฬิกา ถ้าเป็นตอนบ่ายเท่ากับ ๑๒.๑๕ นาฬิกา เช่น ปีขาลวันอังคารเดือนห้า ตกฟากเวลาสามชั้นฉาย (ขุนช้างขุนแผน).
ชั้นชั่วว. อย่างตํ่า.
ชั้นดินน. ดินที่ทับถมกันเป็นชั้น ๆ สามารถบอกอายุหลักฐานทางโบราณคดีได้.
ชั้นนี้น. ขณะนี้, ตอนนี้, ในความว่า ในชั้นนี้ เช่น ในชั้นนี้ขออธิบายเพียงคร่าว ๆ ก่อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seamชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stratumชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
classชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
classชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
floorชั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
A 1ชั้น ๑, ชั้นเยี่ยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classชั้น, ชั้นชน, กลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone bedชั้นกระดูก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
physical layerชั้นกายภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATM adaptation layer (AAL)ชั้นการปรับเปลี่ยนข้อมูลเอทีเอ็ม (เอเอแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjustable shelfชั้นเลื่อนได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book shelfชั้นหนังสือ , ชั้นหนังสือ
Book shelf หมายถึง ชั้นหนังสือ เป็นอุปกรณ์ใช้จัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นในห้องสมุด ชั้นหนังสืออาจมีทั้งแบบยึดตายตัวและแบบปรับระดับชั้นวางได้ ชั้นหนังสือในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุควรปรับขยายช่วงชั้นได้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและจัดชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้มีที่ว่างจากขอบบนของชั้นหนังสือห่างจากหนังสือเล่มที่สูงที่สุดบนชั้นอย่างน้อยที่สุด 1 นิ้ว และ ไม่มีขอบหยาบหรือยื่นออกมาที่อาจสร้างความเสียหายให้กับการเย็บเล่มหนังสือในพื้นที่ที่ไม่สกปรก ในพื้นที่ที่มีมลพิษมากชั้นหนังสือควรเป็นแบบมีกระจกปิดด้านหน้า ด้านล่างของชั้นหนังสือควรให้สูง เหนือพื้นอย่างน้อย 6 นิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและป้องกันความเสียหายจากน้ำในกรณีที่เกิดน้ำท่วม ชั้นหนังสือควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนต่างๆ เช่น หม้อน้ำ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้น การจัดชั้นไม่ควรวางติดกับผนังหรือใต้น้ำหรือท่อไอน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หนังสือถูกรังสีอัลตราไวโอเลต ชั้นหนังสือไม่ควรได้รับแสงแดดโดยตรง ห้องสมุดหลายแห่ง ๆ ใช้ชั้นเหล็กที่ปรับระดับได้และมีสีต่าง ๆ ในการจัดชั้นหนังสือ ส่วนชั้นเอียงใช้ในการจัดแสดงวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open shelfชั้นเปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Stackชั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย
ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Cap Rockชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน, ชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน ปิดทับอยู่ด้านบนของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม และปิดกั้นไม่ให้ไฮโดรคาร์บอนหนีออกมาถึงพื้นผิวดินได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
Reflectorตัวสะท้อน(นิวตรอน), ชั้นวัสดุที่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำหน้าที่สะท้อนนิวตรอนกลับเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสมากขึ้นและใช้นิวตรอนอย่างคุ้มค่า วัสดุที่ใช้เป็นตัวสะท้อนนิวตรอน เช่น แกรไฟต์ เบริลเลียม และยูเรเนียมธรรมชาติ
[นิวเคลียร์]
Ozone layerชั้นโอโซน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquifersชั้นหินอุ้มน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me?ชั้นMy Two Young Men (2010)
I...ชั้น.. Gaslit (2010)
I am.ชั้นไง Transformers: Dark of the Moon (2011)
I do ...ชั้น... The Grey (2011)
Let's see what's upstairs.ลองมาดูกันว่ามีอะไรที่ชั้นบน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The floor, it's been swept!ชั้นก็ถูกกวาด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่ Rebecca (1940)
She's not there. She's downstairs in the car.- หล่อนไม่อยู่ที่นั่นแล้ว อยู่ในรถที่ชั้นล่างค่ะ Rebecca (1940)
I keep her underwear on this side.ฉันเก็บพวกชุดชั้นในไว้ด้านนี้ Rebecca (1940)
Oh, you mean those at the top of the stairs?คุณหมายถึงที่อยู่ตรงชั้นบนสุด ของบันไดใช่มั้ยคะ งั้นฉันจะลองไปดู Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ชั้น [n.] (chan) EN: floor ; storey ; story (Am.)   FR: étage [m] ; niveau [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: layer ; stratum ; tier   FR: couche [f] ; strate [f] ; niveau [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้น [n.] (chan) EN: [class. : layer ; tier ; stratum ; terrace]   
ชั้นกรรมกร[adj.] (chan kammakøn) EN: working-class   
ชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chan kammāchīp) EN: proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m]
ชั้นของโอโซน[n. exp.] (chan khøng ōsōn) EN: ozone layer   FR: couche d'ozone [f]
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นต้น[n. exp.] (chan ton) EN: initial stage   

English-Thai: Longdo Dictionary
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
thong(n) กางเกงชั้นในประเภทหนึ่ง คล้ายแบบ tanga, tanga
panty(n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง
knickers(n pl) กางเกงชั้นใน, S. panties, women's undergarments,
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)
cirroชั้นสูง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 20,000 ฟุต ขึ้นไป)
deep cover(n) สายลับชั้นสูง
blue collar(n) กรรมกร, ชนชั้นแรงงาน เช่น Does for blue-collar workers what legions of advice givers have done for white-collar workers for many years., Cooking has always been a blue-collar job - at its best, a craft. It's a craft that was well-regarded in France, where people have long taken their food seriously, but nevertheless it held a position in the social framework not different in kind from such jobs as seamstress or automobile mechanic. , S. blue-collar, A. white collar, white-collar

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerosphere[N] ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มเปลือกโลก
alluvium[N] ชั้นของดินโคลนที่น้ำพัดพามา, Syn. wash
artifice[N] กลอุบาย, See also: ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลยุทธ์, กลวิธี, Syn. trick, wile
atmosphere[N] ชั้นบรรยากาศ, Syn. layer of air, gaseous envelope
bed[N] ชั้นหิน, See also: แนวหิน
blubber[N] ชั้นไขมันที่อยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อและหนังของปลาวาฬ
bookshelf[N] ชั้นหนังสือ, Syn. bookcase
cabinet[N] ชั้นหรือตู้วางของ, Syn. cupboard, closet
chest[N] ชั้นที่มีลิ้นชักใส่เสื้อผ้า, Syn. bureau, chest of drawers, dresser
choice[ADJ] ที่มีคุณภาพดี, See also: ชั้นดี, ชั้นเยี่ยม, Syn. prime, prize, quality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
aerosphere(แอ' โรสเฟียร์) n. บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศของโลก (lighter-than-air craft)
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
biplane(n) เครื่องบินปีกสองชั้น
bourgeois(adj) เกี่ยวกับชนชั้นกลาง
bourgeois(n) คนชั้นกลาง,สามัญชน
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aquifer (n) ชั้นหินอุ้มน้ำ
subbasement (n ) ชั้นใต้ดิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たな, tana] (n) ชั้นวางของ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一流[いちりゅう, ichiryuu] (n) ชั้นหนึ่ง ชั้นดี ชั้นเยี่ยม
[かい, kai, kai , kai] (n ) ชั้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地下[ちか, chika] Thai: ชั้นใต้ดิน English: basement

German-Thai: Longdo Dictionary
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
Regal(n) |das, pl. Regale| ชั้นวางของ
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ
Jacke(n) |die, pl. Jacken| เสื้อแจ็คเก็ต, เสื้อชั้นนอก
Unterhose(n) |die, pl. Unterhosen| กางเกงชั้นใน
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
Erdgeschoss(n) |das| ชั้นล่างสุด (ไม่ใช่ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเท่ากับชั้นที่หนึ่งในภาษาไทย
anlässlichเนื่องในโอกาส เช่น Ich lade meine Schulkameraden zum Abendessen anlässlich meines 60. Geburtstages ein. ฉันชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาทานอาหารเย็นในโอกาสวันครบรอบวันเกิดที่ 60 ของฉัน
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| การเจรจาระหว่างผู้นำชั้นสูงระดับประเทศ เช่น Gipfeltreffen
Stockwerk(n) |das, pl. Stockwerke| ชั้นในอาคาร หรือ ชั้นในบ้าน เช่น Das Haus besteht aus 3 Stockwerken. = บ้านนี้ประกอบด้วยชั้น 3 ชั้น, See also: S. die Etage,das Geschoss,

French-Thai: Longdo Dictionary
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top