ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

storeroom

S T AO1 R R UW2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -storeroom-, *storeroom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
storeroom(n) ห้องเก็บของ, See also: ห้องพัสดุ, Syn. storage, warehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
storeroom(สทอร์'รูม) n. ห้องเก็บของ, ห้องพัสดุ, ห้องแสดงสินค้า, Syn. warehouse

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, well, in that case, why don't you run down to the storeroom and get the rest of the wardrobe?ก็ได้ ถ้างั้น ทำไมเธอไม่ลงไปในห้องเก็บของซะ และจัดการกับชุดที่เหลือล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
He left you a little memento on your storeroom wall.เรามีข้อพิสูจน์ ! Millennium Actress (2001)
The storeroom over thereห้องเก็บของอยู่ด้านโน้นนะ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Well, that creepy storeroom used to be Sandover's office, right?ก็.. ห้องเก็บของน่าขนลุกนั่น เคยเป็นห้องทำงานของแซนโอเวอร์ใช่มั้ย It's a Terrible Life (2009)
He said he was going to the storeroom to check the inventory so...เขาบอกจะไปที่ห้องเก็บของเพื่อตรวจสอบสิ่งของ.. Episode #1.3 (2009)
Among them, 2 record the storeroom that became the murder scene.ในพวกนั้น มี 2 ตัวใช้บันทึกภาพห้องเก็บของ ซึ่งเป็นที่เกิดฆาตกรรม Episode #1.3 (2009)
The murderer probably passed through the cameras' blind spots to get from the stairwell to the storeroom walked, pressed up against the walls, all the way up to the equipment storeroom...ฆาตกรอาจจะ.. ..เดินผ่านจุดบอดของกล้อง จากบันไดไปที่ห้องเก็บของ.. เดิน และพิงกำแพงตลอดทางไปจนถึงห้องเก็บของ Episode #1.3 (2009)
If the murderer was Chihara-sensei then Chihara-sensei passed through the cameras' blind spots sneaked into the equipment storeroom and killed Hyuga-sensei.ถ้าฆาตกรคือชิฮาระเซ็นเซย์.. ถ้าอย่างนั้นชิฮาระเซ็นเซย์.. เดินผ่านจุดบอดของกล้อง Episode #1.3 (2009)
First, you, quite by chance witnessed Chihara-sensei entering the storeroom to kill Hyuga-sensei, didn't you?อย่างแรก คุณ ด้วยความบังเอิญ ...ได้เห็นอ.จิฮาร่าเข้าห้องเก็บของเพื่อไปฆ่าอ.เฮียวกะ ใช่ไหม? Episode #1.3 (2009)
Barbara, I need you to stay in this storeroom and take inventory.บาร์บาร่า ผมอยาก ให้คุณอยู่ในห้องเก็ยของนี่ และก็เช็คสินค้า Meet the Grandparents (2010)
The storeroom is a total mess.ห้องเก็บวัสดุเลอะเทอะไปหมด Bread, Love and Dreams (2010)
I have been quarantined to a storeroom away from the other passengers and crew.'ฮกะฐ! Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
storeroomI forgot to lock the storeroom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องเก็บของ(n) storeroom, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นภายในห้องเก็บของที่อยู่หลังบ้าน, Count Unit: ห้อง
ห้องเก็บของ(n) storeroom, See also: closet, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นภายในห้องเก็บของที่อยู่หลังบ้าน, Count Unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเก็บของ[hǿng kep khøng] (n) EN: storeroom ; closet  FR: remise [ f ] ; réserve [ f ] ; magasin [ m ]
ห้องพัสดุ[hǿng phatsadu] (n, exp) EN: storeroom  FR: réserve [ f ]
คลังพัสดุ[khlang phatsadu] (n, exp) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot  FR: dépôt [ m ]
คลังสินค้า[khlang sinkhā] (n, exp) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot  FR: entrepôt [ m ] ; dépôt [ m ] ; réserve [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STOREROOM S T AO1 R R UW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storeroom (n) stˈɔːruːm (s t oo1 r uu m)
storerooms (n) stˈɔːruːmz (s t oo1 r uu m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储藏室[chǔ cáng shì, ㄔㄨˇ ㄘㄤˊ ㄕˋ, / ] storeroom; CL:間|间[ jian1 ] #47,409 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貯蔵室[ちょぞうしつ, chozoushitsu] (n) storeroom; stockroom [Add to Longdo]
物置(P);物置き(io)[ものおき, monooki] (n) storage room; storeroom; lumber room; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storeroom \Store"room`\, n.
   Room in a storehouse or repository; a room in which articles
   are stored.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 storeroom
   n 1: a room in which things are stored [syn: {storeroom},
      {storage room}, {stowage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top