Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reserves

R IH0 Z ER1 V Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reserves-, *reserves*, reserve
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserves(ทหาร) กองหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reservesกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserves, organizedทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียม , ปริมาณสำรองปิโตรเลียม, Example: ค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที่แน่ใจแล้วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้จากวันที่กำหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและมีการคำนวณใหม่ [ปิโตรเลี่ยม]
Reservesกำลังสำรอง [TU Subject Heading]
Reserves (Accounting)ทุนสำรอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here are the reserves of the Nazis at war.นี่คือสิ่งที่ถูกเก็บเอาไว้ ช่วงสงครามนาซี Night and Fog (1956)
Or have they given you reserves of strength unlike ordinary men?หรือมันได้หลอมเจ้าให้แกร่งผิดมนุษย่ The Man in the Iron Mask (1998)
If the town were to be overrun, those reserves would be ours.ถ้าขับไล่ชาวบ้านไปได้ หยกก็ถูกเรายึด Around the World in 80 Days (2004)
Relax. They haven't made the reserves yet.เออน่า พวกนี้ยังไม่ติดทีมสำรองเลย Goal! The Dream Begins (2005)
Notched a pair for the reserves Saturday.เขากระทุ้งไป 2 เม็ดเมื่อวันเสาร์ จริงมั้ย Goal! The Dream Begins (2005)
Make sure the grain reserves are re-stocked.ให้แน่ใจว่าเมล็ดพืชทั้งหลายถูกเก็บเข้าคลังแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
But the fossil water reserves are severely depleted.เพราะน้ำบาดาลสามารถ หมดไปอย่างสิ้นเชิง Home (2009)
Since the planet is uninhabited, the moon of Pantora reserves the right to continue as its protectorate.เนื่องจากดาวเคราะห์ไม่มีคนอาศัย ดวงจันทร์แห่งแพนทอร่าจึงได้สิทธิ์ ในการอารักขาดินแดนนี่ต่อไป Trespass (2009)
Trying to find out why our power reserves are so low.กำลังลองที่จะหาว่าทำไม พลังงานสำรองของพวกเราถึงต่ำ Darkness (2009)
Our reserves are gone.พลังงานสำรองของเรา หมดแล้ว Darkness (2009)
The ship's recharged. The power reserves are full.ยานเติมพลังงานจนเต็ม Water (2009)
Our reserves are gone.พลังงานสำรองหมดแล้ว Light (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reservesJapan's gold and foreign exchange reserves stood at $68.9 billion at the end of 1998, down from $77.0 billion a year earlier.
reservesSome scientists predict that the world oil reserves will be used up within a century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินนอน(n) saving, See also: reserves, Syn. เงินเก็บ, Example: เขาทำงานมาตลอดชีวิต จนเดี๋ยวนี้มีเงินนอนอยู่ในธนาคารหลายล้านบาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินเหลือใช้ที่เก็บไว้
รองรัง(adj) be at hand, See also: reserves (of money), Syn. สำรอง, Thai Definition: มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด
ทุนสำรอง(n) reserves, Syn. เงินสำรอง, Thai Definition: เงินที่จัดเก็บไว้เป็นทุน หรือสำหรับไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองหนุน[køngnun] (n) EN: reserves
เงินคงคลัง[ngoen khongkhlang] (n, exp) EN: treasury reserves
เงินนอน[ngoennøn] (n) EN: savings ; reserves  FR: économies [ fpl ] ; réserves financières [ fpl ]
เสบียง[sabīeng] (n) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves  FR: provisions [ fpl ] ; vivres [ mpl ] ; réserves de nourriture [ fpl ]
เสบียงอาหาร[sabīeng āhān] (n, exp) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food  FR: provisions [ fpl ] ; réserves de nourriture [ fpl ]
สำรองตามกฎหมาย[samrøng tām kotmāi] (n, exp) EN: legal reserves
สงวนลิขสิทธิ์[sa-ngūan likkhasit] (v, exp) EN: all rights reserved  FR: tous droits réservés
สะสมเงินทุนสำรอง[sasom ngoenthun samrøng] (v, exp) EN: accumulate capital reserves

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESERVES R IH0 Z ER1 V Z
RESERVES R IY0 Z ER1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reserves (v) rˈɪzˈɜːʳvz (r i1 z @@1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] reserves; to store up #3,800 [Add to Longdo]
蕴藏量[yùn cáng liàng, ㄩㄣˋ ㄘㄤˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] reserves; amount still in store #58,393 [Add to Longdo]
储备金[chǔ bèi jīn, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] reserves (bank) [Add to Longdo]
存量[cún liàng, ㄘㄨㄣˊ ㄌㄧㄤˋ, ] reserves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引当金[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]
外貨準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves [Add to Longdo]
姿煮[すがたに, sugatani] (n) seafood cooked in a way that preserves its original shape [Add to Longdo]
充員[じゅういん, juuin] (n, vs) reserves; recruits; draftees; draughtees [Add to Longdo]
貯蔵物[ちょぞうぶつ, chozoubutsu] (n) stores; stock; reserves; cache; inventory [Add to Longdo]
内部留保[ないぶりゅうほ, naiburyuuho] (n) (of a company) internal reserves [Add to Longdo]
法定準備金[ほうていじゅんびきん, houteijunbikin] (n) legal reserves [Add to Longdo]
法定準備預金[ほうていじゅんびよきん, houteijunbiyokin] (n) required reserves; legal required reserves [Add to Longdo]
埋蔵量[まいぞうりょう, maizouryou] (n) deposits; reserves [Add to Longdo]
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reserves
      n 1: civilians trained as soldiers but not part of the regular
           army [syn: {militia}, {reserves}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top