ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lay in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay in-, *lay in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lay in(phrv) เก็บสำรอง, See also: มีเก็บไว้
lay in(phrv) ทาสี
lay in(phrv) วางไม้พายไว้ในเรือ
lay in(phrv) หยุดทำงาน (เหมืองถ่านหิน), See also: เลิกทำ, Syn. farm out, fish out, mine out, work out
lay in(phrv) ฝังใน, See also: วางใน
lay in(phrv) จัดฉาก, Syn. set in
lay into(phrv) จู่โจมด้วยกำปั้นหรือคำพูด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. lace into, lam into, lash at, let into

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You took her into your bed, now you got to lay in it.ช่วยเอาฉันไปไว้ที่เตียงของคุณได้ไหม ตอนนี้คุณนอนซะ Black Snake Moan (2006)
The answer lay in the home of a neighbor who, 20 minutes earlier, had been engaging in... an altogether different type of crime.คำตอบนั้น ได้นอนอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน ผู้ที่... ในอีก 20 นาทีต่อมา Smiles of a Summer Night (2007)
MAN 2: Okay, come on, I want to lay in some preliminary tracking.โอเค เอาล่ะ ผมต้องการให้มีการติดตามเบื้องต้น The Bourne Ultimatum (2007)
So we take Ronnie's reality until two years ago and we lay in our story on top.เราใช้เรื่องจริงของรอนนี่ ยกเว้นสองปีก่อน แล้วเราค่อยวางไว้ข้างบน Duplicity (2009)
# Is that the dreams I once had now lay in bed ## is that the dreams I once had now lay in bed # Life (2009)
Take out a bridge here, lay in a little hallucination there, sit back, pop some corn, watch the show.เอาสะพานตรงนี้ออก ทำภาพหลอนนิดหน่อยตรงนั้น แล้วก็แค่นั่งเฉยๆ กินป๊อปคอร์น ดูโชว์ Good God, Y'All (2009)
So we can lay in bed and watch old black-and-white movies.เราจะได้นอนดู หนังขาวดำด้วยกันบนเตียง Sex and the City 2 (2010)
You wanna lay in your twin bed and think about what you used to be.คุณคงอยากไปนอนเตียงคู่ แล้วคิดถึงสิ่งที่คุณเคยเป็นมากกว่า อะไรกัน? Romantic Expressionism (2010)
Lay in the sun.นอนอาบแดด The Boy with the Answer (2010)
Oh, so you did lay in the sun?งั้นเธอก็ได้อาบแดดจริงๆน่ะสิ Spider and the Fly (2010)
Tell mummy I gave you permission to lay in bed with her tonight.บอกแม่ว่าพ่ออนุญาติให้นอนด้วยกันได้วันนี้ Grave Encounters (2011)
Then they lay in wait to get it.พวกเขาก็เลยนอนรอเพื่อจะลงมือ Episode #1.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lay inAfter the accident, the car lay in the street upside down.
lay inFan letters lay in a heap on the desk.
lay inHe lay in agony until the doctor arrived.
lay inHe lay injured on the ground.
lay inHe was ill, so he lay in bed all day long.
lay inShe lay in bed all the time.
lay inThe injured man lay in the street before the police arrived.
lay inThe lion lay in the middle of the cage.
lay inThe old castle lay in ruins.
lay inThe soldier lay in agony on the bed.
lay inThe soldier lay injured on the ground.
lay inThe tiger lay in the middle of the cage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้างชำระ[kān khāng chamra] EN: default in payment ; delay in payment

Japanese-English: EDICT Dictionary
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
棺に納める[かんにおさめる, kanniosameru] (exp,v1) to lay in a coffin [Add to Longdo]
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated [Add to Longdo]
群れ遊ぶ[むれあそぶ, mureasobu] (v5b) to play in a group [Add to Longdo]
計略に乗る[けいりゃくにのる, keiryakuninoru] (exp,v5r) to fall into a trap; to play into another's hands [Add to Longdo]
惚ける(P);恍ける[とぼける, tobokeru] (v1,vi) (1) to play dumb; to feign ignorance; to play innocent; to have a blank facial expression; (2) to play the fool; (3) to be in one's dotage; (P) [Add to Longdo]
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P) [Add to Longdo]
思う壺にはまる;思う壷にはまる;思うつぼにはまる[おもうつぼにはまる, omoutsubonihamaru] (exp,v5r) to turn out just as one wished; to play into the hands (of) [Add to Longdo]
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent [Add to Longdo]
棚へ上げる[たなへあげる, tanaheageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lay in
   v 1: keep or lay aside for future use; "store grain for the
      winter"; "The bear stores fat for the period of hibernation
      when he doesn't eat" [syn: {store}, {hive away}, {lay in},
      {put in}, {salt away}, {stack away}, {stash away}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top