ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

department store

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -department store-, *department store*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
department store(n) ห้างสรรพสินค้า, See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, Syn. store, chain store bazaar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
department storen. ร้านสรรพสินค้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Department storesห้างสรรพสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tyler sold his soap to department stores at $20 a bar.ถือปืนคาร์ไบน์อัดแก๊ซอาร์มิเลต เออาร เท็น Fight Club (1999)
It's a gift. I bought it at the department store in Ginza.ของขวัญน่ะ ผมซื้อมาจากห้างแถวกินซ่า Train Man (2005)
This was displayed at the Bon Marche Department Store in France.นี่ตั้งโชว์อยู่ในห้างบอง มาร์เช ในฝรั่งเศสเชียวนะ Innocent Steps (2005)
And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic Casual Corner where you, no doubt, fished it out of some clearance bin.มันระบาดไปทั่วทุกห้างสรรพสินค้า แล้วก็ตกยุค ถูกกองสุมในแผนกเสื้อราคาถูก ที่เธอคงจะคุ้ยขึ้นได้ มาตอนที่เขาเอามาโละขาย The Devil Wears Prada (2006)
She's working in the Shinise department store as a bag sales personเธอทำงานเป็นพนักงานขายกระเป๋าที่ห้างแห่งหนึ่ง Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
On the 17th of this month, the collapse of Seh Pyung Department Store has caused over 500 casualties.จากเหตุการณ์ห้างสรรพสินค้าเซ เพียง พังถล่มลงมา เมื่อวันที่ 17 เดือนนี้ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า 500 คนนั้น If in Love... Like Them (2007)
Seh Pyung department store has collapsed. It is really unbelievable.ห้างSeh Pyung ถล่มลงมา ช่างไม่น่าเชื่อจริงๆ If in Love... Like Them (2007)
Omo, how could a department store collapse?โอย ห้างถล่มได้ไง If in Love... Like Them (2007)
The asphalt which looks as though it might melt, the shimmering high-rise buildings in the distance, and the overly-cold air-conditioning in the department stores and subway.ทั้งยางมะตอยที่คล้ายจะละลาย ทั้งตึกละฟ้าสะท้อนแสงอยู่ไกลออกไป รวมถึงแอร์เย็นๆที่เปิดกระหน่ำในห้างฯกับรถไฟใต้ดิน 5 Centimeters Per Second (2007)
What, the one you can find at almost any department store in the country?นี่มันหาที่ไหนก็ได้ในเกือบทุกห้างในเมืองนี้นะ? Bombshell (2008)
I'm sorry, but this is not Some department store photo studio.ขอโทษนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ห้าง\ แบบโฟโต้ฮัทนะครับ(คือรับประกันคืนเงินถ้าไม่พอใจ) Adverse Events (2008)
Like undertoe, or department store centers, being alone with a baby.เช่นศุนย์รวมของห้างสรรพสินค้า การอยู่เพียงลำพังกับเด็ก Zombieland (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
department storeAll of a sudden a fire broke out in the department store.
department storeA very pleasant young woman waited on me in the department store.
department storeA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
department storeBob operates an elevator in the department store.
department storeDepartment stores sell numerous things.
department storeFirst off, I'd like you to come with me to a department store sale.
department storeFor the time being, she is clerking in a department store.
department storeGo down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.
department storeHe insisted on going to the department store with his mother.
department storeHe went shopping at a department store.
department storeI bought it at a department store.
department storeI got a new hat at the department store.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์(n) department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count Unit: แห่ง
ห้างสรรพสินค้า(n) department store, See also: shopping mall, Syn. ห้าง, Example: คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[dīphātmēn-satō] (n) EN: department store
ห้างสรรพสินค้า[hāngsapphasinkhā] (n, exp) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall  FR: grand magasin [ m ] ; hypermarché [ m ]
ร้านสรรพสินค้า[rān sapphasinkhā] (n, exp) EN: department store

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] department store #27,633 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warenhaus { n } | Warenhäuser { pl }department store | department stores [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三越[みつこし, mitsukoshi] (n) Mitsukoshi (department store); (P) #12,613 [Add to Longdo]
デパート[depa-to] (n) (abbr) department store; (P) #12,865 [Add to Longdo]
伊勢丹[いせたん, isetan] (n) Isetan (department store); (P) #19,674 [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
デパートメントストア[depa-tomentosutoa] (n) department store [Add to Longdo]
デパレス[deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store [Add to Longdo]
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
松屋[まつや, matsuya] (n) Matsuya (department store); (P) [Add to Longdo]
地下二階[ちかにかい, chikanikai] (n) two-story basement (as in department stores) [Add to Longdo]
白木屋[しろきや, shirokiya] (n) Shirokiya (department store) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Department store \De*part"ment store\
   A store keeping a great variety of goods which are arranged
   in several departments.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 department store
   n 1: a large retail store organized into departments offering a
      variety of merchandise; commonly part of a retail chain
      [syn: {department store}, {emporium}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top