ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

godown

G OW1 D AW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -godown-, *godown*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
godown(adv) มีความกล้าหาญมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. courageously
godown(n) โกดัง, See also: คลังสินค้า, โรงเก็บของ, Syn. warehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
godown(โก'เดาน์) n. โกดัง, ที่เก็บของ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังเก็บของ(n) warehouse, See also: godown, storehouse, storeroom, Syn. โกดัง, Example: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย, Thai Definition: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
ประทวนสินค้า(n) warehouse receipt, See also: godown receipt, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารซึ่งนายคลังสินค้าออกให้แก่ผู้ฝากสินค้าในคลังสินค้าและผู้ฝากอาจสลักหลังจำนำสินค้าที่จดแจ้งไว้ในประทานโดยไม่ต้องมอบสินค้านั้นให้แก่ผู้รับจำนำ
โกดัง(n) godown, See also: storehouse, warehouse, Syn. กุดัง, โรงเก็บของ, คลังพัสดุ, คลังสินค้า, Example: โรงงานที่ดียังต้องการแหล่งป้อนวัตถุดิบ ต้องการโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูป, Thai Definition: โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกดัง[kōdang] (n) EN: godown ; storehouse ; warehouse

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GODOWN G OW1 D AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
godown (n) gˈoudaun (g ou1 d au n)
godowns (n) gˈoudaunz (g ou1 d au n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) #2,054 [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] (n) storehouse; warehouse; godown; (P) #6,104 [Add to Longdo]
土蔵[どぞう, dozou] (n) storehouse with thick (earthen) walls; godown [Add to Longdo]
内倉[うちぐら, uchigura] (n) godown within a building or compound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Godown \Go*down"\, n. [Corruption of Malay g[=a]dong warehouse.]
     A warehouse. [East Indies]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  godown
      n 1: (in India and Malaysia) a warehouse

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top