ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep-, *keep*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, Syn. Calm down!
keeping up with the joneses(phrase) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, Syn. maid
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep(vt) เก็บ, See also: เก็บรักษา, เก็บไว้, สงวนไว้, รักษา, พยุง, ประคอง, Syn. save, retain, preserve
keep(vt) ควบคุม, See also: คุม, Syn. hold, confine
keep(vi) ทำเรื่อยไป, See also: ดำเนินต่อไป, ดำเนินเรื่อยไป, Syn. continue, go on, carry on
keep(vt) ป้องกัน
keep(vt) เลี้ยงดู, See also: เลี้ยง, ดูแล
keep(n) อาหารและที่พัก, See also: ปัจจัยสี่, Syn. maintenance
keeper(n) ผู้ดูแล, See also: ผู้ปกป้อง, ผู้รักษา, Syn. caretaker
keeper(n) ผู้รักษาประตู (กีฬา), Syn. goalkeeper
keep at(phrv) รักษาไว้, See also: คงไว้
keep at(phrv) โอ้เอ้อยู่ที่, See also: มัวชักช้าอยู่ที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keep(คีพ) { kept, kept, keeping, keeps } v. เก็บ, สงวนไว้, กักขัง, ป้องกันรักษา, หน่วงเหนี่ยว, ธำรงไว้, ผดุงไว้, กักตัว, ดำเนินกิจการ, ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้, การสนับสนุน, ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง, ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด, คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
keeper(คี'เพอะ) n. ผู้เก็บรักษา, ผู้เฝ้า, ผู้ดูแล, ผู้อนุบาล, ผู้พิทักษ์, สิ่งยับยั้ง, หัว, หนีบ, เหล็กบังเหียน, Syn. caretaker
keeping(คี'พิง) n. ความสอดคล้อง, ความเข้ากับ, การดูแล, การผดุงไว้, การเก็บรักษา, การเฝ้า, การสงวนไว้, Syn. custody
keepsake(คีพ'เซค) n. สิ่งเตือนใจ. -S.keat
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง
bookkeepern. คนทำบัญชี
bookkeepingn. วิชาการทำบัญชี, การทำบัญชี
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
housekeepvi. ดูแลบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
keep(vt) เก็บ, ดูแล, รักษา, เลี้ยง, ระวัง, กักขัง
keeper(n) คนเฝ้า, คนดูแล, ผู้รักษา, คนเลี้ยง, ผู้อนุบาล, ผู้พิทักษ์
keeping(n) การเฝ้า, การดูแล, การอารักขา, การคุ้มครอง, การเก็บรักษา
keepsake(n) ของที่ระลึก
bookkeeper(n) คนทำบัญชี
bookkeeping(n) การทำบัญชี
doorkeeper(n) คนเฝ้าประตู
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
gatekeeper(n) คนเฝ้าประตู, ยาม
housekeeper(n) แม่บ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Keeper of the Great Sealสมุหพระราชลัญจกร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Keeper of the Privy Purseผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping a gambling houseเจ้าสำนักการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping houseการหลบหนี้ล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping the peaceการทำทัณฑ์บนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Keep Your Terms Simpleใช้คำพูดง่ายๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
keep it up(colloq) ทำ(บางสิ่ง)ต่อไป, รักษา(บางสิ่ง)ต่อไป
keep one's principle(prep) ยึดมั่นในหลักการ
keep our house in order(phrase) สะสางแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน
keep up withตามให้ทัน
keepsake(n) ของดูต่างหน้า
Image:

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep it clean!อ้าง มาใน! Creed (2015)
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Keep moving. Come along, hurry up!เตรียมปะทะ ไปพร้อมๆกัน เร็วเข้า The Great Dictator (1940)
Take this and keep firing. I'll be back.มาถูกเวลาเลย ยิงแทนฉันที ฉันจะกลับค่าย The Great Dictator (1940)
Orders were to keep out.มีคำสั่งให้ออกไป The Great Dictator (1940)
- Keep going!-เดินต่อไป The Great Dictator (1940)
Keep walking!เกียร์ เดินนี่แหละ The Great Dictator (1940)
No, keep going!ไม่ ไปต่อ The Great Dictator (1940)
You can't keep me!คุณไม่สามารถให้ฉัน! Pinocchio (1940)
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ Pinocchio (1940)
Keep 'em moving! Lively there now. We haven't got all night.มีชีวิตชีวามีตอนนี้ เราไม่ได้มี ตลอดทั้งคืน Pinocchio (1940)
Keep them in there, Figaro!เก็บไว้ในที่นั่น ฟิกาโร! Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keepA bank was built to keep back the water of the river.
keepA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
keepActivity keeps the mind from rusting.
keepActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
keepA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
keepAfter the accident, the police told the crowd to keep back.
keepAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
keepAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
keepA-hahaha, you really are bad at keeping secrets.
keepA hedge between keeps friendship green.
keep"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
keepAll during my trip I could not keep you out of my mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตรียมรับมือ(v) keep up with, Example: นาโต้ระดมทหารกองหนุน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น, Thai Definition: เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้โดยเป็นฝ่ายรับ
ครองสติ(v) remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
ตีตัวออกห่าง(v) keep aloof, Syn. ตีตนออกห่าง, ตีจาก, Example: เพื่อนๆ ต่างตีตัวออกห่างเมื่อรู้ว่าเขาอยู่ในสภาพล้มละลาย, Thai Definition: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย
ถือเป็นความลับ(v) keep the secret, See also: take it as a secret, Syn. เก็บเป็นความลับ, ปิดเป็นความลับ, Example: การบอกต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละบริษัทถือเป็นความลับทางธุรกิจ
เก็บสำรอง(v) keep in reserve, See also: retain, Syn. เก็บ, สำรอง, เผื่อไว้, Example: ทุกครอบครัวควรเก็บสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน, Thai Definition: ให้มีเหลือไว้
ชิดขวา(v) keep right, Ant. ชิดซ้าย, Example: ในการขึ้นบันไดเราควรชิดขวา
ปิดเงียบ(v) keep mum about, See also: stay quiet about, Ant. แพร่งพราย, Example: ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างปิดเงียบ ไม่มีใครให้ข้อมูลกับนักข่าวเลย, Thai Definition: ไม่แพร่งพรายให้ใครรู้เลย
รักษาระดับ(v) maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai Definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
รักษาสุขภาพ(v) maintain one's health, See also: keep healthy, look after oneself, Ant. ทำลายสุขภาพ, Example: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง
ไม่เลิกรา(v) keep at, Ant. เลิกรา, Example: ฝ่ายค้านคงไม่เลิกราที่จะโจมตีเราต่อไป, Thai Definition: ไม่ยอมละเลย, ไม่ยอมสิ้นสุดหรือเพิกถอนจากไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
เอาไว้[ao wai] (v) EN: keep  FR: conserver ; placer ; mettre
บำรุง[bamrung] (v) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition  FR: conserver ; maintenir
บำรุงตัว[bamrung tūa] (v, exp) EN: keep fit
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
บริบาล[børibān] (n) EN: conservator ; keeper ; protector  FR: gardien [ m ]
ชิดขวา[chit khwā] (v, exp) EN: keep to the right ; keep right  FR: serrer à droite ; gardez votre droite !
ชิดซ้าย[chit sāi] (v, exp) EN: keep to the left ; keep left  FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
keep
keeps
keeper
keepers
keeping
keepsake
keepsakes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keep
keeps
keeper
keepers
keeping
keepsake
keepsakes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chì, ㄔˋ, / ] keep in order; stern; to order; direct #28,447 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade #38,662 [Add to Longdo]
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ,     /    ] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable #40,790 [Add to Longdo]
保苗[bǎo miáo, ㄅㄠˇ ㄇㄧㄠˊ,  ] keep a full stand of seedlings #51,176 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] keep out #51,419 [Add to Longdo]
不做声[bù zuò shēng, ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄥ,    /   ] keep silent; not say a word #57,542 [Add to Longdo]
把风[bǎ fēng, ㄅㄚˇ ㄈㄥ,   /  ] keep watch (during a clandestine activity); be on the lookout #64,983 [Add to Longdo]
保藏[bǎo cáng, ㄅㄠˇ ㄘㄤˊ,  ] keep in store; preserve #68,285 [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, / ] keep at; to spy #108,284 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] keep tidy and repaired; sew #551,101 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inganghaltung { f }keep going [Add to Longdo]
zuhabenkeep closed [Add to Longdo]
Behalt es für dich!Keep it under your hat! [Add to Longdo]
Behalte das für dich!Keep this private! [Add to Longdo]
Beherrsch dich!Keep your temper! [Add to Longdo]
Beherrschen Sie sich!Keep your temper! [Add to Longdo]
Betreten des Rasens verboten!Keep off the grass! [Add to Longdo]
Bleiben Sie sitzen!Keep your seats! [Add to Longdo]
Denk an mich!Keep me in mind! [Add to Longdo]
Eintritt verboten!Keep out! [Add to Longdo]
Gehen Sie geradeaus.Keep straight on. [Add to Longdo]
Halt die Klappe! [ ugs. ]Keep your strap shut! [ coll. ] [Add to Longdo]
Halt die Ohren steif!Keep a stiff upper lip! [Add to Longdo]
Halt mich auf dem laufenden!Keep me informed! [Add to Longdo]
Halten Sie es geheim!Keep it dark! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]
世帯(P);所帯[せたい(世帯)(P);しょたい, setai ( setai )(P); shotai] (n) (しょたい is more informal) household; home; family; housekeeping; (P) #1,163 [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
持ち[もち, mochi] (n, n-suf) (1) hold; charge; keep possession; in charge; (2) wear; durability; life; draw; (suf) (3) usage; (P) #1,724 [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]
続ける[つづける, tsudukeru] (v1, vt) to continue; to keep up; to keep on; (P) #2,423 [Add to Longdo]
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r, vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P) #3,330 [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
商人[しょうにん(P);あきんど;あきうど;あきゅうど;あきびと, shounin (P); akindo ; akiudo ; akyuudo ; akibito] (n, adj-no) trader; shopkeeper; merchant; (P) #5,103 [Add to Longdo]
保管[ほかん, hokan] (n, vs) charge; custody; safekeeping; deposit; storage; (P) #5,837 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping [Add to Longdo]
追跡[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing [Add to Longdo]
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keep \Keep\ (k[=e]p), v. t. [imp. & p. p. {Kept} (k[e^]pt); p.
   pr. & vb. n. {Keeping}.] [OE. k[=e]pen, AS. c[=e]pan to keep,
   regard, desire, await, take, betake; cf. AS. copenere lover,
   OE. copnien to desire.]
   1. To care; to desire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I kepe not of armes for to yelp [boast]. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold; to restrain from departure or removal; not to let
    go of; to retain in one's power or possession; not to
    lose; to retain; to detain.
    [1913 Webster]
 
       If we lose the field,
       We can not keep the town.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That I may know what keeps me here with you.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       If we would weigh and keep in our minds what we are
       considering, that would instruct us. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to remain in a given situation or condition; to
    maintain unchanged; to hold or preserve in any state or
    tenor.
    [1913 Webster]
 
       His loyalty he kept, his love, his zeal. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Keep a stiff rein, and move but gently on.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense it is often used with prepositions and
      adverbs, as to keep away, to keep down, to keep from,
      to keep in, out, or off, etc. "To keep off impertinence
      and solicitation from his superior." --Addison.
      [1913 Webster]
 
   4. To have in custody; to have in some place for
    preservation; to take charge of.
    [1913 Webster]
 
       The crown of Stephanus, first king of Hungary, was
       always kept in the castle of Vicegrade. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   5. To preserve from danger, harm, or loss; to guard.
    [1913 Webster]
 
       Behold, I am with thee, and will keep thee. --Gen.
                          xxviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   6. To preserve from discovery or publicity; not to
    communicate, reveal, or betray, as a secret.
    [1913 Webster]
 
       Great are thy virtues . . . though kept from man.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To attend upon; to have the care of; to tend.
    [1913 Webster]
 
       And the Lord God took the man, and put him into the
       garden of Eden, to dress it and to keep it. --Gen.
                          ii. 15.
    [1913 Webster]
 
       In her girlish age, she kept sheep on the moor.
                          --Carew.
    [1913 Webster]
 
   8. To record transactions, accounts, or events in; as, to
    keep books, a journal, etc.; also, to enter (as accounts,
    records, etc. ) in a book.
    [1913 Webster]
 
   9. To maintain, as an establishment, institution, or the
    like; to conduct; to manage; as, to keep store.
    [1913 Webster]
 
       Like a pedant that keeps a school.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Every one of them kept house by himself. --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   10. To supply with necessaries of life; to entertain; as, to
     keep boarders.
     [1913 Webster]
 
   11. To have in one's service; to have and maintain, as an
     assistant, a servant, a mistress, a horse, etc.
     [1913 Webster]
 
        I keep but three men and a boy.   --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To have habitually in stock for sale.
     [1913 Webster]
 
   13. To continue in, as a course or mode of action; not to
     intermit or fall from; to hold to; to maintain; as, to
     keep silence; to keep one's word; to keep possession.
     [1913 Webster]
 
        Both day and night did we keep company. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        Within this portal as I kept my watch. --Smollett.
     [1913 Webster]
 
   14. To observe; to adhere to; to fulfill; not to swerve from
     or violate; to practice or perform, as duty; not to
     neglect; to be faithful to.
     [1913 Webster]
 
        I have kept the faith.        --2 Tim. iv.
                          7.
     [1913 Webster]
 
        Him whom to love is to obey, and keep
        His great command.          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   15. To confine one's self to; not to quit; to remain in; as,
     to keep one's house, room, bed, etc.; hence, to haunt; to
     frequent. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        'Tis hallowed ground;
        Fairies, and fawns, and satyrs do it keep. --J.
                          Fletcher.
     [1913 Webster]
 
   16. To observe duly, as a festival, etc.; to celebrate; to
     solemnize; as, to keep a feast.
     [1913 Webster]
 
        I went with them to the house of God . . . with a
        multitude that kept holyday.     --Ps. xlii. 4.
     [1913 Webster]
 
   {To keep at arm's length}. See under {Arm}, n.
 
   {To keep back}.
     (a) To reserve; to withhold. "I will keep nothing back
       from you." --Jer. xlii. 4.
     (b) To restrain; to hold back. "Keep back thy servant
       also from presumptuous sins." --Ps. xix. 13.
 
   {To keep company with}.
     (a) To frequent the society of; to associate with; as,
       let youth keep company with the wise and good.
     (b) To accompany; to go with; as, to keep company with
       one on a voyage; also, to pay court to, or accept
       attentions from, with a view to marriage. [Colloq.]
       
 
   {To keep counsel}. See under {Counsel}, n.
 
   {To keep down}.
     (a) To hold in subjection; to restrain; to hinder.
     (b) (Fine Arts) To subdue in tint or tone, as a portion
       of a picture, so that the spectator's attention may
       not be diverted from the more important parts of the
       work.
 
   {To keep good hours} or {To keep bad hours}, to be
    customarily early (or late) in returning home or in
    retiring to rest.
 
   {To keep house}.
     (a) To occupy a separate house or establishment, as with
       one's family, as distinguished from {boarding}; to
       manage domestic affairs.
     (b) (Eng. Bankrupt Law) To seclude one's self in one's
       house in order to evade the demands of creditors.
 
   {To keep one's hand in}, to keep in practice.
 
   {To keep open house}, to be hospitable.
 
   {To keep the peace} (Law), to avoid or to prevent a breach of
    the peace.
 
   {To keep school}, to govern, manage and instruct or teach a
    school, as a preceptor.
 
   {To keep a stiff upper lip}, to keep up one's courage.
    [Slang]
 
   {To keep term}.
     (a) (Eng. Universities) To reside during a term.
     (b) (Inns of Court) To eat a sufficient number of dinners
       in hall to make the term count for the purpose of
       being called to the bar. [Eng.] --Mozley & W.
 
   {To keep touch}. See under {Touch}, n.
 
   {To keep under}, to hold in subjection; hence, to oppress.
 
   {To keep up}.
     (a) To maintain; to prevent from falling or diminution;
       as, to keep up the price of goods; to keep up one's
       credit.
     (b) To maintain; to continue; to prevent from ceasing.
       "In joy, that which keeps up the action is the desire
       to continue it." --Locke.
 
   Syn: To retain; detain; reserve; preserve; hold; restrain;
     maintain; sustain; support; withhold. -- To {Keep}.
 
   Usage: {Retain}, {Preserve}. Keep is the generic term, and is
      often used where retain or preserve would too much
      restrict the meaning; as, to keep silence, etc. Retain
      denotes that we keep or hold things, as against
      influences which might deprive us of them, or reasons
      which might lead us to give them up; as, to retain
      vivacity in old age; to retain counsel in a lawsuit;
      to retain one's servant after a reverse of fortune.
      Preserve denotes that we keep a thing against agencies
      which might lead to its being destroyed or broken in
      upon; as, to preserve one's health; to preserve
      appearances.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keep \Keep\, n.
   1. The act or office of keeping; custody; guard; care; heed;
    charge. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Pan, thou god of shepherds all,
       Which of our tender lambkins takest keep. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being kept; hence, the resulting condition;
    case; as, to be in good keep.
    [1913 Webster]
 
   3. The means or provisions by which one is kept; maintenance;
    support; as, the keep of a horse.
    [1913 Webster]
 
       Grass equal to the keep of seven cows. --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
       I performed some services to the college in return
       for my keep.             --T. Hughes.
    [1913 Webster]
 
   4. That which keeps or protects; a stronghold; a fortress; a
    castle; specifically, the strongest and securest part of a
    castle, often used as a place of residence by the lord of
    the castle, especially during a siege; the dungeon. See
    Illust. of {Castle}.
    [1913 Webster]
 
       The prison strong,
       Within whose keep the captive knights were laid.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The lower chambers of those gloomy keeps. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       I think . . . the keep, or principal part of a
       castle, was so called because the lord and his
       domestic circle kept, abode, or lived there. --M. A.
                          Lower.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is kept in charge; a charge. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Often he used of his keep
       A sacrifice to bring.         --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.) A cap for retaining anything, as a journal box, in
    place.
    [1913 Webster]
 
   {To take keep}, to take care; to heed. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keep \Keep\, v. i.
   1. To remain in any position or state; to continue; to abide;
    to stay; as, to keep at a distance; to keep aloft; to keep
    near; to keep in the house; to keep before or behind; to
    keep in favor; to keep out of company, or out reach.
    [1913 Webster]
 
   2. To last; to endure; to remain unimpaired.
    [1913 Webster]
 
       If the malt be not thoroughly dried, the ale it
       makes will not keep.         --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   3. To reside for a time; to lodge; to dwell. [Now disused
    except locally or colloquially.]
    [1913 Webster]
 
       Knock at his study, where, they say, he keeps.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To take care; to be solicitous; to watch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Keep that the lusts choke not the word of God that
       is in us.               --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   5. To be in session; as, school keeps to-day. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To keep from}, to abstain or refrain from.
 
   {To keep in with}, to keep on good terms with; as, to keep in
    with an opponent.
 
   {To keep on}, to go forward; to proceed; to continue to
    advance.
 
   {To keep to}, to adhere strictly to; not to neglect or
    deviate from; as, to keep to old customs; to keep to a
    rule; to keep to one's word or promise.
 
   {To keep up}, to remain unsubdued; also, not to be confined
    to one's bed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Donjon \Don"jon\ (d[u^]n"j[u^]n), n. [See {Dungeon}.]
   The chief tower, also called the {keep}; a massive tower in
   ancient castles, forming the strongest part of the
   fortifications. See Illust. of {Castle}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keep
   n 1: the financial means whereby one lives; "each child was
      expected to pay for their keep"; "he applied to the state
      for support"; "he could no longer earn his own livelihood"
      [syn: {support}, {keep}, {livelihood}, {living}, {bread and
      butter}, {sustenance}]
   2: the main tower within the walls of a medieval castle or
     fortress [syn: {keep}, {donjon}, {dungeon}]
   3: a cell in a jail or prison [syn: {hold}, {keep}]
   v 1: keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep
      clean"; "hold in place"; "She always held herself as a
      lady"; "The students keep me on my toes" [syn: {keep},
      {maintain}, {hold}]
   2: continue a certain state, condition, or activity; "Keep on
     working!"; "We continued to work into the night"; "Keep
     smiling"; "We went on working until well past midnight" [syn:
     {continue}, {go on}, {proceed}, {go along}, {keep}] [ant:
     {discontinue}]
   3: retain possession of; "Can I keep my old stuffed animals?";
     "She kept her maiden name after she married" [syn: {keep},
     {hold on}] [ant: {lose}]
   4: stop (someone or something) from doing something or being in
     a certain state; "We must prevent the cancer from spreading";
     "His snoring kept me from falling asleep"; "Keep the child
     from eating the marbles" [syn: {prevent}, {keep}] [ant:
     {allow}, {let}, {permit}]
   5: conform one's action or practice to; "keep appointments";
     "she never keeps her promises"; "We kept to the original
     conditions of the contract" [syn: {observe}, {keep}] [ant:
     {breach}, {break}, {go against}, {infract}, {offend},
     {transgress}, {violate}]
   6: stick to correctly or closely; "The pianist kept time with
     the metronome"; "keep count"; "I cannot keep track of all my
     employees" [syn: {observe}, {keep}, {maintain}]
   7: look after; be the keeper of; have charge of; "He keeps the
     shop when I am gone"
   8: maintain by writing regular records; "keep a diary";
     "maintain a record"; "keep notes" [syn: {keep}, {maintain}]
   9: supply with room and board; "He is keeping three women in the
     guest cottage"; "keep boarders"
   10: allow to remain in a place or position or maintain a
     property or feature; "We cannot continue several servants
     any longer"; "She retains a lawyer"; "The family's fortune
     waned and they could not keep their household staff"; "Our
     grant has run out and we cannot keep you on"; "We kept the
     work going as long as we could"; "She retained her
     composure"; "this garment retains its shape even after many
     washings" [syn: {retain}, {continue}, {keep}, {keep on}]
   11: supply with necessities and support; "She alone sustained
     her family"; "The money will sustain our good cause";
     "There's little to earn and many to keep" [syn: {sustain},
     {keep}, {maintain}]
   12: fail to spoil or rot; "These potatoes keep for a long time"
     [syn: {keep}, {stay fresh}]
   13: behave as expected during of holidays or rites; "Keep the
     commandments"; "celebrate Christmas"; "Observe Yom Kippur"
     [syn: {observe}, {celebrate}, {keep}]
   14: keep under control; keep in check; "suppress a smile"; "Keep
     your temper"; "keep your cool" [syn: {restrain}, {keep},
     {keep back}, {hold back}]
   15: maintain in safety from injury, harm, or danger; "May God
     keep you" [syn: {keep}, {preserve}]
   16: raise; "She keeps a few chickens in the yard"; "he keeps
     bees"
   17: retain rights to; "keep my job for me while I give birth";
     "keep my seat, please"; "keep open the possibility of a
     merger" [syn: {keep open}, {hold open}, {keep}, {save}]
   18: store or keep customarily; "Where do you keep your gardening
     tools?"
   19: have as a supply; "I always keep batteries in the freezer";
     "keep food for a week in the pantry"; "She keeps a sixpack
     and a week's worth of supplies in the refrigerator"
   20: maintain for use and service; "I keep a car in the
     countryside"; "She keeps an apartment in Paris for her
     shopping trips" [syn: {keep}, {maintain}]
   21: hold and prevent from leaving; "The student was kept after
     school"
   22: prevent (food) from rotting; "preserved meats"; "keep
     potatoes fresh" [syn: {preserve}, {keep}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 keep /kep/
  notch

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top