ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shop

SH AA1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shop-, *shop*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
bucket shop(n, slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
sweatshop(n) โรงงานนรก เช่น The Panorama team uncovered sweatshop working conditions and child labour at the Joule Textiles factory.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shop(n) ร้าน, See also: ร้านค้า, Syn. store, workshop
shop(n) โรงฝึกงาน, See also: โรงงานเล็ก, Syn. workshop
shop(n) ที่ทำงาน, See also: สำนักงาน
shop(n) การงาน, See also: อาชีพ
shop(vi) ซื้อของ, See also: จ่ายของ, จับจ่าย, Syn. shop for, shop around
shop(vt) แจ้งตำรวจ (คำสแลง)
shop on(phrv) แจ้งตำรวจ, See also: บอกตำรวจ
shopper(n) ผู้เดินซื้อของตามร้าน, See also: ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้เดินชมสินค้าตามร้าน, Syn. customer, purchaser
shopper(n) หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวและโฆษณาสินค้า
shoptalk(n) การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shop(ชอพ) n. ร้าน, ร้านค้า, ร้านขายปลีก, ร้านเล็ก ๆ , โรงฝึกงาน, โรงซ่อม, สำนักงาน, ห้องทำงาน, ที่ทำงาน, อาชีพ, การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน, Syn. market, store
shop keepersn. เจ้าของร้าน
shop keepingn. การดูแลร้าน
shop windown. ดูแสดงสินค้าหน้าร้าน
shopgirl(ชอพ'เกิร์ล) n. พนักงานขายของที่เป็นหญิง, พนักงานขายของหน้าร้านที่เป็นหญิง
shopliftern. นักล้วงของในร้านค้า, See also: shoplift vt., vi
shopliftingn. การล้วงของในร้านค้า, การโจรกรรมในร้านค้า
shopman(ชอพ'เมิน) n. พนักงานขายของในร้าน, พนักงานร้านค้า, ผู้ดูแลร้าน pl. shopmen
shopper(ชอพ'เพอะ) n. ผู้เดินซื้อหรือดูของตามร้าน, คนซื้อของปลีก, ลูกค้า, ใบปลิวโฆษณาสินค้าของร้าน
shopping(ชอพ'พิง) n. การเดินดูและซื้อของตามร้าน, สรรพสินค้าในร้าน, ของทั้งหมดที่ซื้อ, การซ่อมเครื่องครั้งใหญ่. adj. เกี่ยวกับการดูและซื้อสินค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
shop(n) สำนักงาน, ร้าน, โรงฝึกงาน, การงาน
shop(vi) เดินดูของ, เที่ยวซื้อของ
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน
shoplifter(n) คนขโมยของตามร้าน
shopman(n) เจ้าของร้าน, คนขายของ, พนักงานขายของ
shopper(n) ลูกค้า, คนซื้อของ
shopping(n) การชอปปิ้ง, การเดินซื้อของ
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง, พระสันตปาปา
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shopร้านค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shop assistantพนักงานร้านค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shop weldงานเชื่อมในโรงงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shop, closedกิจการจ้างงานแบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shop, openกิจการจ้างงานแบบเปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shop, unionกิจการจ้างงานแบบสหภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shop-liftingการลักของในร้านค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shop drawingshop drawing, แบบหน้างาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Shop frontsหน้าร้าน [TU Subject Heading]
Shoppingการซื้อของ [TU Subject Heading]
Shopping centersศูนย์การค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like your shop since it's fixed up.ฉันชอบร้านคุณนะ ตั้งแต่ถูกปรับปรุง The Great Dictator (1940)
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท Pinocchio (1940)
I was in a shop once, and I saw a postcard with a beautiful house on it, right by the sea.ฉันเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งแล้วเห็นโปสการ์ด เป็นภาพบ้านสวยหลังหนึ่งอยู่ริมทะเล Rebecca (1940)
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ... 12 Angry Men (1957)
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์ 12 Angry Men (1957)
Hello, Dad, Mum's been looking all over the shop for you.สวัสดีพ่อแม่ได้รับการมอง ทั่วร้านสำหรับคุณ กลับ! How I Won the War (1967)
You can pass by a pet shop and say, "I just love that little doggie in the window, "คุณเดินผ่านร้านขายสัตว์ และบอกว่าผมรักลูกหมา ในตู้กระจกตัวนั้น Oh, God! (1977)
Sure, there's a shop just down the beach.แน่นอนว่ามีร้านค้าเพียงลง ชายหาด Mad Max (1979)
You'll be taking your college courses, and me, Teddy and Vern, we'll all be in the shop courses with the rest of the retards making ashtrays and birdhouses.นายต้องไปสายสามัญ ส่วนฉัน เท็ดดี้ และเวิร์น ก็ต้องไปสายอาชีวะ กับไอ้พวกซ้ำชั้นที่เหลือ ทำงานไม้ ก๊อกๆ แก๊กๆ ไป Stand by Me (1986)
You wouldn't be going around talking about taking these stupid shop courses if I was.ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่กับไอ้เรื่อง สายอาชีวะบ้านี่ ถ้าฉันจะเรียน Stand by Me (1986)
Tomorrow then. Meet me at the coffee shop at 6:00.เจอกันพรุ่งนี้ 6 โมง ที่ร้านกาแฟ Punchline (1988)
He was at his flower shop arranging a bouquet for a communion party.เขาอยู่ที่ร้านดอกไม้ของเขา กำลังจัดดอกไม้ให้งานประชาคม . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shopA beautiful salesgirl waited on me in the shop.
shopA burglar broke into the shop last night.
shopA burglar broke into the shop yesterday.
shopAll you have to do is wait on any customers that come that come to this shop.
shopAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
shopAnd not only that, the goods in the company shop were usually more expensive than elsewhere.
shopAnd the tokens he received as wages could only be spent at that shop.
shopA new shopping mall opened on the edge of town.
shopAre there any bags in this shop?
shop"Are you being attended to?" asked the shopkeeper.
shopAs I didn't have time to go shopping today, I had to do with a sandwich for dinner.
shopAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อค้าปลีก(n) retailer, See also: shopkeeper, Syn. พ่อค้าย่อย, พ่อค้าขายปลีก, Ant. พ่อค้าส่ง, Example: สินค้าใดที่กลุ่มของเราผลิตได้เอง เราก็สามารถขายได้ราคาถูกกว่าที่พ่อค้าปลีกนำไปขาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ขายสินค้าเป็นหน่วยย่อยๆ เป็นจำนวนครั้งละไม่มาก
ร้านรวง(n) shops, See also: stores, Syn. ร้าน, Example: ก่อนถึงถนนใหญ่จะเป็นห้องแถวและร้านรวงต่างๆ, Count Unit: ร้าน, Thai Definition: ร้านค้าที่รวมอยู่เป็นกลุ่ม
ชั้นวางสินค้า(n) shop shelves, See also: goods shelves
ศูนย์การค้า(n) mall, See also: shopping mall, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ศูนย์การค้าเกือบทุกแห่งจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ศูนย์การค้า(n) mall, See also: shopping mall, Thai Definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ห้างสรรพสินค้า(n) department store, See also: shopping mall, Syn. ห้าง, Example: คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า
ร้าน(n) shop, See also: store, booth, Syn. ร้านค้า, ร้านรวง, Example: ทั้งสองนั่งดื่มเหล้าและส่งเสียงหัวเราะร่วนอยู่ในร้านไปจนกระทั่งรุ่งสาง, Count Unit: ร้าน, Thai Definition: สถานที่ขายอาหาร
ร้านค้า(n) store, See also: shop, Syn. ร้าน, ร้านรวง, ร้านขายของ, Example: เรือนนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหน้าเปิดเป็นร้านค้า ส่วนหลังเป็นที่อยู่อาศัย, Count Unit: ร้าน, Thai Definition: สถานที่ทำการค้าขาย
ห้าง(n) store, See also: shop, firm, concern, business house, Example: ห้างตกลงชดเชยมูลค่าส่วนนี้ให้เป็นที่ดินบริเวณต่อเนื่องกับที่ดินของโครงการ, Count Unit: ห้าง, Thai Definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า, สถานที่ประกอบธุรกิจ, Notes: (จีน)
ห้างร้าน(n) shops, See also: stores, Syn. ร้านค้า, ร้านรวง, Example: ถนนเยาวราชเต็มไปด้วยห้างร้านมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช็อปปิ้ง[chǿpping] (n) EN: shopping  FR: shopping [ m ] (anglic.)
หั่น[han] (v) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash  FR: couper ; découper
ห้าง[hāng] (n) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment  FR: magasin [ m ] ; établissement commercial [ m ]
ห้างขายยา[hāng khāi yā] (n, exp) EN: chemist's shop
ห้างร้าน[hāngrān] (n) EN: shops ; stores  FR: boutique [ f ] ; échoppe [ f ]
ห้างสรรพสินค้า[hāngsapphasinkhā] (n, exp) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall  FR: grand magasin [ m ] ; hypermarché [ m ]
ห้องแถว[hǿngthaēo] (n) EN: shophouse ; row house
จ่าย[jāi] (v) EN: buy ; purchase ; make purchases ; shop  FR: acheter ; faire des/ses emplettes
จ่ายกับข้าว[jāi kapkhāo] (v, exp) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing  FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
จ่ายของ[jāi khøng] (v, exp) EN: go shopping  FR: faire ses courses ; faire des/ses emplettes

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHOP SH AA1 P
SHOPS SH AA1 P S
SHOPE SH OW1 P
SHOPKO SH AA1 P K OW0
SHOPPE SH AA1 P
SHOP'S SH AA1 P S
SHOPPES SH AA1 P S
SHOPPER SH AA1 P ER0
SHOPTAW SH AA1 P T AO0
SHOPPED SH AA1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shop (v) ʃˈɒp (sh o1 p)
shops (v) ʃˈɒps (sh o1 p s)
shopped (v) ʃˈɒpt (sh o1 p t)
shopper (n) ʃˈɒpər (sh o1 p @ r)
shop-boy (n) ʃˈɒp-bɔɪ (sh o1 p - b oi)
shoplift (v) ʃˈɒplɪft (sh o1 p l i f t)
shoppers (n) ʃˈɒpəz (sh o1 p @ z)
shopping (v) ʃˈɒpɪŋ (sh o1 p i ng)
shopworn (j) ʃˈɒpwɔːn (sh o1 p w oo n)
shop-bell (n) ʃˈɒp-bɛl (sh o1 p - b e l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
购物[gòu wù, ㄍㄡˋ ㄨˋ, / ] shopping #3,183 [Add to Longdo]
店主[diàn zhǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, ] shop owner #10,587 [Add to Longdo]
店面[diàn miàn, ㄉㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, ] shop front #11,842 [Add to Longdo]
店员[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] shop assistant; salesclerk; salesperson #13,171 [Add to Longdo]
掌柜[zhǎng guì, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] shopkeeper #14,215 [Add to Longdo]
购物中心[gòu wù zhōng xīn, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shopping center #14,268 [Add to Longdo]
幌子[huǎng zi, ㄏㄨㄤˇ ㄗ˙, ] shop sign; signboard; (fig.) pretense #20,407 [Add to Longdo]
店伙[diàn huǒ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, ] shop assistant; shop clerk #50,338 [Add to Longdo]
罢市[bà shì, ㄅㄚˋ ㄕˋ, / ] shopkeeper's strike #72,262 [Add to Longdo]
铺底[pù dǐ, ㄆㄨˋ ㄉㄧˇ, / ] shop fittings #75,669 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsgang { m }shop operation [Add to Longdo]
Ausführungszeichnung { f }; Fertigungszeichnung { f }shop drawing [Add to Longdo]
Betriebsratsvorsitzender { m }shop chairman; shop steward [Add to Longdo]
Fachgespräch { n }shop talk [Add to Longdo]
Fachsimpelei { f }shop talk; shoptalk [Add to Longdo]
Fachsprache { f }shop language [Add to Longdo]
Geschäft { n }; Laden { m } | Geschäfte { pl }; Läden { pl }shop | shops [Add to Longdo]
Ladenfassade { f }shop front [Add to Longdo]
Ladenschild { n } | Ladenschilder { pl }shop sign | shop signs [Add to Longdo]
Produktionsstätte { f }; Werkstatt { f }shop floor [Add to Longdo]
Reden { n } über die Arbeitshop talk [Add to Longdo]
Schaufenster { n } | Schaufenster { pl }shop window | shop windows [Add to Longdo]
Verkäufer { m }; Verkäuferin { f } (im Geschäft)shop assistant [ Br. ]; sales assistant [Add to Longdo]
gewerkschaftlicher Vertrauensmann { m }shop steward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てん, ten] (n) (1) (abbr) (See 御店) merchant's home; (2) (See 店子) rented home; (3) (orig. meaning, also written as 棚) (See 店棚) store; shop #497 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n-suf) (See 土産店) -store; -shop; (P) #497 [Add to Longdo]
店(P);見世[みせ, mise] (n) (orig. abbr. of 店棚;見世棚) store; shop; establishment; (P) #497 [Add to Longdo]
[うま, uma] (n) (1) horse; (2) promoted bishop (shogi); (P) #536 [Add to Longdo]
屋;家[や, ya] (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof #1,042 [Add to Longdo]
工場[こうじょう(P);こうば(P), koujou (P); kouba (P)] (n) factory; plant; mill; workshop; (P) #1,276 [Add to Longdo]
店舗(P);店鋪[てんぽ, tenpo] (n) shop; store; (P) #1,470 [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n, n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) #1,734 [Add to Longdo]
書房[しょぼう, shobou] (n) library; bookstore; bookshop; (P) #1,819 [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) #1,873 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shop \Shop\, obs.
   imp. of {Shape}. Shaped. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shop \Shop\, n. [OE. shoppe, schoppe, AS. sceoppa a treasury, a
   storehouse, stall, booth; akin to scypen a shed, LG. schup a
   shed, G. schoppen, schuppen, a shed, a coachhouse, OHG.
   scopf.]
   1. A building or an apartment in which goods, wares, drugs,
    etc., are sold by retail.
    [1913 Webster]
 
       From shop to shop
       Wandering, and littering with unfolded silks
       The polished counter.         --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. A building in which mechanics or artisans work; as, a shoe
    shop; a car shop.
    [1913 Webster]
 
       A tailor called me in his shop.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A person's occupation, business, profession, or the like,
    as a subject of attention, interest, conversation, etc.;
    -- sometimes in deprecation or disapproval; as, to talk
    shop at a party. Also used attributively, as in shop talk.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   4. A place where any industry is carried on; as, a chemist's
    shop; also, (Slang), any of the various places of business
    which are commonly called offices, as of a lawyer, doctor,
    broker, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. Any place of resort, as one's house, a restaurant, etc.
    [Slang, Chiefly Eng.]
 
   6. the group of workers and the activities controlled by an
    administrator; as, to have five people in one's shop.
    [Colloq.]
 
   Note: Shop is often used adjectively or in composition; as,
      shop rent, or shop-rent; shop thief, or shop-thief;
      shop window, or shop-window, etc.
      [1913 Webster]
 
   {To smell of the shop}, to indicate too distinctively one's
    occupation or profession.
 
   {To talk shop}, to make one's business the topic of social
    conversation; also, to use the phrases peculiar to one's
    employment. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Store; warehouse. See {Store}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shop \Shop\, v. i. [imp. & p. p. {Shopped}; p. pr. & vb. n.
   {Shopping}.]
   To visit shops for the purpose of purchasing goods.
   [1913 Webster]
 
      He was engaged with his mother and some ladies to go
      shopping.                --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shop
   n 1: a mercantile establishment for the retail sale of goods or
      services; "he bought it at a shop on Cape Cod" [syn:
      {shop}, {store}]
   2: small workplace where handcrafts or manufacturing are done
     [syn: {workshop}, {shop}]
   3: a course of instruction in a trade (as carpentry or
     electricity); "I built a birdhouse in shop" [syn: {shop
     class}, {shop}]
   v 1: do one's shopping; "She goes shopping every Friday"
   2: do one's shopping at; do business with; be a customer or
     client of [syn: {patronize}, {patronise}, {shop}, {shop at},
     {buy at}, {frequent}, {sponsor}] [ant: {boycott}]
   3: shop around; not necessarily buying; "I don't need help, I'm
     just browsing" [syn: {shop}, {browse}]
   4: give away information about somebody; "He told on his
     classmate who had cheated on the exam" [syn: {denounce},
     {tell on}, {betray}, {give away}, {rat}, {grass}, {shit},
     {shop}, {snitch}, {stag}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top