ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retain

R IH0 T EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retain-, *retain*
Possible hiragana form: れたいん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
retained earnings(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, accumulated profit, Syn. accumulated earnings

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retain(vt) เก็บไว้, See also: รักษาไว้, สงวนไว้, กัก, Syn. hold, keep, maintain, Ant. loose, lose
retain(vt) จดจำ, Syn. remember, Ant. forget
retain(vt) ผูกขาด, Syn. grip, restrain
retain(vt) ว่าจ้างทนาย, See also: จ้างทนาย, Syn. employ, hire
retainer(n) ผู้คอยติดตาม, See also: ผู้คอยรับใช้, Syn. attendant, lackey, servant
retaining(adj) ซึ่งยึดไว้, See also: ซึ่งรักษาไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retain(รีเทน') vt. สงวนไว้, รักษาไว้, เอาไว้, ผูกขาด, จดจำ, See also: retainability n. retainableness n. retainable adj. retainment n., Syn. keep, maintain

English-Thai: Nontri Dictionary
retain(vt) จ้าง, เก็บไว้, รักษา, ผูกขาด, สงวนไว้
retainer(n) ผู้ติดตาม, ค่าจ้าง, คนใช้, บริวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retain๑. ยึดถือไว้, ยึดหน่วง๒. จ้าง (ทนายความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retained lineส่วนเก็บไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retained placenta; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retained testis; cryptorchidism; cryptorchism; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retainer๑. ผู้มีสิทธิยึดหน่วง๒. การจ้างทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainerส่วนยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainer lock; valve keeper; valve key; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retaining feeค่าทนายความ, ค่าปรึกษาทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retain nationalityคงสัญชาติ [การทูต]
Retained earningsกำไรสะสม [การบัญชี]
Retained earnings statementงบกำไรสะสม [การบัญชี]
retaining wallretaining wall, กำแพงกันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Retaining wallsกำแพงกันดิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet, miraculously, Job was still able to retain his dignity.กระนั้นเอง เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง จ๊อปก็ยังสามารถสงวนเกียรติของเขาไว้ได้ Death Has a Shadow (1999)
She just can't retain any new information.เธอแค่ไม่สามารถเก็บข้อมูลใหม่ได้ 50 First Dates (2004)
They may be damaged, or retain their former owners quirksมันอาจจะเสียหาย หรือไม่ก็เสียทรงก็ได้ Swing Girls (2004)
Because while the truncheon may be used in lieu of conversation words will always retain their power.ทำไมนะเหรอ? การลงโทษอย่างรุนแรง อาจนำเข้ามาแทนที่การสนทนาถึงกัน... ...เพราะคำพูดเหล่านั้น มันไปจำกัด อำนาจของพวกเขา. V for Vendetta (2005)
You both retain the right to refuse to answer any questions without an attorney present, so don't say anything until I get there, all right?พวกนายมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามใดๆถ้าไม่มีทนายอยู่ด้วย เพราะงั้นอย่าพูดอะไรจนกว่าฉันจะไปถึง เข้าใจมั้ย? The Sweet Taste of Liberty (2005)
And retain my abilities.และเก็บรักษาความสามารถของผม Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
When a person's stabbed once or twice the tissue will usually retain a small fraction of the knife detail, but because Stev here was stabbed several times and in motion his wounds collectively will retain a large amount of the knife detail.เมื่อคนเราถูกแทงครั้งหรือสองครั้ง เนื้อเยื่อจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของมีดไว้ แต่เพราะสตีฟโดนแทงหลายต่อหลายครั้ง แล้วก็ในการเคลื่อนไหว แผลของเขาจะเก็บ รายละเอียดของมีดไว้เยอะมาก Cheating Death (2008)
They seem to retain some part of themselves before they were infected.พวกเขายังมีพฤติกรรมเหใอน ตอนมีชีวิต ก่อนจะติดเชื้อ Day of the Dead (2008)
If they do retain something of what they were, we are so screwed.งานวิจัยทุกอย่าเขาเริ่ม เราทำตามเขา Day of the Dead (2008)
My job is to figure out how to retain some semblance of government after it falls apart.งานของฉันคือพยายามรักษา สถานภาพของรัฐบาลให้ได้ หลังจากที่โลกถล่มแล้ว 2012 (2009)
You get blown up, Jax quits, you are in a charter that neither protects nor retains its members.นายถูกวางระเบิด เเจ็คยอมเเพ้ นายเป็นสมาชิก ที่ไม่ได้รับการปกป้อง ไม่มีสมาชิคคอยดูแล Balm (2009)
The mucus retains so.บริเวณที่ประกบระหว่างปากและทวารหนักจะใช้เป็นที่กักเก็บของเสีย The Human Centipede (First Sequence) (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retainHe sacrificed his outstanding career to retain his dignity.
retainI'd retain that old hat if I were you.
retainIf you use a computer, you can retain information.
retainThese dishes don't retain heat very well.
retainThe soil retained richness.
retainThis town still retains something of the old days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บสำรอง(v) keep in reserve, See also: retain, Syn. เก็บ, สำรอง, เผื่อไว้, Example: ทุกครอบครัวควรเก็บสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน, Thai Definition: ให้มีเหลือไว้
เก็บหน้าผ้า(v) weave, See also: retain cloth surface from coming off, Example: หลังจากตัดผ้าเสร็จแล้ว ช่างตัดเสื้อต้องเก็บหน้าผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าลุ่ย, Thai Definition: ทอกันหน้าผ้าไม่ให้เส้นด้ายหลุดออกมา
ค่าทนายความ(n) retainer, See also: lawyer fee, retaining fee, Example: เขาเสียค่าทนายความในการดำเนินคดีนี้ค่อนข้างแพง
อั้น(v) retain, See also: suppress, hold back, restrain, refrain, repress, Syn. ยั้ง, กลั้น, กั้น, Ant. ปล่อย, Example: คนไข้อั้นปัสสาวะไว้ไม่อยู่
หงิม(v) reserve, See also: retain, Syn. เงียบ, สงบเสงี่ยม, เสงี่ยมหงิม, Example: เธอไม่ชอบเขา เพราะเขาหงิมจนเกินไป, Thai Definition: ไม่ช่างพูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [ f ] ; disciples [ mpl ]
จำ[jam] (v) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain
กำไรสะสม[kamrai sasom] (n, exp) EN: accrued profit ; retained earnings
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[kamrai sasom thī jatsan laēo] (n, exp) EN: appropriated retained earnings
ค่าทนายความ[khā thanāikhwām] (n, exp) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer
งบกำไรสะสม[ngop kamrai sasom] (n, exp) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus
รักษา[raksā] (v) EN: preserve ; keep ; protect ; maintain ; retain ; conserve  FR: préserver ; maintenir ; sauvegarder ; veiller ; surveiller ; protéger ; défendre
รัตนบัลลังก์[rattanabanlang] (n) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment
สงวนที่[sa-ngūan thī] (v, exp) EN: reserve ; store ; keep ; set aside ; save ; retain ; put by ; hold

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETAIN R IH0 T EY1 N
RETAIN R IY0 T EY1 N
RETAINS R IH0 T EY1 N Z
RETAINS R IY0 T EY1 N Z
RETAINER R IH0 T EY1 N ER0
RETAINED R IY0 T EY1 N D
RETAINED R IH0 T EY1 N D
RETAINER R IY0 T EY1 N ER0
RETAINERS R IH0 T EY1 N ER0 Z
RETAINING R IH0 T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retain (v) rˈɪtˈɛɪn (r i1 t ei1 n)
retains (v) rˈɪtˈɛɪnz (r i1 t ei1 n z)
retained (v) rˈɪtˈɛɪnd (r i1 t ei1 n d)
retainer (n) rˈɪtˈɛɪnər (r i1 t ei1 n @ r)
retainers (n) rˈɪtˈɛɪnəz (r i1 t ei1 n @ z)
retaining (v) rˈɪtˈɛɪnɪŋ (r i1 t ei1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留存收益[liú cún shōu yì, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕㄡ ㄧˋ, ] retained earnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さむらい(P);さぶらい, samurai (P); saburai] (n) (1) warrior (esp. of military retainers of daimyos in the Edo period); samurai; (2) (さぶらい only) (arch) man in attendance (on a person of high standing); retainer; (P) #4,255 [Add to Longdo]
家臣[かしん, kashin] (n, adj-no) vassal; retainer #4,899 [Add to Longdo]
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me #5,262 [Add to Longdo]
臣;奴;僕[やつこ(臣;奴);つぶね(奴);やつこらま, yatsuko ( shin ; yatsu ); tsubune ( yatsu ); yatsukorama] (n) (1) (やつこ only) (arch) slave; (2) retainer; servant; (3) (やつこ only) captive; (4) (やつこ only) (derog) varlet; (5) (やつこ only) (hum) I; me #5,262 [Add to Longdo]
旗本[はたもと, hatamoto] (n) shogunal vassal; direct retainer of a shogun #7,777 [Add to Longdo]
藩士[はんし, hanshi] (n) feudal retainer or warrior #8,950 [Add to Longdo]
家老[かろう, karou] (n) chief retainer; daimyo's minister #9,948 [Add to Longdo]
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t, vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P) #11,567 [Add to Longdo]
家人[けにん, kenin] (n) retainer #17,357 [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保持TPDU[ほじTPDU, hoji TPDU] retained TPDU [Add to Longdo]
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retain \Re*tain"\, v. i.
   1. To belong; to pertain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A somewhat languid relish, retaining to bitterness.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep; to continue; to remain. [Obs.] --Donne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retain \Re*tain"\ (r[-e]*t[=a]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Retained} (r[-e]*t[=a]nd"); p. pr. & vb. n. {Retaining}.]
   [F. retainir, L. retinere; pref. re- re- + tenere to hold,
   keep. See {Tenable}, and cf. {Rein} of a bridle, {Retention},
   {Retinue}.]
   1. To continue to hold; to keep in possession; not to lose,
    part with, or dismiss; to restrain from departure, escape,
    or the like. "Thy shape invisible retain." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Be obedient, and retain
       Unalterably firm his love entire.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       An executor may retain a debt due to him from the
       testator.               --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep in pay; to employ by a preliminary fee paid; to
    hire; to engage; as, to retain a counselor.
    [1913 Webster]
 
       A Benedictine convent has now retained the most
       learned father of their order to write in its
       defense.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To restrain; to prevent. [Obs.] --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   {Retaining wall} (Arch. & Engin.), a wall built to keep any
    movable backing, or a bank of sand or earth, in its place;
    -- called also {retain wall}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To keep; hold; restrain. See {Keep}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retain
   v 1: hold back within; "This soil retains water"; "I retain this
      drug for a long time"; "the dam retains the water"
   2: allow to remain in a place or position or maintain a property
     or feature; "We cannot continue several servants any longer";
     "She retains a lawyer"; "The family's fortune waned and they
     could not keep their household staff"; "Our grant has run out
     and we cannot keep you on"; "We kept the work going as long
     as we could"; "She retained her composure"; "this garment
     retains its shape even after many washings" [syn: {retain},
     {continue}, {keep}, {keep on}]
   3: secure and keep for possible future use or application; "The
     landlord retained the security deposit"; "I reserve the right
     to disagree" [syn: {retain}, {hold}, {keep back}, {hold
     back}]
   4: keep in one's mind; "I cannot retain so much information"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top