ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lay up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay up-, *lay up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lay up(phrv) เก็บไว้ใช้, See also: สำรองไว้ใช้ในอนาคต, Syn. store up
lay up(phrv) ทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายในอนาคต
lay up(phrv) ใช้การไม่ได้
lay up(phrv) นอนซมบนเตียงเพราะเจ็บป่วย
lay up(phrv) ล้างหมึกออกจาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That I wanted to lay up somewhere and forget about my responsibilities?ว่าฉันอยากไปนอนกับผู้ชายคนอี่น แล้วลืมความรับผิดชอบของตัวเองบ้าง Fences (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lay upLay up for a rainy day.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โม้[mō] (v) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn  FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
สร้างเรื่อง[sāng reūang] (v) EN: play up  FR: inventer des histoires

Japanese-English: EDICT Dictionary
惚気る[のろける, norokeru] (v1, vi) to play up; to speak fondly of; to praise one's spouse [Add to Longdo]
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] (n) { comp } display update state [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lay up
      v 1: disable or confine, as with an illness; "She was laid up
           with pneumonia for six weeks"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top