ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

floor

F L AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -floor-, *floor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
floor(n) ชั้นอาคาร, See also: ชั้นของตึก, Syn. story, level, tier
floor(n) พื้น, See also: พื้นห้อง
floor(vt) ทำให้งง, See also: ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สับสน, Syn. bewilder, perplex, confound, Ant. clarify, convince
floor(vt) คว่ำ (คู่ต่อสู้ในการชกมวย), See also: ล้ม, Syn. knock down, deck
floor(n) ระดับต่ำสุด (รายได้, ราคา)
flooring(n) วัสดุที่ใช้ทำพื้นห้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
floor(ฟลอร์) n. พื้น, พื้นห้อง, กัน (ทะเล, ถ้ำ, น้ำ) , ชั้นอาคาร, ชั้นต่ำสุด, ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น, ทำให้ล้มลง, ทำให้สับสน, ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level, stage

English-Thai: Nontri Dictionary
floor(n) พื้น, ก้นทะเล, ชั้นของตึก
floor(vt) ปูพื้น, ชนะ, ทำให้ล้มลง, ทำให้งง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floor๑. สิทธิที่จะอภิปราย (ในสภา)๒. ที่อภิปราย (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
floorชั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
floorพื้น [ มีความหมายเหมือนกับ greatest integer function ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
floor leaderผู้นำสมาชิกพรรคในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
floor mounted-ตั้งพื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
floor of mouthพื้นปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floorพื้น, Example: พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายใน พื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนัง อาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย [สิ่งแวดล้อม]
floor blockfloor block, ฟันตะเข้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Floor priceราคาพื้น, Example: ระดับราคาต่ำสุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้สำหรับวันทำการหนึ่ง ๆ ซึ่งคำนวณขึ้นจาก daily price limit ของตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันระดับที่เป็น floor price คือระดับราคาที่ต่ำลง 30% จากราคาปิดของวันก่อน เช่น วันก่อนปิดที่ราคา 50 บาท ราคาพื้นวันนี้จะเป็น 35 บาท วันนี้จะมีการซื้อขายในราคาต่ำกว่า 35 บาทไม่ได้ [ตลาดทุน]
Flooring, Tileกระเบื้องปูพื้น [TU Subject Heading]
Floorsพื้น [TU Subject Heading]
Floorsพื้น [การแพทย์]
Floors, Doubleพื้นสองชั้น, สองชั้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
floor plan(n, vt) n. Scale drawing of a horizontal section through a building at a given level sample. "Contrasts with elevation". v. Surprise greatly syn. shock, stun, floor, ball over, blow out of the water, take aback sample. "Knock someone's socks off". v. Knock down with force syn. deck, coldcock, dump, knock down, floor sample. "He decked his opponent".

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew where Rebecca's body was, lying on that cabin floor on the bottom of the sea.ผมรู้ว่าศพของรีเบคคาอยู่ที่ไหน นอนอยู่ที่พื้นห้องในเรือใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป 12 Angry Men (1957)
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา! 12 Angry Men (1957)
"...will lie on the floor like animals...จะโกหกบนสัตว์ floor like ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
There's no 27th floor here.ที่นี่ไม่มีัช้น 27 Oh, God! (1977)
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey.หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ Oh, God! (1977)
I suppose we're fortunate those things only reached the floor below the attic.เคราะห์ดีที่มันเพียงแค่ ไปถึงพื้นใต้ห้องใต้หลังคา. Suspiria (1977)
- Are the other floors all right?แล้วพื้นตรงอื่นล่ะ? Suspiria (1977)
Just the floor where the students' rooms are.แค่ตรงพื้นที่ น.ศ. อยู่ Suspiria (1977)
Just to be sure, we checked the other floors too.เพื่อให้แน่ใจ, เราจะตรวจ พื้นตรงอื่นด้วย. Suspiria (1977)
Indy, why does the floor move?อินดี้, ทำไมพื้นมันเคลื่อนที่ได้? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Indy, why does the floor move?อินดี้, ทำไมพื้นมันเคลื่อนที่ได้? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
floorA fire broke out on the fifth floor.
floorA fire broke out on the first floor.
floorAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
floorAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
floorBeing too nervous to reply, he stared at the floor.
floorBoards are used to make floors.
floorDennis lay flat on the floor.
floorDon't scrape your chair on the floor.
floorDon't sit on the floor.
floorFootprints were left on the floor.
floorFragments of the mirror were scattered on the floor.
floorHe caught my hand and pulled me to the second floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้น(n) floor, See also: ground, surface, Example: พอเขาได้ยินเสียงปืนก็พุ่งตัวลงนอนราบกับพื้นทันที, Count Unit: พื้น, Thai Definition: ส่วนราบด้านหน้าของสิ่งที่เป็นผืนเป็นแผ่น
พื้นเรือน(n) floor, Example: เด็กๆ ขัดพื้นเรือนเสียจนขึ้นเงา ไม่กล้าเหยียบลงไปเลย, Thai Definition: ส่วนของบ้านใช้สำหรับนั่ง นอน ยืน เดิน
เรือก(n) floor mat, See also: floor of matting, Thai Definition: พื้นที่ลาดหรือปูด้วยไม้ถักหวาย
ชั้น(n) floor, See also: storey, story, Example: แม่ของฉันขายของอยู่ที่ชั้น 2 ของห้างบางลำพู, Count Unit: ชั้น
ดล(n) floor, See also: ground, Syn. พื้น, ชั้น
พื้นห้อง(n) floor, See also: room floor, Example: เพื่อป้องกันความยุ่งยากจากแมลง ให้ใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำมันสน รองพื้นตู้ที่ติดกับพื้นห้องเอาไว้โดยรอบ จะทำให้ตัวแมลงหนีไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น[chan] (n) EN: floor ; storey ; story (Am.)  FR: étage [ m ] ; niveau [ m ]
ชั้นล่าง[chan lāng] (n) EN: downstairs ; ground floor ; first floor  FR: rez-de-chaussée [ m ]
ฟาก[fāk] (n) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring  FR: plancher de bambou [ m ]
ขัดพื้น[khat pheūn] (v, exp) EN: scrub the floors  FR: récurer le sol
กระเบื้องปูพื้น[krabeūang pūpheūn] (n, exp) EN: floor tile
กระดองหาย[kradønghāi] (n) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer
กวาดพื้น[kwāt pheūn] (v, exp) EN: sweeep the floor  FR: balayer le sol
ล้างพื้น[lāng pheūn] (v, exp) EN: scrub the floor  FR: récurer le sol
ลานนวดข้าว[lān nūat khāo] (n, exp) EN: threshing floor
ล่อง[lǿng] (n) EN: hole in the floor of a wooden house

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLOOR F L AO1 R
FLOORS F L AO1 R Z
FLOORED F L AO1 R D
FLOORING F L AO1 R IH0 NG
FLOORBOARD F L AO1 R B AO2 R D
FLOORBOARDS F L AO1 R B AO2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
floor (v) flˈɔːr (f l oo1 r)
floors (v) flˈɔːz (f l oo1 z)
floored (v) flˈɔːd (f l oo1 d)
flooring (v) flˈɔːrɪŋ (f l oo1 r i ng)
floorboard (n) flˈɔːbɔːd (f l oo1 b oo d)
floorboards (n) flˈɔːbɔːdz (f l oo1 b oo d z)
floor-walker (n) flˈɔː-wɔːkər (f l oo1 - w oo k @ r)
floor-walkers (n) flˈɔː-wɔːkəz (f l oo1 - w oo k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地面[dì miàn, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ, ] floor; ground; surface #2,890 [Add to Longdo]
地板[dì bǎn, ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ, ] floor #5,107 [Add to Longdo]
楼层[lóu céng, ㄌㄡˊ ㄘㄥˊ, / ] floor of building #15,569 [Add to Longdo]
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, / ] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc) #31,717 [Add to Longdo]
楼面[lóu miàn, ㄌㄡˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] floor #31,970 [Add to Longdo]
自由体操[zì yóu tǐ cāo, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄘㄠ, / ] floor (gymnastics) #46,513 [Add to Longdo]
落地灯[luò dì dēng, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ ㄉㄥ, / ] floor lamp #60,628 [Add to Longdo]
拼花地板[pīn huā dì bǎn, ㄆㄧㄣ ㄏㄨㄚ ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ, ] floor with tiled design [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellungsfläche { f } | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space [Add to Longdo]
Bodenablauf { m }floor drainage [Add to Longdo]
Bodenbelag { m }floor covering [Add to Longdo]
Bodenbelastung { f }floor loading [Add to Longdo]
Bodenblech { n }floor panel [Add to Longdo]
Bodeneinlauf { m }floor drain [Add to Longdo]
Bodenfläche { f }floor space [Add to Longdo]
Bodenplatte { f }floor slab [Add to Longdo]
Bodenrahmen { m }floor frame [Add to Longdo]
Bodenstativ { n }floor stand [Add to Longdo]
Bodenturnen { n }floor exercises [Add to Longdo]
Debattenführer { m }floor leader [Add to Longdo]
Deckenbalken { m }; Deckenträger { m }floor joist [Add to Longdo]
Deckenbereich { m }floor zone [Add to Longdo]
Deckenelement { n }floor element [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n, n-suf) (1) storey; story; floor; (n) (2) (See 階・きざはし・1) stairs; (n, n-suf) (3) stage (in chronostratigraphy); (ctr) (4) counter for storeys and floors of a building; (P) #1,097 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n, n-suf) (1) layer; seam; bed; stream; class; (2) { math } sheaf; (ctr) (3) storey (of a building); story; floor #2,238 [Add to Longdo]
[とこ, toko] (n) (1) bed; bedding; (2) sickbed; (3) (abbr) (See 床の間) alcove; (4) riverbed; (5) seedbed; (6) straw "core" of a tatami mat; (7) (See 床・ゆか・1) floor; (P) #2,631 [Add to Longdo]
床(P);牀[ゆか, yuka] (n) (1) floor; (2) stage (for the narrator and the shamisen player); (3) dining platform built across a river; (P) #2,631 [Add to Longdo]
スタンド[sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P) #7,373 [Add to Longdo]
フロア(P);フロアー[furoa (P); furoa-] (n) (1) floor; (2) follower; (P) #9,015 [Add to Longdo]
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P) #10,785 [Add to Longdo]
畳(P);疊(oK)[たたみ, tatami] (n) tatami mat; Japanese straw floor coverings; (P) #11,420 [Add to Longdo]
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.) #14,332 [Add to Longdo]
売り場(P);売場[うりば, uriba] (n, adj-no) place where things are sold; point of sale; POS; sales floor; counter (in shop); (P) #19,564 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フロアノード[ふろあのーど, furoano-do] floor node [Add to Longdo]
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Floor \Floor\ (fl[=o]r), n. [AS. fl[=o]r; akin to D. vloer, G.
   flur field, floor, entrance hall, Icel. fl[=o]r floor of a
   cow stall, cf. Ir. & Gael. lar floor, ground, earth, W.
   llawr, perh. akin to L. planus level. Cf. {Plain} smooth.]
   1. The bottom or lower part of any room; the part upon which
    we stand and upon which the movables in the room are
    supported.
    [1913 Webster]
 
   2. The structure formed of beams, girders, etc., with proper
    covering, which divides a building horizontally into
    stories. Floor in sense 1 is, then, the upper surface of
    floor in sense 2.
    [1913 Webster]
 
   3. The surface, or the platform, of a structure on which we
    walk or travel; as, the floor of a bridge.
    [1913 Webster]
 
   4. A story of a building. See {Story}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Legislative Assemblies)
    (a) The part of the house assigned to the members.
    (b) The right to speak; as, the gentleman from Iowa has
      the floor. [U.S.]
      [1913 Webster]
 
   Note: Instead of he has the floor, the English say, he is in
      possession of the house.
      [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) That part of the bottom of a vessel on each side
    of the keelson which is most nearly horizontal.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mining)
    (a) The rock underlying a stratified or nearly horizontal
      deposit.
    (b) A horizontal, flat ore body. --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   {Floor cloth}, a heavy fabric, painted, varnished, or
    saturated, with waterproof material, for covering floors;
    oilcloth.
 
   {Floor cramp}, an implement for tightening the seams of floor
    boards before nailing them in position.
 
   {Floor light}, a frame with glass panes in a floor.
 
   {Floor plan}.
    (a) (Shipbuilding) A longitudinal section, showing a ship
      as divided at the water line.
    (b) (Arch.) A horizontal section, showing the thickness of
      the walls and partitions, arrangement of passages,
      apartments, and openings at the level of any floor of
      a house.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Floor \Floor\, v. t. [imp. & p. p. {Floored}; p. pr. & vb. n.
   {Flooring}.]
   1. To cover with a floor; to furnish with a floor; as, to
    floor a house with pine boards.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike down or lay level with the floor; to knock down;
    hence, to silence by a conclusive answer or retort; as, to
    floor an opponent.
    [1913 Webster]
 
       Floored or crushed by him.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. To finish or make an end of; as, to floor a college
    examination. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       I've floored my little-go work.    --T. Hughes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 floor
   n 1: the inside lower horizontal surface (as of a room, hallway,
      tent, or other structure); "they needed rugs to cover the
      bare floors"; "we spread our sleeping bags on the dry floor
      of the tent" [syn: {floor}, {flooring}]
   2: a structure consisting of a room or set of rooms at a single
     position along a vertical scale; "what level is the office
     on?" [syn: {floor}, {level}, {storey}, {story}]
   3: a lower limit; "the government established a wage floor"
     [syn: {floor}, {base}]
   4: the ground on which people and animals move about; "the fire
     spared the forest floor"
   5: the bottom surface of any lake or other body of water
   6: the lower inside surface of any hollow structure; "the floor
     of the pelvis"; "the floor of the cave"
   7: the occupants of a floor; "the whole floor complained about
     the lack of heat"
   8: the parliamentary right to address an assembly; "the chairman
     granted him the floor"
   9: the legislative hall where members debate and vote and
     conduct other business; "there was a motion from the floor"
   10: a large room in a exchange where the trading is done; "he is
     a floor trader" [syn: {floor}, {trading floor}]
   v 1: surprise greatly; knock someone's socks off; "I was floored
      when I heard that I was promoted" [syn: {shock}, {floor},
      {ball over}, {blow out of the water}, {take aback}]
   2: knock down with force; "He decked his opponent" [syn: {deck},
     {coldcock}, {dump}, {knock down}, {floor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top