ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*useless*

Y UW1 S L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: useless, -useless-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
useless(adj) ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้, Syn. worthless, unusable, Ant. useful
useless(adj) ซึ่งไม่ได้ผล, See also: ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. ineffective, Ant. efficient
causeless(adj) ที่ปราศจากเหตุผล, Syn. groundless
uselessly(adv) อย่างไม่มีประโยชน์, Syn. vainly
uselessness(n) การที่ไม่สามารถใช้ได้, Syn. workability, Ant. usefulness
uselessness(n) การไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. failure, Ant. usefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile, unavailing

English-Thai: Nontri Dictionary
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
render uselessทำให้ไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uselessไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uselessAll his efforts were useless.
uselessAll my efforts turned out to be useless.
uselessDesist from useless resistance.
uselessDon't waste your allowance on useless things.
uselessHe regards so-called compulsory education as useless.
uselessHis book are almost useless.
uselessHis books are almost useless.
uselessHis negative attitude rendered all my efforts useless.
uselessHis new secretary proved useless.
uselessI can't work at all with all these useless calls coming in.
uselessIt is useless even if I discuss with you.
uselessIt is useless to discuss the matter any further.
uselessIt is useless to reason with a bigot.
uselessIt is useless to talk to him.
uselessIt is useless to try to persuade him to agree.
uselessIt is useless to try to remember all the words in the dictionary.
uselessIt'll be useless to stand against them.
uselessI wish I had not bought such a useless thing.
uselessJohn claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.
uselessLeave out anything that is useless.
uselessOf course you can't say that it's worth nothing because it isn't perfect, so that doesn't mean that GTD is useless.
uselessPut aside all those which are useless.
uselessRegard all art critics as useless and dangerous.
uselessSuch an old car was next to useless.
uselessSuch an old fan would be next to useless.
uselessThe data was completely useless.
uselessThe information was quite useless.
uselessThe Internet has a lot of information and thus also a lot of useless information.
uselessThe law is useless if it's too watered down.
uselessTheory is quite useless unless it works in practice.
uselessThere is nothing useless in nature.
uselessThe retired often feel that they are useless and unproductive.
uselessThe scholar regards so-called compulsory education as useless.
uselessYou shouldn't read such useless books.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียเปล่า(adj) useless, See also: fruitless, Example: เมื่อหม้อข้าวเดือด เรามักจะนำน้ำข้าวทิ้งให้สุนัขกินหรือทิ้งเสียเปล่า, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์อะไร
ไร้คุณค่า(adj) useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์
เปล่าประโยชน์(adj) useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย
ไร้ผล(v) be fruitless, See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless, Syn. ไม่เกิดผล, Ant. เกิดผล, Example: แผนนี้ไร้ผล ส่งผลให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันเขี่ยเธอให้ตกกระป๋อง
เก้อ(adv) wastefully, See also: vainly, uselessly, Syn. เสียเวลาเปล่า, Example: วันนี้ผมรอเก้อ เพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของมหาวิทยาลัย, Thai Definition: รู้สึกผิดคาดผิดหวัง
ขาดค่า(v) be worthless, See also: be useless, be valueless, Syn. หมดราคา, ไร้ค่า, Example: หินพวกนี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครค้นพบแล้วจับมาตีราคาว่าเป็นของเก่าแก่, Thai Definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่
เปล่าดาย(adj) useless, Example: เขาน่าจะหาอะไรทำ ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนที่เปล่าดาย เงียบเหงาอย่างนี้, Thai Definition: ที่หาประโยชน์ไม่ได้
เปล่าประโยชน์(v) be useless, See also: be unhelpful, be unprofitable, be no use, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: มันเปล่าประโยชน์ที่จะฟ้องร้องกัน ตกลงกันดีๆ ดีกว่า
รกโลก(v) be useless, Syn. ไร้ประโยชน์, ไร้ค่า, Notes: (สแลง)
ไม่เอาไหน(adv) uselessly, See also: incompetently, Syn. ใช้การไม่ได้, ไม่เอาถ่าน, Example: คนงานที่นี่ส่วนใหญ่ทำงานไม่เอาไหน
ไร้ค่า(v) be useless, See also: be incompetent, be worthless, lack skill or ability, Example: คนแพ้มักหมดหวัง คิดว่าตัวเองไร้ค่า, Thai Definition: ไม่มีค่า
ไร้ประโยชน์(v) be useless, See also: be futile, be ineffective, be ineffectual, Example: ไม่ว่าจะคิดหาทางอย่างไร ตอนนี้ก็ไร้ประโยชน์แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เอาไหน[mai ao nai] (adv) EN: uselessly ; incompetently
ไม่ได้ผล[mai dāi phon] (adj) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless
ไม่มีประโยชน์[mai mī prayōt] (adj) EN: useless  FR: inutile ; sans intérêt ; vain
เปล่าดาย[plāodāi] (adj) EN: useless
เปล่าประโยชน์[plao prayōt] (x) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain  FR: inutile ; vain
ไร้ค่า[raikhā] (v) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability
ไร้ผล[rai phon] (v) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective
ไร้ผล[rai phon] (adj) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless  FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[rai prayōt] (adj) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless  FR: inutile ; inefficace ; vain

CMU English Pronouncing Dictionary
USELESS Y UW1 S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
useless (j) jˈuːsləs (y uu1 s l @ s)
causeless (j) kˈɔːzləs (k oo1 z l @ s)
uselessly (a) jˈuːsləsliː (y uu1 s l @ s l ii)
uselessness (n) jˈuːsləsnəs (y uu1 s l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没用[méi yòng, ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ, / ] useless, #6,430 [Add to Longdo]
废物[fèi wù, ㄈㄟˋ ㄨˋ, / ] rubbish; waste material; useless person, #10,953 [Add to Longdo]
无助[wú zhù, ㄨˊ ㄓㄨˋ, / ] helpless; helplessness; feeling useless; no help, #11,502 [Add to Longdo]
无用[wú yòng, ㄨˊ ㄩㄥˋ, / ] useless; worthless, #15,593 [Add to Longdo]
肉瘤[ròu liú, ㄖㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, ] wart; sarcoma; fig. superfluous; useless, #21,278 [Add to Longdo]
纸上谈兵[zhǐ shàng tán bīng, ㄓˇ ㄕㄤˋ ㄊㄢˊ ㄅㄧㄥ, / ] lit. military tactics on paper (成语 saw); fig. theoretical discussion that is worse than useless in practice (cf. Zhao Kuo 趙括|赵括 leading an army of 400,000 to annihilation at Changping in 260 BC); an armchair strategist; idle theorizing, #40,926 [Add to Longdo]
糟粕[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; fig. useless remnant, #42,184 [Add to Longdo]
废人[fèi rén, ㄈㄟˋ ㄖㄣˊ, / ] handicapped person; useless person, #44,449 [Add to Longdo]
于事无补[yú shì wú bǔ, ㄩˊ ㄕˋ ㄨˊ ㄅㄨˇ, / ] unhelpful; useless, #45,658 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] bad; useless; weak, #47,487 [Add to Longdo]
不中用[bù zhōng yòng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄩㄥˋ, ] unfit for anything; no good; useless, #55,350 [Add to Longdo]
孬种[nāo zhǒng, ㄋㄠ ㄓㄨㄥˇ, / ] coward; useless scoundrel, #59,811 [Add to Longdo]
脓包[nóng bāo, ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] pustule; worthless person; good-for-nothing; useless weakling, #66,373 [Add to Longdo]
虾兵蟹将[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw), #98,906 [Add to Longdo]
废置[fèi zhì, ㄈㄟˋ ㄓˋ, / ] to discard; to shelve as useless, #112,826 [Add to Longdo]
赘瘤[zhuì liú, ㄓㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] useless; superfluous, #299,513 [Add to Longdo]
不当事[bù dāng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄕˋ, / ] useless; regard as useless [Add to Longdo]
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, ] useless; worthless; good-for-nothing [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] bad; useless; weak [Add to Longdo]
毫无用处[háo wú yòng chù, ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄩㄥˋ ㄔㄨˋ, / ] useless [Add to Longdo]
无助感[wú zhù gǎn, ㄨˊ ㄓㄨˋ ㄍㄢˇ, / ] to feel helpless; feeling useless [Add to Longdo]
空心萝卜[kōng xīn luó bo, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] useless person [Add to Longdo]
窝脓包[wō nóng bāo, ㄨㄛ ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] useless weakling [Add to Longdo]
视如土芥[shì rú tǔ jiè, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] to regard as useless; to view as no better than weeds [Add to Longdo]
银样鑞枪头[yín yàng là qiāng tóu, ㄧㄣˊ ㄧㄤˋ ㄌㄚˋ ㄑㄧㄤ ㄊㄡˊ, / ] lit. pseudo-silver pewter spear-head; fig. an initially impressive person who turns out to be useless [Add to Longdo]
阿物儿[ā wù r, ㄚ ㄨˋ ㄦ˙, / ] thing; (you) useless thing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nutzlosigkeit {f}; Zwecklosigkeit {f}uselessness [Add to Longdo]
Unbrauchbarkeit {f}uselessness [Add to Longdo]
Zeug {n}; Krempel {m}; Kram {m} | unnützes Zeug; Tinnef {m} | wertloses Zeug; Krempel {m}stuff | useless stuff | junk; rubbish [Add to Longdo]
grundloscauseless [Add to Longdo]
grundlos {adv}causelessly [Add to Longdo]
nutzlos; unnütz; zwecklos {adj} | nutzloser | am nutzlosestenuseless | more useless | most useless [Add to Longdo]
zwecklos {adv}uselessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ... [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker [Add to Longdo]
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof [Add to Longdo]
下手な考え休むに似たり[へたなかんがえやすむににたり, hetanakangaeyasumuninitari] (exp) (See 考え) take a rest rather than useless thinking [Add to Longdo]
何の役にも立たない[なんのやくにもたたない, nannoyakunimotatanai] (exp) of no use whatsoever; good for nothing; useless [Add to Longdo]
夏炉冬扇[かろとうせん, karotousen] (n) summer fires and winter fans; useless things [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
虚礼[きょれい, kyorei] (n) empty (useless) formalities [Add to Longdo]
空理空論[くうりくうろん, kuurikuuron] (n) impractical or useless theory [Add to Longdo]
空閨[くうけい, kuukei] (n) a lonely, spouseless life [Add to Longdo]
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P) [Add to Longdo]
甲斐がない;甲斐が無い[かいがない, kaiganai] (exp,adj-i) useless; in vain [Add to Longdo]
甲斐性なし;甲斐性無し[かいしょうなし, kaishounashi] (n) being good-for-nothing; useless person [Add to Longdo]
甲斐無い;甲斐ない[かいない, kainai] (adj-i) worthless; pointless; useless [Add to Longdo]
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless [Add to Longdo]
使い物にならない[つかいものにならない, tsukaimononinaranai] (exp,adj-i) no use; useless [Add to Longdo]
子供の使い[こどものつかい, kodomonotsukai] (exp,n) useless messenger; doing only as one is told; fool's errand [Add to Longdo]
死に学問[しにがくもん, shinigakumon] (n) useless learning [Add to Longdo]
死票[しひょう, shihyou] (n) useless vote [Add to Longdo]
死物[しぶつ, shibutsu] (n) dead thing; useless item [Add to Longdo]
糸瓜;糸爪(iK);天糸瓜[へちま(gikun), hechima (gikun)] (n) (1) sponge gourd; dishcloth gourd; loofah; (2) sponge cucumber; (3) (metaphorically, generally in negative sentences) something useless [Add to Longdo]
飼い殺し[かいごろし, kaigoroshi] (n) keeping a pet till it dies; keeping a useless person on the payroll [Add to Longdo]
捨て頭巾;捨頭巾[すてずきん, sutezukin] (n) hood made useless by the warmer weather of spring [Add to Longdo]
蛇足[だそく, dasoku] (n,adj-no) redundancy; superfluity; useless addition [Add to Longdo]
十日の菊[とおかのきく, tookanokiku] (exp) (See 重陽) something that comes too late and is useless; like a chrysanthemum prepared for the ninth day of the ninth month of the lunar calendar for the Chrysanthemum festival but that blooms only on the tenth [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) uselessness [Add to Longdo]
冗員[じょういん, jouin] (n) (col) supernumerary; superfluous; useless workers [Add to Longdo]
冗言[じょうげん, jougen] (n,adj-no) chatter; useless words [Add to Longdo]
畳水練[たたみすいれん, tatamisuiren] (n) book learning (useless as practicing swimming on tatami) [Add to Longdo]
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house [Add to Longdo]
窓際族[まどぎわぞく, madogiwazoku] (n) useless employees (shunted off by a window to pass their remaining time until retirement) [Add to Longdo]
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P) [Add to Longdo]
昼行灯[ひるあんどん, hiruandon] (n) person who does not stand out; (useless as) a lantern at noon day [Add to Longdo]
樗才[ちょさい, chosai] (n) (1) (uk) (See 樗材・ちょざい) deadwood; (2) (uk) (hum) useless person [Add to Longdo]
樗材[ちょざい, chozai] (n) (1) (uk) deadwood; (2) (uk) (hum) useless person [Add to Longdo]
長物[ちょうぶつ;ながもの, choubutsu ; nagamono] (n) (1) something long; (2) (See 無用の長物) useless things; white elephant; boondoggle [Add to Longdo]
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P) [Add to Longdo]
徒に;徒らに[いたずらに, itazurani] (adv) (uk) in vain; uselessly; aimlessly; idly [Add to Longdo]
徒爾[とじ, toji] (adj-na,n) uselessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Useless \Use"less\, a.
   Having, or being of, no use; unserviceable; producing no good
   end; answering no valuable purpose; not advancing the end
   proposed; unprofitable; ineffectual; as, a useless garment;
   useless pity.
   [1913 Webster]
 
      Not to sit idle with so great a gift
      Useless, and thence ridiculous.     --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Fruitless; ineffectual.
 
   Usage: {Useless}, {Fruitless}, {Ineffectual}. We speak of an
      attempt, effort, etc., as being useless when there are
      in it inherent difficulties which forbid the hope of
      success, as fruitless when it fails, not from any such
      difficulties, but from some unexpected hindrance
      arising to frustrate it; as, the design was rendered
      fruitless by the death of its projector. Ineffectual
      nearly resembles fruitless, but implies a failure of a
      less hopeless character; as, after several ineffectual
      efforts, I at last succeeded.
      [1913 Webster]
 
         Useless are all words
         Till you have writ "performance" with your
         swords.
         The other is for waiving.     --Beau. & Fl.
      [1913 Webster]
 
         Waiving all searches into antiquity, in relation
         to this controversy, as being either needless or
         fruitless.            --Waterland.
      [1913 Webster]
 
         Even our blessed Savior's preaching, who spake
         as never man spake, was ineffectual to many.
                          --Bp.
                          Stillingfleet.
      [1913 Webster] -- {Use"less*ly}, adv. --
      {Use"less*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 useless
   adj 1: having no beneficial use or incapable of functioning
       usefully; "a kitchen full of useless gadgets"; "she is
       useless in an emergency" [ant: {useful}, {utile}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top