ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

usefulness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usefulness-, *usefulness*, usefulnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usefulness(n) ความเป็นประโยชน์, Syn. utility, benefit
usefulness(n) ผลดี, See also: ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, Syn. advantage, benefit

English-Thai: Nontri Dictionary
usefulness(n) ประโยชน์, ผลประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pots and pans. Something they can use.หม้อกะทะน่ะรึ Schindler's List (1993)
Next time gonna use a nom de plume.ครั้งหน้าฉันจะใช้นามปากกา นั่นเขาไง! Aladdin (1992)
Ah, but it would require the use of the mystic blue diamond.อาา แต่มันจำเป็นต้องใช้เพชรสีน้ำเงินอันลึกลับ Aladdin (1992)
-Aha, yeah, right. No, really, I promise. After make my first two wishes, I'll use my third wish to set you free.ไม่ จริงๆ ข้าสัญญา หลังจากพร 2 ข้อของข้าเป็นจริง ข้าจะใช้พรข้อที่สาม ทำให้เข้าเป็นอิสระ Aladdin (1992)
I've come so far I can't go back to where I used to be! -A whole new world!ไม่สามารถกลับไปที่ซึ่งเคยอยู่ได้ โลกใหม่นี้ Aladdin (1992)
We used to get in his car and ride around listening to 911 calls on his scanner then speed over.เราเคยเข้าไปอยู่ในรถเขา และขับไปทั่ว... ...ฟัง 911 จาก วิทยุของเขา ...และเขาก็เร่งความเร็วขึ้น Basic Instinct (1992)
Nick used to say:นิคเคยพูดว่า: Basic Instinct (1992)
I didn't used to be.ตอนแรกๆ ก็เปล่าหรอก The Bodyguard (1992)
I don't like it when you use language like that.ฉันไม่อยากให้เธอพูดหยาบแบบนั้น The Bodyguard (1992)
We used to work together.เราเคยทำงานด้วยกัน The Bodyguard (1992)
You can't use that back here. The breakthrough is killing our radio mikes.ใช้ไอ้นั่นไม่ได้ รบกวนคลื่นเรา The Bodyguard (1992)
There's a room they don't use.มีห้องว่างอยู่ Wuthering Heights (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลดี(n) usefulness, See also: good, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ผลเสีย, Example: ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว, Thai Definition: ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์
อัตถ์(n) usefulness, See also: advantage, Syn. อัตถะ, ประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณประโยชน์[khunnaprayōt = khunprayōt] (n) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit  FR: bienfait [ m ] ; avantage [ m ] ; bénéfice [ m ]
ประสิทธิภาพ[prasitthiphāp] (n) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness  FR: efficacité [ f ] ; utilité [ f ]
ประโยชน์[prayōt] (n) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility  FR: utilité [ f ] ; avantage [ m ] ; profit [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
usefulness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usefulness

WordNet (3.0)
utility(n) the quality of being of practical use, Syn. usefulness, Ant. uselessness, inutility

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Usefulness

n. The quality or state of being useful; utility; serviceableness; advantage. Addison. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Utility; value; profit. See Utility. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用处[yòng chu, ㄩㄥˋ ㄔㄨ˙,   /  ] usefulness #16,573 [Add to Longdo]
效用[xiào yòng, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄥˋ,  ] usefulness; effectiveness #18,011 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brauchbarkeit { f }; Nützlichkeit { f }; Nutzen { m }; Zweckmäßigkeit { f } | neue Brauchbarkeit { f }usefulness | re-usableness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
用途[ようと, youto] (n) use; usefulness; utility; service; purpose; (P) #3,594 [Add to Longdo]
便利さ[べんりさ, benrisa] (n) convenience; handiness; usefulness; (P) [Add to Longdo]
有って無い[あってない, attenai] (exp) (uk) lacking in some desired property (size, usefulness, etc.); (P) [Add to Longdo]
有用性[ゆうようせい, yuuyousei] (n) usefulness [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top