ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unusable

AH0 N Y UW1 Z AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unusable-, *unusable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We don't have to play the game where we're going back and forth... coming up with innovative ways to make it colder and unusable in the process.เราไม่ได้จะเล่นเกม ทำเป็นว่าเรากลับมา... พร้อมกับวิธีเจ๋งๆ ที่จะทำให้มันเย็นลง แต่ใช้งานอะไรไม่ได้ Primer (2004)
It's unusable crap.มันคือขยะดีๆนี่เอง Advanced Documentary Filmmaking (2013)
Minus four grand if you include Carol's fucking unusable computer.พอเห็นคุณใส่กางเกงรัดรูปสีขาวนั่น มันก็โกรธไม่ลงน่ะ ผมดูเหมือนจอห์น ทราโวลตาใช่ไหมล่ะ Sexy Rollercoasters (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้การไม่ได้[chai kān mai dāi] (adj) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order  FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ประโยชน์ไม่ได้[chai prayōt mai dāi] (adj) EN: unusable

CMU English Pronouncing Dictionary
UNUSABLE AH0 N Y UW1 Z AH0 B AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unusable \Unusable\
   See {usable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unusable
   adj 1: not capable of being used [syn: {unserviceable},
       {unusable}, {unuseable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top