หรือคุณหมายถึง be worthleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be worthless

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be worthless-, *be worthless*, be worthles
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soon they will be worthless to you. Why not take some money for your work?ไม่นานพวกเขาจะไม่มีประโยชน์กับคุณเลย ทำไมไม่รับเงินไปละ Hotel Rwanda (2004)
Even if Leticia Barris turned up again, her testimony would be worthless.ถ้าหาก เลทิเซีย แบร์ริส ไม่ปรากฏตัวอีกครั้ง คำให้การของเธอก็ไม่มีความหมาย Cute Poison (2005)
Be worthless though.ไม่มีประโยชน์แล้ว Once (2007)
You don't know what it's like to be worthless, where nothing you do matters!คุณไม่รู้หรอก ว่ามันรู้สึกอย่างไรกับการเป็นคนไร้ค่า สิ่งที่แราทำมันไม่สำคัญ Props (2012)
And if the photopheresis trials are successful, then that could become the standard of care, and the chemo protocol would be worthless.มันตกจากหิ้ง ฉันเลยส่งไปซ่อม ที่ร้านยังใช้ที่อยู่เดิม พวกเขาเลยส่งไปที่บ้านของเขา Back from the Dead (2013)
You realize all of what you seek will be worthless once our mission is complete.คุณตระหนักในสิ่งที่ค้นหา เป็นสิ่งที่ควรค่ายิ่ง ภารกิจเราได้เสร็จสมบูรณ์ส่วนหนึ่งแล้ว Trust No One (2015)
Sir, each of these stock options might not cost a lot right now, but they're going to expire in half an hour, and they will be worthless.ครับ ทางเลือกของหุ้นนี้แต่ละตัว อาจจะ ไม่ได้มีมูลค่ามากตอนนี้ แต่ว่าพวกมันจะหมดอายุ ในอีกครึ่งชั่วโมง และจะไม่มีค่าเลย Hacker (2016)
But you see, Nanaka, if I did it like that, my existence would be worthless.แต่ว่าคุณนานากะ ถ้าทำอย่างนั้น ตัวตนของผมก็ไม่มีค่าน่ะสิ Absolute (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีค่า[V] be worthless, See also: be valueless, Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า, Example: คนที่ผิดหวังในความรักมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเมื่อคนรักได้ตีจาก
หมดค่า[V] be worthless, See also: be valueless, Syn. ไม่มีค่า, Ant. มีค่า, Example: ผู้หญิงจะหมดค่าถ้าวิ่งไล่จับผู้ชาย
ขาดค่า[V] be worthless, See also: be useless, be valueless, Syn. หมดราคา, ไร้ค่า, Example: หินพวกนี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครค้นพบแล้วจับมาตีราคาว่าเป็นของเก่าแก่, Thai definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่
ขาดค่า[V] be worthless, See also: be valueless, be without worth/value, Syn. หมดค่า, ไร้ค่า, ไม่มีค่า, Ant. มีค่า, Example: หนังสือเหล่านี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครสนใจอ่าน, Thai definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีค่า[v. exp.] (mai mī khā) EN: be worthless ; be valueless   FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top