ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valueless

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valueless-, *valueless*, valueles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valueless(แวล'ลิวลิส) adj. ไร้ค่า, ใช้ไม่ได้, ไม่มีมูลค่า., See also: valuelessness n., Syn. worthless

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valuelessไม่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งไร้ค่า(n) worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีค่า[mai mī khā] (v, exp) EN: be worthless ; be valueless  FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไม่มีค่า[mai mī khā] (adj) EN: valueless ; without value
ไร้ค่า[rai khā] (adj) EN: worthless ; valueless ; without value  FR: futile ; sans valeur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VALUELESS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valueless

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wertlos { adj } | wertloser | am wertlosestenvalueless | more valueless | most valueless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
取るに足らない[とるにたらない, torunitaranai] (exp) worthless; valueless [Add to Longdo]
取るに足りない;とるに足りない[とるにたりない, torunitarinai] (exp, adj-i) of little importance; trivial; worthless; valueless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Valueless \Val"ue*less\, a.
     Being of no value; having no worth.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  valueless
      adj 1: of no value

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top