ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incompetently

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incompetently-, *incompetently*, incompetent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เอาไหน(adv) uselessly, See also: incompetently, Syn. ใช้การไม่ได้, ไม่เอาถ่าน, Example: คนงานที่นี่ส่วนใหญ่ทำงานไม่เอาไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เอาไหน[mai ao nai] (adv) EN: uselessly ; incompetently

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
incompetently

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incompetently

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incompetently \In*com"pe*tent*ly\, adv.
   In an competent manner; inadequately; unsuitably.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incompetently
   adv 1: in an incompetent manner; "he did the job rather
       incompetently" [syn: {incompetently}, {displaying
       incompetence}] [ant: {ably}, {aptly}, {capably},
       {competently}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top