ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่ได้ผล

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ได้ผล-, *ไม่ได้ผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ได้ผล[ADV] ineffectively, See also: inefficiently, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล, Example: ยาฆ่าเห็บที่ซื้อมาใช้ไม่ได้ผลเลย มันก็ยังมีอยู่มากเหมือนเดิม, Thai definition: อย่างไม่ประสบผลตามที่ตั้งใจไว้, อย่างไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่เดิม
ไม่ได้ผล[V] be inefficient, See also: be wasteful, be ineffective, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล, ไม่มีผล, ไร้ผล, Example: มาตราการนี้ไม่ได้ผลกับพวกนักเรียนดื้อด้าน, Thai definition: ไม่ประสบผลตามที่ตั้งใจไว้, ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่เดิม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Danny, all your precautions were in vain.เเดนนี่คําเตือนของเธอนี่ไม่ได้ผล Rebecca (1940)
It will never work. They'll kill him dead in one day!ไม่ได้ผลหรอก วันเดียว เขาก็ถูกชาวบ้านฆ่าแล้ว Blazing Saddles (1974)
It ain't working.มันไม่ได้ผลแล้ว Oh, God! (1977)
Don't wet it.มันไม่ได้ผล Oh, God! (1977)
- It's not working!มันไม่ได้ผลReturn to Oz (1985)
You're trying to trick me into giving away something.นายพยายามจะหลอกล่อฉัน ให้ฉันเผยอะไรออกมา ไม่ได้ผลหรอก The Princess Bride (1987)
They didn't work.- ไม่ได้ผลเหรอ Punchline (1988)
No, not for me they didn't. A joke's a joke, babe.- ไม่ได้ผลกับฉัน Punchline (1988)
I know the reasons you're here, John. But it doesn't work that way.ฉันรู้เหตุผลว่าทำไมนายอยากอยู่นี่ จอห์นNเชื่อเถอะ ไม่ได้ผลหรอก Rambo III (1988)
It doesn't always work. Doesn't always work.ซึ่งไม่ได้ผลเสมอไป The Bodyguard (1992)
I was trying to see if I could fix it somehow, but it just won't work.- ฉันอาจจะแก้มันได้ แต่มันก็ไม่ได้ผล + นี่ The Joy Luck Club (1993)
They said they were leaving.แต่การทดสอบ ไม่ได้ผล พวกมันต้องการทำลายทุกสิ่งที่ทำ Deep Throat (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ผล[v. exp.] (mai dāi phon) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work   FR: être inefficace ; être inopérant
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi phon) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asleep at the wheel[IDM] ล้มเหลว, See also: ไม่ได้ผล
get nowhere[PHRV] ไม่ได้ผล, See also: ไม่สำเร็จ
lead nowhere[PHRV] ไม่ได้ผล
stillborn[ADJ] ไม่ได้ผล, See also: ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ, ซึ่งไม่เกิดผล, Syn. abortive, unseccessful, Ant. successful
voided[ADJ] โมฆะ, See also: ไม่ได้ผล, เพิกถอน, ยกเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
bull(บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
feckless(เฟค'ลิส) adj. ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้,อ่อนแอ,ไร้ค่า,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ., See also: fecklessness n., Syn. ineffective
frustratevi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นไม่ได้ผล,กลายเป็นไม่สมหวัง., See also: frustrater n. frustrative adj., Syn. fail
ineffective(อินอิเฟค'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไร้ประสิทธิภาพ,ไร้ความสามารถ., See also: ineffectively adv. ineffectiveness n., Syn. futile ###A. effective
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality,ineffectualness n.
inefficacious(อินเอฟฟะเค'เชิส) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: inefficaciousness,inefficacity n., Syn. useless,vain
inefficacy(อินเอฟ'ฟะคะซี) n. การไร้อำนาจหรือความสามารถที่จะทำให้เกิดผลเป็นที่พอใจ,การไม่ได้ผล

English-Thai: Nontri Dictionary
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
ineffective(adj) ไม่สามารถ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสิทธิภาพ
ineffectual(adj) อ่อนแอ,ไม่ได้ผล
nullity(n) สิ่งไร้ค่า,สิ่งที่เป็นโมฆะ,ความไม่ได้ผล
unavailing(adj) ไม่เป็นประโยชน์,ไม่อำนวย,ไม่ได้ผล
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top