ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*greek*

G R IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: greek, -greek-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fenugreek(n) ลูกซัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Greek(n) กรีก, See also: ประเทศกรีก, ภาษากรีก
Greek(adj) เกี่ยวกับกรีก
Greek to me(idm) เป็นสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greek(กรีก) adj. กรีก,ภาษากรีก. n. ชาวกรีก,ภาษากรีก

English-Thai: Nontri Dictionary
Greek(adj) เกี่ยวกับชาติกรีก,เกี่ยวกับประเทศกรีก
Greek(n) ชนชาติกรีก,ประเทศกรีก,ชาวกรีก,ภาษากรีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Greek tragedyโศกนาฏกรรมกรีก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Greekศิลปะกรีก [TU Subject Heading]
Arts, Greekศิลปกรรมกรีก [TU Subject Heading]
Gods, Greekเทพเจ้ากรีก [TU Subject Heading]
Magic, Greekไสยศาสตร์กรีก [TU Subject Heading]
Mythology, Greekเทพปกรณัมกรีก [TU Subject Heading]
Philosophy, Greek (Modern)ปรัชญากรีกสมัยใหม่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
greek mythology(n) เทพปกรณัมกรีก, Syn. Greek myth

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greekThe writer was descended from the Greek royal family.
greekThe Greeks used to worship several gods.
greekYou may be able to read the handwriting on the wall, but it is Greek to me.
greekDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.
greekThe Roman football game was like the Greek game.
greekI don't know French, much less Greek.
greekI learned about Greek culture.
greekThe Greeks made theoretical models of geometry.
greekI could understand the first few sentences, but the rest of his speech was all Greek to me.
greekAchilles was an ancient Greek hero.
greekThe Greeks used to hold a big athletic meet.
greekI am not an Athenian, nor a Greek.
greekThis word is derived from Greek.
greekGreek is difficult to learn.
greekHe tried to learn Greek but soon got tired and gave it up.
greekIn 776 B.C. the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks chief god, Zeus.
greekDo you know any Greek myths?
greekThese technical terms derive from Greek.
greekHe is a Greek by birth.
greekThis word comes from Greek.
greekThe ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.
greekIt's all Greek to me.
greekI can understand written Spanish just a little but spoken Spanish is Greek to me.
greekHe translated Homer from the Greek into English.
greekWe studied Greek culture from various aspects.
greekEinstein's theory of relativity is Greek to me.
greekHe has a smattering Greek.
greekHe seems to be at home in Greek literature.
greekIn the Greek football game, the players on one team tried to carry a ball across a line in the other team's territory.
greekGreek philosophers placed value on democracy.
greekThe Greek often eat fish, too.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยน(n) Ionian, See also: Ionian Greece, Greek, Syn. โยนก, Thai Definition: ชื่อชนชาติกรีก ซึ่งชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคำ Ionia, Notes: (บาลี)
สมัยกรีก(n) Greek time, Syn. ยุคกรีก, Example: ในสมัยกรีกโบราณเขาใช้นาฬิกาน้ำเป็นเครื่องบอกเวลา, Thai Definition: สมัยตอนที่ชนชาติกรีกรุ่งเรือง
กรีก(n) Greek, Syn. ภาษากรีก, คนกรีก, ชาวกรีก, Example: มีสุภาษิตกล่าวว่าเมื่อจนแต้มให้พูดภาษากรีก เพื่อที่คนอื่นฟังแล้วจะไม่เข้าใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนกรีก[khon Krīk] (n, prop) EN: Greek  FR: Grec [m]
กรีก[Krīk] (adj) EN: Greek  FR: grec
ปรัชญากรีก[pratyā Krīk] (n, exp) EN: Greek Philosphy  FR: philosophie grecque [f]
สมัยกรีก[samia Krīk] (n, exp) EN: Greek time  FR: Grèce antique [f]
ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมัน[tamnān thēpphajāo Krīk-Rōman] (n, exp) EN: Greek-Roman Mythology ; Genealogy of Greek-Roman Mythology
วัฒนธรรมแห่งกรีก[watthanatham haeng krīk] (n, exp) EN: Greek civilization  FR: civilisation grecque [f]
โยน[Yōn] (n, prop) EN: Ionian ; Ionian Greece ; Greek

CMU English Pronouncing Dictionary
GREEK G R IY1 K
GREEKS G R IY1 K S
NONGREEK N AA2 N G R IY1 K
FENUGREEK F EH1 N UW0 G R IY2 K
NON-GREEK N AA2 N G R IY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Greek (n) grˈiːk (g r ii1 k)
Greeks (n) grˈiːks (g r ii1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tào, ㄊㄠˋ, ] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ), #616 [Add to Longdo]
[pài, ㄆㄞˋ, ] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926, #945 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] triumphant; victorious; chi (Greek letter Χχ), #4,228 [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] soft; flexible; supple; yielding; rho (Greek letter Ρρ), #5,757 [Add to Longdo]
[Pān, ㄆㄢ, ] surname Pan; Pan, faun in Greek mythology, son of Hermes, #8,053 [Add to Longdo]
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, / ] to turn; to wrench; button; nu (Greek letter Νν), #10,973 [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] phonetic fei or fi; surname Fei; elegant; phi (Greek letter Φφ), #13,756 [Add to Longdo]
柏拉图[Bó lā tú, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, / ] Plato (c. 427-c. 347 BC), Greek philosopher, #30,336 [Add to Longdo]
[miào, ㄇㄧㄠˋ, / ] surname Miao; mu (Greek letter Μμ), #32,523 [Add to Longdo]
维纳斯[Wéi nà sī, ㄨㄟˊ ㄋㄚˋ ㄙ, / ] Venus (mythology, Greek goddess of love), #36,738 [Add to Longdo]
阿尔法[ā ěr fǎ, ㄚ ㄦˇ ㄈㄚˇ, / ] alpha (Greek letter Αα), #39,478 [Add to Longdo]
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me, #40,774 [Add to Longdo]
城邦[chéng bāng, ㄔㄥˊ ㄅㄤ, ] a city state (Greek polis), #46,198 [Add to Longdo]
亚里士多德[Yà lǐ shì duō dé, ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, / ] Aristotle (384-322 BC), Greek philosopher, #46,217 [Add to Longdo]
周作人[Zhōu Zuò rén, ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] Zhou Zuoren (1885-1967), brother of Lu Xun 魯迅|鲁迅, academic in Japanese and Greek studies, briefly imprisoned after the war as Japanese collaborator, persecuted and died of unknown causes during the Cultural Revolution, #46,385 [Add to Longdo]
桂冠[guì guān, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel; victory garland (in Greek and western culture), #51,064 [Add to Longdo]
希腊神话[Xī là shén huà, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Greek mythology, #51,659 [Add to Longdo]
贝塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, / ] beta (Greek letter Ββ), #62,062 [Add to Longdo]
西格玛[Xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西 / 西] sigma (Greek letter Σσ); (symbol for standard deviation in statistics), #69,814 [Add to Longdo]
黛安娜[Dài ān nà, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ, ] Diana (goddess in Greek mythology), #77,009 [Add to Longdo]
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, ] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me, #97,005 [Add to Longdo]
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, ] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables, #98,515 [Add to Longdo]
西塔[xī tǎ, ㄒㄧ ㄊㄚˇ, 西] theta (Greek letter Θθ), #98,979 [Add to Longdo]
比亚[Bǐ yà, ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Bia, daughter of Pallas and Styx in Greek mythology, personification of violence, #109,088 [Add to Longdo]
欧米伽[ōu mǐ gā, ㄡ ㄇㄧˇ ㄍㄚ, / ] omega (Greek letter Ωω), #115,543 [Add to Longdo]
卡帕[kǎ pà, ㄎㄚˇ ㄆㄚˋ, ] kappa (Greek letter Κκ), #117,118 [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成, #120,850 [Add to Longdo]
伽马[gā mǎ, ㄍㄚ ㄇㄚˇ, / ] gamma (Greek letter Γγ), #125,684 [Add to Longdo]
欧几里德[Ōu jǐ lǐ dé, ㄡ ㄐㄧˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ, / ] Euclid of Alexandria (c. 300 BC), Greek geometer and author Elements 幾何原本|几何原本, #131,509 [Add to Longdo]
希腊字母[xī là zì mǔ, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, / ] Greek alphabet, #138,053 [Add to Longdo]
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, ] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami, #147,633 [Add to Longdo]
阿瑞斯[Ā ruì sī, ㄚ ㄖㄨㄟˋ ㄙ, ] Ares, Greek god of war; Mars, #159,963 [Add to Longdo]
希腊文[Xī là wén, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄨㄣˊ, / ] Greek literature, #181,970 [Add to Longdo]
赫尔墨斯[Hè ěr mò sī, ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄇㄛˋ ㄙ, / ] Hermes (Greek god), #190,583 [Add to Longdo]
克西[kè Xī, ㄎㄜˋ ㄒㄧ, 西] xi or ksi (Greek letter Ξξ), #192,575 [Add to Longdo]
泽塔[zé tǎ, ㄗㄜˊ ㄊㄚˇ, / ] zeta (Greek letter Ζζ), #192,618 [Add to Longdo]
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, ] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa, #203,769 [Add to Longdo]
瑞亚[Ruì yà, ㄖㄨㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Rhea, wife of Chronos and mother of Zeus in Greek mythology, #215,274 [Add to Longdo]
伊塔[yī tǎ, ㄧ ㄊㄚˇ, ] eta (Greek letter Ηη), #219,612 [Add to Longdo]
艾塔[ài tǎ, ㄞˋ ㄊㄚˇ, ] eta (Greek letter Ηη), #223,157 [Add to Longdo]
阿多尼斯[Ā duō ní sī, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Adonis, figure in Greek mythology, #244,106 [Add to Longdo]
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc, #268,705 [Add to Longdo]
卡桑德拉[Kǎ sāng dé lā, ㄎㄚˇ ㄙㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, ] Cassandra (name); Cassandra, daughter of king Priam in Greek mythology; prophet of doom, #270,985 [Add to Longdo]
索福克勒斯[Suǒ fú kè lè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄜˋ ㄙ, ] Sophocles (496-406 BC), Greek tragedian, author of Oedipus the King, #311,084 [Add to Longdo]
阿里斯托芬[Ā lǐ sī tuō fēn, ㄚ ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄈㄣ, ] Aristophanes (c. 448-380 BC), Greek comic playwright, #365,551 [Add to Longdo]
墨丘利[Mò qiū lì, ㄇㄛˋ ㄑㄧㄡ ㄌㄧˋ, ] Mercury (Greek god), #403,849 [Add to Longdo]
西格马[xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西 / 西] sigma (Greek letter Σσ), #419,974 [Add to Longdo]
月桂冠[yuè guì guān, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel crown; victory garland (in Greek and western culture), #443,778 [Add to Longdo]
米欧[mǐ ōu, ㄇㄧˇ ㄡ, / ] mu (Greek letter Μμ), #527,684 [Add to Longdo]
普西[pǔ xī, ㄆㄨˇ ㄒㄧ, 西] psi (Greek letter Ψψ), #529,130 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bockshornklee {m} [bot.]fenugreek [Add to Longdo]
Bockshornkleesamen {m}fenugreek seed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテナ[atena] (n) Athena (Greek goddess); Athene [Add to Longdo]
アマゾン[amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
アレス[aresu] (n) Ares (Greek god) [Add to Longdo]
エリス[erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
カオス(P);ケーオス;ケイオス[kaosu (P); ke-osu ; keiosu] (n) (カオス is from Greek [Add to Longdo]
カサレヴサ[kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
キタラ[kitara] (n) kithara (ancient Greek musical instrument) (gre [Add to Longdo]
ギリシャ語;ギリシア語[ギリシャご(ギリシャ語);ギリシアご(ギリシア語), girisha go ( girisha go ); girishia go ( girishia go )] (n) Greek (language, word) [Add to Longdo]
ギリシャ神話;ギリシア神話[ギリシャしんわ(ギリシャ神話);ギリシアしんわ(ギリシア神話), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology [Add to Longdo]
ギリシャ人;ギリシア人[ギリシャじん(ギリシャ人);ギリシアじん(ギリシア人), girisha jin ( girisha nin ); girishia jin ( girishia nin )] (n) Greek (person) [Add to Longdo]
ギリシャ正教;ギリシア正教[ギリシャせいきょう(ギリシャ正教);ギリシアせいきょう(ギリシア正教), girisha seikyou ( girisha sei kyou ); girishia seikyou ( girishia sei kyou )] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ギリシャ正教会;ギリシア正教会[ギリシャせいきょうかい(ギリシャ正教会);ギリシアせいきょうかい(ギリシア正教会), girisha seikyoukai ( girisha seikyoukai ); girishia seikyoukai ( girishia seikyouka] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ギリシャ彫刻;ギリシア彫刻[ギリシャちょうこく(ギリシャ彫刻);ギリシアちょうこく(ギリシア彫刻), girisha choukoku ( girisha choukoku ); girishia choukoku ( girishia choukoku )] (n) Greek sculpture [Add to Longdo]
ギリシャ哲学;ギリシア哲学[ギリシャてつがく(ギリシャ哲学);ギリシアてつがく(ギリシア哲学), girisha tetsugaku ( girisha tetsugaku ); girishia tetsugaku ( girishia tetsugaku )] (n) Greek philosophy [Add to Longdo]
ギリシャ美術;ギリシア美術[ギリシャびじゅつ(ギリシャ美術);ギリシアびじゅつ(ギリシア美術), girisha bijutsu ( girisha bijutsu ); girishia bijutsu ( girishia bijutsu )] (n) Greek art [Add to Longdo]
ギリシャ文字;ギリシア文字[ギリシャもじ(ギリシャ文字);ギリシアもじ(ギリシア文字), girisha moji ( girisha moji ); girishia moji ( girishia moji )] (n) Greek character; Greek characters [Add to Longdo]
ギリシャ陸亀;希臘陸亀[ギリシャりくがめ;ギリシャリクガメ, girisha rikugame ; girisharikugame] (n) (uk) European tortoise; Greek tortoise (Testudo graeca) [Add to Longdo]
ギ神[ギかみ, gi kami] (n) Greek god or goddess [Add to Longdo]
グリーキング[guri-kingu] (n) {comp} greeking [Add to Longdo]
グリーク[guri-ku] (n) (See ぎりしゃ) Greek [Add to Longdo]
コイネー[koine-] (n) koine (post-classical Greek language) (gre [Add to Longdo]
シシュフォス[shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
ストア(P);ストアー[sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P) [Add to Longdo]
セイレーン;セイレン;セイレーネス[seire-n ; seiren ; seire-nesu] (n) (セイレーネス is plural) siren (in Greek mythology) (grc [Add to Longdo]
ダフニス[dafunisu] (n) Daphnis (in Greek mythology) [Add to Longdo]
ダフニスとクロエ[dafunisu to kuroe] (exp) Daphnis and Chloe (in Greek mythology) [Add to Longdo]
デメテル[demeteru] (n) Demeter (Greek goddess) [Add to Longdo]
デモティキ;ジモティキ[demoteiki ; jimoteiki] (n) (See カサレヴサ) demotic (everyday form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
パンクラチオン[pankurachion] (n) pankration (ancient Greek martial art) [Add to Longdo]
フェヌグリーク;フェニュグリーク[fenuguri-ku ; fenyuguri-ku] (n) fenugreek [Add to Longdo]
ヘスティア[hesuteia] (n) Hestia (Greek goddess) [Add to Longdo]
ヘファイストス[hefaisutosu] (n) Hephaestus (Greek god) (gre [Add to Longdo]
ヘラ[hera] (n) Hera (Greek goddess) [Add to Longdo]
ポリス[porisu] (n) (1) police; (2) polis (ancient Greek city state) (gre [Add to Longdo]
ミロのビーナス[miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
ラオコオン[raokoon] (n) Laocoon (figure from Greek mythology) [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n,n-pref) (abbr) (See 希臘) Greece; Greek [Add to Longdo]
自然学[しぜんがく, shizengaku] (n) (See 自然哲学) physics (study of natural science in ancient Greek philosophy) [Add to Longdo]
正教[せいきょう, seikyou] (n) orthodoxy; (Greek) orthodox church; (P) [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
不定過去[ふていかこ;ふじょうかこ, futeikako ; fujoukako] (n) {ling} aorist tense (Greek); past-perfective tense [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greek \Greek\, a. [AS. grec, L. Graecus, Gr. ?: cf. F. grec. Cf.
   {Grecian}.]
   Of or pertaining to Greece or the Greeks; Grecian.
   [1913 Webster]
 
   {Greek calends}. See under {Greek calends} in the vocabulary.
    
 
   {Greek Church} (Eccl. Hist.), the Eastern Church; that part
    of Christendom which separated from the Roman or Western
    Church in the ninth century. It comprises the great bulk
    of the Christian population of Russia (of which this is
    the established church), Greece, Moldavia, and Wallachia.
    The Greek Church is governed by patriarchs and is called
    also the {Byzantine Church}.
 
   {Greek cross}. See Illust. (10) Of {Cross}.
 
   {Greek Empire}. See {Byzantine Empire}.
 
   {Greek fire}, a combustible composition which burns under
    water, the constituents of which are supposed to be
    asphalt, with niter and sulphur. --Ure.
 
   {Greek rose}, the flower campion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greek \Greek\, n.
   1. A native, or one of the people, of Greece; a Grecian;
    also, the language of Greece.
    [1913 Webster]
 
   2. A swindler; a knave; a cheat. [Slang]
    [1913 Webster]
 
       Without a confederate the . . . game of baccarat
       does not . . . offer many chances for the Greek.
                          --Sat. Rev.
    [1913 Webster]
 
   3. Something unintelligible; as, it was all Greek to me.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Greek
   adj 1: of or relating to or characteristic of Greece or the
       Greeks or the Greek language; "Greek mythology"; "a
       Grecian robe" [syn: {Greek}, {Grecian}, {Hellenic}]
   n 1: the Hellenic branch of the Indo-European family of
      languages [syn: {Greek}, {Hellenic}, {Hellenic language}]
   2: a native or inhabitant of Greece [syn: {Greek}, {Hellene}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top