ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玛-, *玛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[玛, mǎ, ㄇㄚˇ] agate, cornelian
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,248

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄚˇ, / ] agate; cornelian, #5,336 [Add to Longdo]
[Ní mǎ, ㄋㄧˊ ㄇㄚˇ, / ] (N) Nima (place in Tibet), #2,933 [Add to Longdo]
[Mǎ lì, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] Mary; Mali (a person's name), #12,432 [Add to Longdo]
沃尔[wò ér mǎ, ㄨㄛˋ ㄦˊ ㄇㄚˇ, / ] Wal-Mart (US supermarket chain), #13,389 [Add to Longdo]
沃尔[wò ěr mǎ, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄇㄚˇ, / ] Walmart, #13,389 [Add to Longdo]
[mǎ nǎo, ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, / ] cornelian (mineral); agate, #33,569 [Add to Longdo]
珠穆朗[Zhū mù lǎng mǎ fēng, ㄓㄨ ㄇㄨˋ ㄌㄤˇ ㄇㄚˇ ㄈㄥ, / ] Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Mt Everest; Nepalese: Sagarmatha, #36,584 [Add to Longdo]
[Mǎ ní, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ, / ] Mani (god), #38,938 [Add to Longdo]
克拉[Kè lā mǎ yī, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄧ, / ] Qaramay shehiri (Karamay city) or Kèlāmǎyī prefecture level city in Xinjiang, #40,478 [Add to Longdo]
雅人[Mǎ yǎ rén, ㄇㄚˇ ㄧㄚˇ ㄖㄣˊ, / ] Maya peoples, #50,888 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Selma![CN] 塞尔! Amazon Women on the Moon (1987)
Dalmas![CN] 丹斯! The Bird with the Crystal Plumage (1970)
Marie[CN]  Mr. Vampire II (1986)
Marion.[CN] 丽恩 Peyton Place (1957)
Khoma![CN] 柯 Viy (1967)
Marcee![CN] 西 Jerry Maguire (1996)
Mary![CN] 丽 ! Jesus of Nazareth (1977)
Masha.[CN]  Ivan's Childhood (1962)
- Marcee.[CN] 西 Jerry Maguire (1996)
Mary! Mary![CN] 丽... It's a Wonderful Life (1946)
Maude.[CN]  The Palm Beach Story (1942)
Mabelle![CN] 贝尔! Al otro lado del espejo (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top