ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -埃-, *埃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[埃, āi, ] fine dust; dirt; Angstrom
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  矣 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 1,121

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, , ] dirt; dust; angstrom, #2,905 [Add to Longdo]
[Āi jí, ㄞ ㄐㄧˊ, ] Egypt, #5,869 [Add to Longdo]
苏维[Sū wéi āi, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ, / ] Soviet (council), #16,357 [Add to Longdo]
塞俄比亚[Āi sài é bǐ yà, ㄞ ㄙㄞˋ ㄜˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Ethiopia, #21,682 [Add to Longdo]
弗顿[Āi fú dùn, ㄞ ㄈㄨˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Everton (town in northwest England); Everton soccer team, #36,709 [Add to Longdo]
[Āi sēn, ㄞ ㄙㄣ, ] Essen, #65,797 [Add to Longdo]
[Pí āi ěr, ㄆㄧˊ ㄞ ㄦˇ, / ] Pierre (name), #70,888 [Add to Longdo]
米尔[āi mǐ ěr, ㄞ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] emir, #71,003 [Add to Longdo]
菲尔铁塔[Āi fēi ěr Tiě tǎ, ㄞ ㄈㄟ ㄦˇ ㄊㄧㄝˇ ㄊㄚˇ, / ] Eiffel Tower, #74,574 [Add to Longdo]
[láo āi dé, ㄌㄠˊ ㄞ ㄉㄜˊ, / ] Lloyds (London-base insurance group), #79,402 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほこり, hokori] (n) one ten-billionth [Add to Longdo]
[ほこり, hokori] (n) dust; (P) [Add to Longdo]
っぽい[ほこりっぽい, hokorippoi] (adj-i) (See ・ほこり) dusty [Add to Longdo]
[えじぷと;エジプト(P);エジブト, ejiputo ; ejiputo (P); ejibuto] (n,adj-no) (uk) Egypt; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The ladder was covered with dust and rust.そのはしごはと錆で覆われていた。
The dusty track descends to a valley.そのっぽい小道は谷へと下って行く。
It was all covered with dust.それはすっかりで覆われていた。
The rain laid the dust.雨でがおさまった。
Dust had accumulated on my desk during my absence.私の不在中にが机の上に積もっていた。
The wind blew the dust.風がベランダのを吹き飛ばした。
Carpets have the effect of a dust pocket, with merit of sucking up dust and stopping it flying around, but you can say that effect backfires.カーペットにはを吸収するダストポケット効果があり、の飛散を防ぐ特長があるのだが、それが仇になった結果といえる。
Also my bedding got dirt on it.寝具も土で汚してしまいました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ten years we've been rusting Needing so much more than dusting[JA] 10年たった今こそ 積もったを払う時 Beauty and the Beast (1991)
Come.[CN] 米尔 Amir. Off Side (2017)
- There're two different dust trails. - Made them think twice.[JA] −砂が二つ立ってる −ヤツらに考える隙を作ったな Tremors (1990)
-Esme.[CN] 斯梅。 Ceremony (2010)
It has dual sweeps, durable airpaths, jiggle control, multi-Teflon coated filtering and it's built with a direct-drive design that is so powerful, it sucks the dirt off the dirt![JA] ふたが大きくすごい吸い込み力 すごいパワーでありながら 信じられないような静音性 に付いたまですべて吸い取る! Son of the Mask (2005)
Eddie![CN] 小 Nim's Island (2008)
Poeuv![CN] 波 The Rice People (1994)
I feel like I'm still breathing dirt.[JA] まだを吸っているような感じだ Observer Effect (2005)
Emma![CN] 玛! Poltergay (2006)
And that guy turning to dust?[JA] になった男は? The Harvest (1997)
- Aye.[CN] -  The Legend of Hell's Gate: An American Conspiracy (2011)
At least get a maintenance cartridge.[JA] を払うくらいしろ Creepshow (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top