ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

point

P OY1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -point-, *point*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pointmansomeone who tries to prevent problems

English-Thai: Longdo Dictionary
appointment(n) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
point(n) ความคิดเห็น, Syn. idea, opinion
point(n) จุดประสงค์, See also: จุดมุ่งหมาย, Syn. aim, object, purpose
point(n) ประเด็น, See also: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง, Syn. idea, matter
point(n) จุด, See also: ปลาย, Syn. dot
point(n) คะแนน, See also: แต้มคะแนน, แต้ม
point(n) จุดสำคัญ
point(n) จุดเวลา
point(n) สถานที่, See also: ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน, Syn. location, place
point(n) ขั้น, See also: ตอน, Syn. degree, stage
point(n) หัวลูกศร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
point(พอยทฺ) n. จุด, จุดประสงค์, จุดเครื่องหมาย, จุดทศนิยม, สิ่งที่มีปลายแหลม, สถานที่, ตำแหน่ง, ทิศทาง, ขั้น, ตอน, สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ, ประเด็น, จุดสำคัญ, เอกลักษณ์, ข้อแนะ, ข้อคำขำ, หน่วย, หน่วยวัด, ขีด, คะแนน, การชี้, vt., vi. ชี้, เล็ง, แจ้ง, ทำให้แหลม, เสริม, ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้, เกี่ยวข้อง)
point of sale systemระบบ ณ จุดขายใช้ตัวย่อว่า POS (อ่านว่า พีโอเอส) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) ฯลฯ
point of viewความเห็น, แง่คิด, Syn. standpoint
point-blankadj. ในระยะเผาขน, ตรงไปตรงมา, ชัดแจ้ง. adv. โดยตรง, เปิดเผย, โผงผาง
pointed(พอย'ทิด) adj. แหลม, แหลมคม, คมกริบ, สำคัญ, มีผลโดยตรง, ชัดเจน, See also: pointedness n., Syn. sharp
pointing deviceอุปกรณ์ชี้หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนที่ ไปได้ทั่วจอภาพ อาจเป็นแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) หรือ ก้านควบคุม (joystick) ก็ได้
pointless(พอยทฺ'เลส) adj. ไร้จุด, ทื่อ, ไร้กำลัง, ไร้ความหมาย, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม., See also: pointlessness n.
appoint(อะพอยทฺ') vt. แต่งตั้ง, ตั้งให้เป็น,
appointee(อะพอย'ที) n. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
appointive(อะพอย'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (pertaining to appointment)

English-Thai: Nontri Dictionary
point(n) จุด, ทิศทาง, ข้อ, จุดทศนิยม, ตำแหน่ง, ประเด็น, ใจความสำคัญ
point(vt) ชี้, แสดงให้เห็น, เล็ง, แจ้ง, เสี้ยม, ใส่จุดทศนิยม
pointed(adj) แหลม, คมกริบ, สำคัญ, ชัดเจน, เด่นชัด
pointer(n) เข็มชี้, ผู้ชี้นำ, สุนัขไล่เนื้อ, ไม้ชี้
appoint(vt) แต่งตั้ง, กำหนด, มีโองการ, ออกคำสั่ง, นัดหมาย
appointer(n) ผู้แต่งตั้ง
appointment(n) การแต่งตั้ง, การกำหนด, การนัดหมาย, เครื่องแต่งตัว
checkpoint(n) จุดตรวจ, ด่าน
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ผิดหวัง, ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ, ความหมดหวัง, ความผิดหวัง, ความท้อแท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
point๑. จุด, ข้อ๒. ประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pointจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point angleจุดบรรจบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
point at infinityจุด ณ อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point in disputeประเด็นข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of analyticityจุดวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of articulation; place of articulationตำแหน่งเกิดเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of contact; point of tangencyจุดสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of deathจุดจบชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
point of inflection; point of inflexionจุดเปลี่ยนความเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
point gaugepoint gauge, เครื่องวัดระดับน้ำแบบเข็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Point mutationการกลายเฉพาะจุด, การกลายที่เกิดจากการแทนที่คู่เบสหนึ่งโดยอีกคู่เบสหนึ่ง หรือจากนิวคลีโอไทด์จำนวนเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาหรือขาดหายไป, Example: [นิวเคลียร์]
point of concentrationpoint of concentration, จุดออกลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
point of orderประท้วง หรือขัดจังหวะในระหว่างการประชุม หรือระหว่างการกล่าวถ้อยแถลงในเรื่องผิดข้อบังคับการประชุม [การทูต]
Point of view (Literature)มุมมอง (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Point Sourceแหล่งทิ้งเป็นจุด, ต้นกำเนิดเป็นจุด, Example: แหล่งปล่อยน้ำเสียที่มีการรวบรวมก่อนระบายออก เช่น จากท่อ รางระบาย [สิ่งแวดล้อม]
Point-of-sale systemsระบบ ณ จุดขาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pointed cabbage(n) กะหล่ำหัวใจ
pointmanตัวแทนเจรจา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง Rebecca (1940)
- I thought he was really sharp, the way he handled all those points one by one, in logical sequence.- ผมคิดว่าเขาเป็นคมจริงๆ วิธีที่เขาจัดการทุกจุดที่หนึ่งโดยหนึ่งในลำดับตรรกะ 12 Angry Men (1957)
There's no point staying here for ever. OK.มีจุดที่อยู่ที่นี่ไปตลอดกาลไม่ได้ ตกลง 12 Angry Men (1957)
What do you mean? What's the point of having witnesses at all?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร สิ่งที่จุดของการมีพยานที่ทั้งหมดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
There's no point standing around all over the place.มีจุดยืนอยู่รอบ ๆ ทั่วสถานที่ไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
Anyway, in an agency, when we reach a point like this...อย่างไรก็ตามในหน่วยงานเมื่อเราไปถึงจุดเช่นนี้ ... 12 Angry Men (1957)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
Say the given point is the open window of the room where the killing took place.กล่าวว่าจุดที่กำหนดเป็นหน้าต่างที่เปิดห้องพักที่การฆ่าที่เกิดขึ้น 12 Angry Men (1957)
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make.ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้ 12 Angry Men (1957)
- What's the point of it all?- อะไรคือจุดของมันทั้งหมดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
That's exactly the point this gentleman has been making.ที่ตรงจุดสุภาพบุรุษนี้ได้รับการทำ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pointAll the arguments pointed in the same direction.
pointAll the evidence points to his guilt.
pointAnd he pointed to a bunch of high grass.
pointAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
pointAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
pointAn illustration may make the point clear.
pointA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
pointAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
pointAt the meeting I pointed out the plan's merit.
pointAt this point I'm unable to comment on that problem.
pointAt this point the sea narrows into a strait.
pointBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่อคอหอย(v) point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai Definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
เปล่าๆ(adv) in vain, See also: pointlessly, Syn. ไม่ได้ผล, ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, Ant. มีประโยชน์, ได้ผล, ได้ประโยชน์, Example: ถ้าเราสู้กันอย่างรุนแรงก็สิ้นเปลืองกำลังเปล่าๆ
กระทงความ(n) point, See also: argument, sense, aspect, statement, Example: คำพูดทุกกระทงความที่ออกมาจากปากชายผู้นี้ เป็นเสมือนการตอกย้ำความรู้สึกที่เจ็บปวดของผู้ฟัง, Thai Definition: ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ
ชี้โพรงให้กระรอก(v) point out the way for the villain, Syn. ชี้นำ, Example: ข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านออกมาตีแผ่นั้นถือว่ากำลังชี้โพรงให้กระรอก
ใจความสำคัญ(n) point, See also: gist, substance, essence, core, idea, Example: ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องก็ได้, Count Unit: ใจความ, เรื่อง, หัวข้อ, Thai Definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
ขึ้นไม้ขึ้นมือ(v) make gestures, See also: point finger with rage at someone's face, Syn. ชี้หน้า, ชี้หน้าชี้ตา, Example: อย่ามาขึ้นไม้ขึ้นมือกับฉันนะ ยังไงฉันก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแก, Thai Definition: ชี้หน้าเวลาโกรธ
เข็มนาฬิกา(n) hand, See also: pointer, Example: ฉันอยากให้เข็มนาฬิกาเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เหล็กแหลมบนเรือนนาฬิกาที่เคลื่อนเป็นวงกลมเพื่อบอกเวลา มีเข็มสั้นกับเข็มยาว เป็นต้น
คะแนนเฉลี่ย(n) point average, See also: mean, Example: ผู้สำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 - 2.99 มากที่สุด รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 - 2.49
สิ่งชี้นำ(n) pointer, See also: indicator, index, guide, Syn. เครื่องบ่งชี้, เครื่องชี้
เครื่องบ่งชี้(n) indicator, See also: pointer, gauge, index, mark, signal, sign, guide, Syn. ตัวบ่งชี้, สิ่งชี้นำ, Example: แกลเลอรี่ที่ตั้งขึ้นโดยเอกชนในเมืองเชียงใหม่นั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นกระแสความต้องการศิลปะของผู้คนบางกลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[baisēmā] (n) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements
บรรจุ[banju] (v) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign  FR: occuper
บัด[bat] (n) EN: time ; moment ; occasion  FR: moment [ m ] ; point [ m ]
บัตรลงเวลาทำงาน[bat long wēlā thamngān] (n, exp) EN: clocking-in card ; time card  FR: carte de pointage [ f ]
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[bongchī] (v) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify  FR: indiquer ; montrer
บนยอดสุดของภูเขา[bon yøt sut khøng phūkhao] (xp) EN: on the summit  FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
แฉก[chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections  FR: pointu
แฉก ๆ[chaēk-chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections
ฌาน[chān] (x) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation  FR: contemplation [ f ], extase [ f ] ; méditation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POINT P OY1 N T
POINTY P OY1 N T IY0
POINTS P OY1 N T S
POINTE P OY1 N T
POINTED P OY1 N T IH0 D
POINTER P OY1 N T ER0
POINT'S P OY1 N T S
POINTERS P OY1 N T ER0 Z
POINTING P OY1 N T IH0 NG
POINTEDLY P OY1 N T IH0 D L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
point (v) pˈɔɪnt (p oi1 n t)
points (v) pˈɔɪnts (p oi1 n t s)
pointed (v) pˈɔɪntɪd (p oi1 n t i d)
pointer (n) pˈɔɪntər (p oi1 n t @ r)
pointers (n) pˈɔɪntəz (p oi1 n t @ z)
pointing (v) pˈɔɪntɪŋ (p oi1 n t i ng)
pointedly (a) pˈɔɪntɪdliː (p oi1 n t i d l ii)
pointless (j) pˈɔɪntlɪs (p oi1 n t l i s)
pointsman (n) pˈɔɪntsmən (p oi1 n t s m @ n)
pointsmen (n) pˈɔɪntsmən (p oi1 n t s m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] point of view; viewpoint; standpoint #1,954 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] point (of needle); sharp; shrewd; pointed #5,387 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, / ] point of a spear; edge of a tool; vanguard; forward (in sports team) #7,479 [Add to Longdo]
指针[zhǐ zhēn, ㄓˇ ㄓㄣ,   /  ] pointer on a gauge; clock hand; cursor #19,996 [Add to Longdo]
分点[fēn diǎn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] point of division #37,774 [Add to Longdo]
质点[zhì diǎn, ㄓˋ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] point mass; particle #54,646 [Add to Longdo]
尖顶[jiān dǐng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˇ,   /  ] pointed object; cusp; pinnacle; steeple #54,817 [Add to Longdo]
冤枉路[yuān wang lù, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄌㄨˋ,   ] pointless trip; not worth the trip #62,887 [Add to Longdo]
扳道员[bān dào yuán, ㄅㄢ ㄉㄠˋ ㄩㄢˊ,    /   ] pointsman; switchman #213,786 [Add to Longdo]
冤钱[yuān qián, ㄩㄢ ㄑㄧㄢˊ,   /  ] pointless expense; not worth the money spent #419,218 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weistpoint at [Add to Longdo]
Abfahrtsort { m }point of departure [Add to Longdo]
Anschauungsweise { f }; Sichtweise { f }point of view [Add to Longdo]
Ausgangsposition { f } eines Gesprächespoint of departure [Add to Longdo]
Berührungspunkt { m }; Berührpunkt { m }point of contact [Add to Longdo]
Entstehungsort { m }point of origin [Add to Longdo]
Gesichtspunkt { m }point of view [Add to Longdo]
Himmelsrichtung { f }point of the compass [Add to Longdo]
Kasse { f }; Verkaufsplatz { m }point of sale [Add to Longdo]
Kommastellung { f }point position [Add to Longdo]
Kommaverschiebung { f }point shifting [Add to Longdo]
Koordinatenursprung { m } [ math. ]point of origin; origin of ordinates [Add to Longdo]
Kritikpunkt { m }point of criticism; point of critique [Add to Longdo]
Kulminationspunkt { m }point of culmination; culmination; apex [Add to Longdo]
Massenpunkt { m }point mass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n) (1) (uk) dot; point; mark; (2) (ちょぼ, チョボ only) (See 義太夫) gidayuu musicians (in kabuki) #269 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n, n-suf) (1) spot; mark; (2) point; dot; (3) mark (e.g. in exam); score; points; (ctr) (4) counter for goods or items; (P) #269 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) (See 短・1) merit; strong point; (3) superiority; (4) (See 短・2) major (music); (P) #292 [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] (n, vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P) #415 [Add to Longdo]
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint [Add to Longdo]
クロスポイント[くろすぽいんと, kurosupointo] crosspoint [Add to Longdo]
コードポイント[こーどぽいんと, ko-dopointo] code point [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Point \Point\ (point), v. t. & i.
   To appoint. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Point \Point\, n. [F. point, and probably also pointe, L.
   punctum, puncta, fr. pungere, punctum, to prick. See
   {Pungent}, and cf. {Puncto}, {Puncture}.]
   1. That which pricks or pierces; the sharp end of anything,
    esp. the sharp end of a piercing instrument, as a needle
    or a pin.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument which pricks or pierces, as a sort of needle
    used by engravers, etchers, lace workers, and others;
    also, a pointed cutting tool, as a stone cutter's point;
    -- called also {pointer}.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything which tapers to a sharp, well-defined
    termination. Specifically: A small promontory or cape; a
    tract of land extending into the water beyond the common
    shore line.
    [1913 Webster]
 
   4. The mark made by the end of a sharp, piercing instrument,
    as a needle; a prick.
    [1913 Webster]
 
   5. An indefinitely small space; a mere spot indicated or
    supposed. Specifically: (Geom.) That which has neither
    parts nor magnitude; that which has position, but has
    neither length, breadth, nor thickness, -- sometimes
    conceived of as the limit of a line; that by the motion of
    which a line is conceived to be produced.
    [1913 Webster]
 
   6. An indivisible portion of time; a moment; an instant;
    hence, the verge.
    [1913 Webster]
 
       When time's first point begun
       Made he all souls.          --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   7. A mark of punctuation; a character used to mark the
    divisions of a composition, or the pauses to be observed
    in reading, or to point off groups of figures, etc.; a
    stop, as a comma, a semicolon, and esp. a period; hence,
    figuratively, an end, or conclusion.
    [1913 Webster]
 
       And there a point, for ended is my tale. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Commas and points they set exactly right. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   8. Whatever serves to mark progress, rank, or relative
    position, or to indicate a transition from one state or
    position to another, degree; step; stage; hence, position
    or condition attained; as, a point of elevation, or of
    depression; the stock fell off five points; he won by
    tenpoints. "A point of precedence." --Selden. "Creeping on
    from point to point." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A lord full fat and in good point.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   9. That which arrests attention, or indicates qualities or
    character; a salient feature; a characteristic; a
    peculiarity; hence, a particular; an item; a detail; as,
    the good or bad points of a man, a horse, a book, a story,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       He told him, point for point, in short and plain.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In point of religion and in point of honor. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Shalt thou dispute
       With Him the points of liberty ?   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. Hence, the most prominent or important feature, as of an
     argument, discourse, etc.; the essential matter; esp.,
     the proposition to be established; as, the point of an
     anecdote. "Here lies the point." --Shak.
     [1913 Webster]
 
        They will hardly prove his point.  --Arbuthnot.
     [1913 Webster]
 
   11. A small matter; a trifle; a least consideration; a
     punctilio.
     [1913 Webster]
 
        This fellow doth not stand upon points. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        [He] cared not for God or man a point. --Spenser.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mus.) A dot or mark used to designate certain tones or
     time; as:
     (a) (Anc. Mus.) A dot or mark distinguishing or
       characterizing certain tones or styles; as, points of
       perfection, of augmentation, etc.; hence, a note; a
       tune. "Sound the trumpet -- not a levant, or a
       flourish, but a point of war." --Sir W. Scott.
     (b) (Mod. Mus.) A dot placed at the right hand of a note,
       to raise its value, or prolong its time, by one half,
       as to make a whole note equal to three half notes, a
       half note equal to three quarter notes.
       [1913 Webster]
 
   13. (Astron.) A fixed conventional place for reference, or
     zero of reckoning, in the heavens, usually the
     intersection of two or more great circles of the sphere,
     and named specifically in each case according to the
     position intended; as, the equinoctial points; the
     solstitial points; the nodal points; vertical points,
     etc. See {Equinoctial Nodal}.
     [1913 Webster]
 
   14. (Her.) One of the several different parts of the
     escutcheon. See {Escutcheon}.
     [1913 Webster]
 
   15. (Naut.)
     (a) One of the points of the compass (see {Points of the
       compass}, below); also, the difference between two
       points of the compass; as, to fall off a point.
     (b) A short piece of cordage used in reefing sails. See
       {Reef point}, under {Reef}.
       [1913 Webster]
 
   16. (Anc. Costume) A a string or lace used to tie together
     certain parts of the dress. --Sir W. Scott.
     [1913 Webster]
 
   17. Lace wrought the needle; as, point de Venise; Brussels
     point. See Point lace, below.
     [1913 Webster]
 
   18. pl. (Railways) A switch. [Eng.]
     [1913 Webster]
 
   19. An item of private information; a hint; a tip; a pointer.
     [Cant, U. S.]
     [1913 Webster]
 
   20. (Cricket) A fielder who is stationed on the off side,
     about twelve or fifteen yards from, and a little in
     advance of, the batsman.
     [1913 Webster]
 
   21. The attitude assumed by a pointer dog when he finds game;
     as, the dog came to a point. See {Pointer}.
     [1913 Webster]
 
   22. (Type Making) A standard unit of measure for the size of
     type bodies, being one twelfth of the thickness of pica
     type. See {Point system of type}, under {Type}.
     [1913 Webster]
 
   23. A tyne or snag of an antler.
     [1913 Webster]
 
   24. One of the spaces on a backgammon board.
     [1913 Webster]
 
   25. (Fencing) A movement executed with the saber or foil; as,
     tierce point.
     [1913 Webster]
 
   26. (Med.) A pointed piece of quill or bone covered at one
     end with vaccine matter; -- called also {vaccine point}.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   27. One of the raised dots used in certain systems of
     printing and writing for the blind. The first practical
     system was that devised by Louis Braille in 1829, and
     still used in Europe (see {Braille}). Two modifications
     of this are current in the United States:
 
   {New York point} founded on three bases of equidistant points
    arranged in two lines (viz., : :: :::), and a later
    improvement,
 
   {American Braille}, embodying the Braille base (:::) and the
    New-York-point principle of using the characters of few
    points for the commonest letters.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   28. In technical senses:
     (a) In various games, a position of a certain player, or,
       by extension, the player himself; as: (1) (Lacrosse &
       Ice Hockey) The position of the player of each side
       who stands a short distance in front of the goal
       keeper; also, the player himself. (2) (Baseball)
       (pl.) The position of the pitcher and catcher.
     (b) (Hunting) A spot to which a straight run is made;
       hence, a straight run from point to point; a
       cross-country run. [Colloq. Oxf. E. D.]
     (c) (Falconry) The perpendicular rising of a hawk over
       the place where its prey has gone into cover.
     (d) Act of pointing, as of the foot downward in certain
       dance positions.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: The word point is a general term, much used in the
      sciences, particularly in mathematics, mechanics,
      perspective, and physics, but generally either in the
      geometrical sense, or in that of degree, or condition
      of change, and with some accompanying descriptive or
      qualifying term, under which, in the vocabulary, the
      specific uses are explained; as, boiling point, carbon
      point, dry point, freezing point, melting point,
      vanishing point, etc.
      [1913 Webster]
 
   {At all points}, in every particular, completely; perfectly.
    --Shak.
 
   {At point}, {In point}, {At the point}, {In the point}, or
   {On the point}, as near as can be; on the verge; about (see
    {About}, prep., 6); as, at the point of death; he was on
    the point of speaking. "In point to fall down." --Chaucer.
    "Caius Sidius Geta, at point to have been taken, recovered
    himself so valiantly as brought day on his side."
    --Milton.
 
   {Dead point}. (Mach.) Same as {Dead center}, under {Dead}.
 
   {Far point} (Med.), in ophthalmology, the farthest point at
    which objects are seen distinctly. In normal eyes the
    nearest point at which objects are seen distinctly; either
    with the two eyes together (binocular near point), or with
    each eye separately (monocular near point).
 
   {Nine points of the law}, all but the tenth point; the
    greater weight of authority.
 
   {On the point}. See {At point}, above.
 
   {Point lace}, lace wrought with the needle, as distinguished
    from that made on the pillow.
 
   {Point net}, a machine-made lace imitating a kind of Brussels
    lace (Brussels ground).
 
   {Point of concurrence} (Geom.), a point common to two lines,
    but not a point of tangency or of intersection, as, for
    instance, that in which a cycloid meets its base.
 
   {Point of contrary flexure}, a point at which a curve changes
    its direction of curvature, or at which its convexity and
    concavity change sides.
 
   {Point of order}, in parliamentary practice, a question of
    order or propriety under the rules.
 
   {Point of sight} (Persp.), in a perspective drawing, the
    point assumed as that occupied by the eye of the
    spectator.
 
   {Point of view}, the relative position from which anything is
    seen or any subject is considered.
 
   {Points of the compass} (Naut.), the thirty-two points of
    division of the compass card in the mariner's compass; the
    corresponding points by which the circle of the horizon is
    supposed to be divided, of which the four marking the
    directions of east, west, north, and south, are called
    cardinal points, and the rest are named from their
    respective directions, as N. by E., N. N. E., N. E. by N.,
    N. E., etc. See Illust. under {Compass}.
 
   {Point paper}, paper pricked through so as to form a stencil
    for transferring a design.
 
   {Point system of type}. See under {Type}.
 
   {Singular point} (Geom.), a point of a curve which possesses
    some property not possessed by points in general on the
    curve, as a cusp, a point of inflection, a node, etc.
 
   {To carry one's point}, to accomplish one's object, as in a
    controversy.
 
   {To make a point of}, to attach special importance to.
 
   {To make a point}, or {To gain a point}, accomplish that
    which was proposed; also, to make advance by a step,
    grade, or position.
 
   {To mark a point}, or {To score a point}, as in billiards,
    cricket, etc., to note down, or to make, a successful hit,
    run, etc.
 
   {To strain a point}, to go beyond the proper limit or rule;
    to stretch one's authority or conscience.
 
   {Vowel point}, in Arabic, Hebrew, and certain other Eastern
    and ancient languages, a mark placed above or below the
    consonant, or attached to it, representing the vowel, or
    vocal sound, which precedes or follows the consonant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Point \Point\ (point), v. t. [imp. & p. p. {Pointed}; p. pr. &
   vb. n. {Pointing}.] [Cf. F. pointer. See {Point}, n.]
   1. To give a point to; to sharpen; to cut, forge, grind, or
    file to an acute end; as, to point a dart, or a pencil.
    Used also figuratively; as, to point a moral.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct toward an abject; to aim; as, to point a gun at
    a wolf, or a cannon at a fort.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to direct the attention or notice of.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever should be guided through his battles by
       Minerva, and pointed to every scene of them. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To supply with punctuation marks; to punctuate; as, to
    point a composition.
    [1913 Webster]
 
   5. To mark (a text, as in Arabic or Hebrew) with {vowel
    points}; -- also called {vocalize}.
 
   Syn: vocalize. [1913 Webster + RP]
 
   6. To give particular prominence to; to designate in a
    special manner; to indicate, as if by pointing; as, the
    error was pointed out. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       He points it, however, by no deviation from his
       straightforward manner of speech.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   7. To indicate or discover by a fixed look, as game.
    [1913 Webster]
 
   8. (Masonry) To fill up and finish the joints of (a wall), by
    introducing additional cement or mortar, and bringing it
    to a smooth surface.
    [1913 Webster]
 
   9. (Stone Cutting) To cut, as a surface, with a pointed tool.
    [1913 Webster]
 
   {To point a rope} (Naut.), to taper and neatly finish off the
    end by interweaving the nettles.
 
   {To point a sail} (Naut.), to affix points through the eyelet
    holes of the reefs.
 
   {To point off}, to divide into periods or groups, or to
    separate, by pointing, as figures.
 
   {To point the yards} (of a vessel) (Naut.), to brace them so
    that the wind shall strike the sails obliquely. --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Point \Point\ (point), v. i.
   1. To direct the point of something, as of a finger, for the
    purpose of designating an object, and attracting attention
    to it; -- with at.
    [1913 Webster]
 
       Now must the world point at poor Katharine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Point at the tattered coat and ragged shoe.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To indicate the presence of game by fixed and steady look,
    as certain hunting dogs do.
    [1913 Webster]
 
       He treads with caution, and he points with fear.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) To approximate to the surface; to head; -- said of
    an abscess.
    [1913 Webster]
 
   {To point at}, to treat with scorn or contempt by pointing or
    directing attention to.
 
   {To point well} (Naut.), to sail close to the wind; -- said
    of a vessel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 point
   n 1: a geometric element that has position but no extension; "a
      point is defined by its coordinates"
   2: the precise location of something; a spatially limited
     location; "she walked to a point where she could survey the
     whole street"
   3: a brief version of the essential meaning of something; "get
     to the point"; "he missed the point of the joke"; "life has
     lost its point"
   4: an isolated fact that is considered separately from the
     whole; "several of the details are similar"; "a point of
     information" [syn: {detail}, {item}, {point}]
   5: a specific identifiable position in a continuum or series or
     especially in a process; "a remarkable degree of frankness";
     "at what stage are the social sciences?" [syn: {degree},
     {level}, {stage}, {point}]
   6: an instant of time; "at that point I had to leave" [syn:
     {point}, {point in time}]
   7: the object of an activity; "what is the point of discussing
     it?"
   8: a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
     [syn: {point}, {tip}, {peak}]
   9: a very small circular shape; "a row of points"; "draw lines
     between the dots" [syn: {point}, {dot}]
   10: the unit of counting in scoring a game or contest; "he
     scored 20 points in the first half"; "a touchdown counts 6
     points"
   11: a promontory extending out into a large body of water; "they
     sailed south around the point"
   12: a distinct part that can be specified separately in a group
     of things that could be enumerated on a list; "he noticed an
     item in the New York Times"; "she had several items on her
     shopping list"; "the main point on the agenda was taken up
     first" [syn: {item}, {point}]
   13: a style in speech or writing that arrests attention and has
     a penetrating or convincing quality or effect
   14: an outstanding characteristic; "his acting was one of the
     high points of the movie" [syn: {point}, {spot}]
   15: sharp end; "he stuck the point of the knife into a tree";
     "he broke the point of his pencil"
   16: any of 32 horizontal directions indicated on the card of a
     compass; "he checked the point on his compass" [syn:
     {compass point}, {point}]
   17: a linear unit used to measure the size of type;
     approximately 1/72 inch
   18: one percent of the total principal of a loan; it is paid at
     the time the loan is made and is independent of the interest
     on the loan
   19: a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative
     sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in
     England they call a period a stop" [syn: {period}, {point},
     {full stop}, {stop}, {full point}]
   20: a V-shaped mark at one end of an arrow pointer; "the point
     of the arrow was due north" [syn: {point}, {head}]
   21: the dot at the left of a decimal fraction [syn: {decimal
     point}, {percentage point}, {point}]
   22: the property of a shape that tapers to a sharp tip [syn:
     {point}, {pointedness}] [ant: {unpointedness}]
   23: a distinguishing or individuating characteristic; "he knows
     my bad points as well as my good points"
   24: the gun muzzle's direction; "he held me up at the point of a
     gun" [syn: {point}, {gunpoint}]
   25: a wall socket [syn: {point}, {power point}]
   26: a contact in the distributor; as the rotor turns its
     projecting arm contacts them and current flows to the spark
     plugs [syn: {distributor point}, {breaker point}, {point}]
   v 1: indicate a place, direction, person, or thing; either
      spatially or figuratively; "I showed the customer the glove
      section"; "He pointed to the empty parking space"; "he
      indicated his opponents" [syn: {indicate}, {point},
      {designate}, {show}]
   2: be oriented; "The weather vane points North"; "the dancers
     toes pointed outward" [syn: {orient}, {point}]
   3: direct into a position for use; "point a gun"; "He charged
     his weapon at me" [syn: {charge}, {level}, {point}]
   4: direct the course; determine the direction of travelling
     [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
     {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
     {channelise}]
   5: be a signal for or a symptom of; "These symptoms indicate a
     serious illness"; "Her behavior points to a severe neurosis";
     "The economic indicators signal that the euro is undervalued"
     [syn: {bespeak}, {betoken}, {indicate}, {point}, {signal}]
   6: sail close to the wind [syn: {luff}, {point}]
   7: mark (Hebrew words) with diacritics
   8: mark with diacritics; "point the letter"
   9: mark (a psalm text) to indicate the points at which the music
     changes
   10: be positionable in a specified manner; "The gun points with
     ease"
   11: intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed
     his fists towards his opponent's face"; "criticism directed
     at her superior"; "direct your anger towards others, not
     towards yourself" [syn: {target}, {aim}, {place}, {direct},
     {point}]
   12: indicate the presence of (game) by standing and pointing
     with the muzzle; "the dog pointed the dead duck"
   13: give a point to; "The candles are tapered" [syn: {sharpen},
     {taper}, {point}]
   14: repair the joints of bricks; "point a chimney" [syn:
     {point}, {repoint}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 point /pwɛ̃/ 
  point; dot; period; spot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top