ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appointee

AH0 P OY0 N T IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appointee-, *appointee*
Possible hiragana form: あっぽいんてえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appointee(n) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appointee(อะพอย'ที) n. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appointee, politicalผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You said a new appointee was coming today and not to be late.ก็คุณบอกว่าวันนี้ห้ามมาสายเพราะจะมีอัยการคนใหม่มา Prosecutor Princess (2010)
I hear that this new appointee is a piece of work.ผมเคยได้ยินกิตติศัพย์ของเธอมาแล้ว Prosecutor Princess (2010)
Of course the new appointee should come early and be waiting.วันนี้เราจะมีอัยการคนใหม่มา เธอรออยู่ในห้องน่ะคะ Prosecutor Princess (2010)
Ahh, I had heard a new prosecutor appointee was supposed to come in.อ่า... ผมได้ยินมาเหมือนกันว่าจะมีอัยการคนใหม่มาทำงาน Prosecutor Princess (2010)
Didn't you say there was something else that the new appointee was responsible for?คุณมีอะไรจะแนะนำอีกมั้ยคะ? Prosecutor Princess (2010)
For each of the cases that the sunbaes are managing, the new appointee will do a short summary of any relevant articles.จัดการให้ดีล่ะ นี่เป็นหน้าที่ของพนักงานใหม่ต้องทำ Prosecutor Princess (2010)
How can a new appointee stand in front of a sunbae and tell a bald-faced lie.เป็นเด็กใหม่ภาษาอะไร ไม่ฟังสิ่งที่รุ่นพี่สอน Prosecutor Princess (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPOINTEE AH0 P OY0 N T IY1
APPOINTEE AH0 P OY1 N T IY0
APPOINTEES AH0 P OY0 N T IY1 Z
APPOINTEES AH0 P OY1 N T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appointee (n) ˈəpɔɪntˈiː (@1 p oi n t ii1)
appointees (n) ˈəpɔɪntˈiːz (@1 p oi n t ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勅任官[ちょくにんかん, chokuninkan] (n) imperial appointee [Add to Longdo]
被任命者[ひにんめいしゃ, hininmeisha] (n) appointee; nominee [Add to Longdo]
落下傘候補[らっかさんこうほ, rakkasankouho] (n) party appointee in a safe constituency; parachute candidate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appointee \Ap*point*ee"\, n. [F. appoint['e], p. p. of
   appointer. See {Appoint}, v. t.]
   1. A person appointed.
    [1913 Webster]
 
       The commission authorizes them to make appointments,
       and pay the appointees.        --Circular of
                          Mass.
                          Representatives
                          (1768).
    [1913 Webster]
 
   2. (law) A person in whose favor a power of appointment is
    executed. --Kent. Wharton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appointee
   n 1: an official who is appointed
   2: a person who is appointed to a job or position [syn:
     {appointee}, {appointment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top