ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tip

T IH1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tip-, *tip*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
tip(n) เคล็ดลับ
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), See also: smallest common multiple, lcm, Syn. least common multiple

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tip(n) จุดปลายสุด, Syn. apex, peak, Ant. bottom
tip(n) ส่วนที่สวมปลาย
tip(vt) ทำให้มีปลาย, See also: จัดให้มีปลาย
tip(vt) หุ้มปลาย
tip(vt) เอาปลายออก
tip(vi) ้เอียง
tip(vt) ทำให้เอียง, See also: ทำให้เอน, ทำให้กระดก, ทำให้ลาด
tip(vi) คว่ำลง
tip(vt) ทำให้คว่ำ, Syn. overturn, upset
tip(vi) เทขยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tip(ทิพ) n. ปลาย, ปลายแหลม, ปลายเรียว, ยอด, สุด, ส่วนที่อยู่ปลาย, ใบแทรกหนังสือ, งินตอบแทนเล็กน้อย, เงินรางวัล, คำแนะนำ, ข้อแนะนำ, การเคาะเบา ๆ , การตีเบา ๆ , การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย, จัดให้มีปลาย, ประดับปลาย, เอาปลายออก, ติดผนวกปลาย, ต่อปลาย, แทรก, เสริมปลาย, ทำให้เอียง
tipple(ทิพ'เพิล) vt. จิบเหล้า (มักติดต่อกัน) vi. ดื่มเหล้า (มักเป็นนิสัยหรือมากเกินไป) n. เหล้า., See also: tippler n., Syn. booze, drink
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ, ผู้ใบ้หวย, ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย, โซเซ, ไม่มั่นคง, ไม่ตรง, โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.
tiptoe(ทิพ'โท) n. ปลายนิ้วเท้า, หัวนิ้วเท้า vi. เดินเขย่งเท้า. adj., adv. ขย่งเท้า, มีความต้องการ, ใจจดใจจ่อ, ระมัดระวัง, ลับ ๆ ล่อ ๆ , ชะเง้อ. -Phr. (on tiptoe เขย่งเท้า, ชะเง้อ, ระมัดระวัง, มีความต้องการ ใจจดใจจ่อ ลับ ๆ ล่อ)
tiptop(ทิพ'ทอพ) n., adj., adv. สุดยอด, สุดขีด, จุดสูงสุด, ชั้นยอด., Syn. summit
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity

English-Thai: Nontri Dictionary
tip(n) รางวัลคนใช้, ความลับ, ปลาย, การเคาะ, คำแนะนำ, ใบแทรก
tip(vt) ให้รางวัลคนใช้, เคาะ, เอียง, กระดก, เท, ผลัก, โยน
tippet(n) ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่
tipple(n) สุรา, เหล้า
tipple(vi) เมาหยำเป, จิบเหล้า
tipsy(adj) โซเซ, มึนเมา, ขี้เมา
tiptoe(n) ปลายนิ้วเท้า
tiptoe(vi) เขย่งเท้า, เดินย่อง
tiptop(adj) เลิศ, ดีเยี่ยม, ชั้นยอด, สุดยอด, สูงสุด
tiptop(n) จุดสูงสุด, จุดสุดยอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tip lossความสูญเสียปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tip of the tongue; apex; tongue tipปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tip speed ratioอัตราส่วนอัตราเร็วปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tippingการทิ้ง, Example: การทิ้งของเสียในที่ทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
tippingการใ้ห้ข้อมูล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก I Spit on Your Grave (1978)
I never got a tip like that before.ฉันไม่เคยได้รับเคล็ดลับเช่นนั้น เมื่อก่อนนี้ I Spit on Your Grave (1978)
Tip her forward over the arm.ดันเธอพาดไปตรงพนักพิง Clue (1985)
- You'll give her that... or I'll tip you straight into the Bog of Eternal Stench... before you can blink.ไม่อย่างนั้น ข้าจะจับเจ้าจุ่มลงไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น ก่อนที่เจ้าจะรู้ตัวซะอีก Labyrinth (1986)
The freight woke up the other guys and it was on the tip of my tongue to tell them about the deer, but I didn't.รถไฟปลุกคนอื่นๆ และมันก็อยู่แค่ปลายลิ้นของผม ที่จะบอกพวกเขา เรื่องกวาง แต่ผมก็เปล่า Stand by Me (1986)
If tips keep up, I'll have enough for my Alfa Romeo.ถ้าจะให้ทิปล่ะก็ ขอบอกว่ามีเยอะแล้ว พอที่จะซื้อรถสปอต อัลฟ้า โรมิโอ Dirty Dancing (1987)
- What's the hot tip for the day?- วันนี้มีอะไรเด็ด ๆอีกไหม? Dirty Dancing (1987)
They used to tip him off... about the really good loads. Of course, everybody got a piece.บรรทุกของดีๆมา แน่นอน ทุกๆคนมีของดี Goodfellas (1990)
They would tip us off about what was coming in and moving out.พวกเขาจะคอยส่งข่าว อะไรที่มาส่งเข้าและส่งออก Goodfellas (1990)
Should I tip him?ให้ทิปเขาไหม? Goodfellas (1990)
I gave Jimmy the tip and he gave me some Christmas money.ผมให้คำแนะนำจิมมี่ และเขาให้ค่าตอบแทนนิดหน่อบ Goodfellas (1990)
Look at this, big tip from Mike the Pike.ดูนี่.. การเดินทางแสดงของ ไมค์ เดอะ ไปฟ์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?
tipDon't be mean with the tip.
tipDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
tipHe gave a tip as a sign of gratitude.
tipHe walked on tiptoe lest he be heard.
tipHe walked on tiptoe so that nobody would hear him.
tipHe was given a tip three weeks ago that two companies would merge.
tipHis name is on the tip of my tongue.
tipHis name was on the tip of my tongue but I couldn't remember it.
tipIf the tip was a dime in one glass, the waitress, in her haste to get the table ready for the next customer, would pick up the glass, the water would spill out, and that would be the end of it.
tipIf you want the taxi driver to have a tip, hand him too much money and say, "Keep the change."
tipIn Japan it is not customary to tip for good service.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุด(adj) tip, See also: rearmost, hindmost, last, Syn. ปลาย, ยอด, ท้าย
เขย่งเก็งกอย(v) hop-skip-and-jump, See also: tiptoe, Syn. เขย่ง, Example: เด็กๆ เขย่งเก็งกอยไปตามช่องที่ขีดไว้, Thai Definition: กระโดดตีนเดียว เป็นการเล่นของเด็ก
เขย่ง(v) tiptoe, See also: toe, go on tiptoe, Example: เด็กชายเขย่งตัวขึ้นค่อยๆ ใช้สวิงตะล่อมปลามาใส่ถุง, Thai Definition: พยุงตัวให้สูงขึ้นโดยยืนด้วยปลายเท้า
ปลาย(n) tip, See also: point, tail, Example: อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์ แรงกดจากปลายปากกาที่เขียนลงบนแผ่นจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้, Thai Definition: ตอนยอด, ตอนที่สุด
ปลายตีน(n) tiptoe, Syn. ปลายเท้า, Example: เมื่อเด็กทุกคนถูกสั่งให้ยกปลายตีนมาดูก็ทำหน้าเสียกัน เพราะเพิ่งไปย่ำโคลนเล่นกันมา, Thai Definition: ตอนสุดของเท้า
ปลายลิ้น(n) tip of the tongue, Example: ขนมชิ้นนี้หวานแหลมตั้งแต่ปลายลิ้นไปทั่วทั้งปากเลย, Thai Definition: ตอนสุดของลิ้น
แประ(adv) drunkenly, See also: tipsily, Example: เขาดื่มเหล้าเสียเมาแประก่อนกลับบ้านทุกวัน, Thai Definition: เมาเต็มที่
หย่ง(v) tiptoe, See also: walk on tip toe, Syn. โหย่ง, กระหย่ง, กระโหย่ง, Example: เธอลงมายืนแตะเท้ากับผ้าขี้ริ้วเก่าๆ พอให้เท้าแห้งแล้วก็หย่งเท้าขึ้นบันได, Thai Definition: ทำให้สูงขึ้น
ทิป(v) tip, Syn. ติป, Example: เพื่อนส่งข่าวมาว่าที่โน่นงานดี เงินดี ฝรั่งทิปหนัก, Thai Definition: ให้เงินแก่พนักงานเป็นพิเศษ นอกเหนือจากค่าสินค้า, Notes: (อังกฤษ)
ทิป(n) tip, Syn. ติป, Example: ทุกครั้งที่ผมให้ทิป พนักงานบริการจะโค้งคำนับอย่างนอบน้อม, Thai Definition: เงินพิเศษที่ให้แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าสินค้า, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ฉลามครีบดำ[chalām khrīp dam] (n, exp) EN: Blacktip Reef Shark
หัว[hūa] (n) EN: top ; end ; extremity ; tip  FR: extrémité [ f ] ; bout [ m ] ; haut [ m ] ; sommet [ m ]
เอียง[īeng] (v) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant  FR: incliner ; obliquer ; pencher
จะขาบ[jakhāp] (n) EN: centipede
จมูกชี้ฟ้า[jamuk chī fā] (n, exp) EN: tip-tilted nose ; turnup nose
จะงอย[ja-ngøi] (n) EN: tip ; top ; end  FR: extrémité [ f ] ; bout [ m ]
จะงอย[ja-ngøi] (n) EN: tip of the beak ; crooked tip  FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [ f ]
แก่ดีกรี[kaēdīkrī] (adj) EN: a little tippy
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [ f ] ; détermination [ f ] ; fixation [ f ] ; stipulation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIP T IH1 P
TIPS T IH1 P S
TIPP T IH1 P
TIPO T IY1 P OW0
TIPA T IH1 P AH0
TIPSY T IH1 P S IY0
TIPPY T IH1 P IY0
TIPPS T IH1 P S
TIPLER T AY1 P L ER0
TIPOFF T IH1 P AO2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tip (v) tˈɪp (t i1 p)
tips (v) tˈɪps (t i1 p s)
tipsy (j) tˈɪpsiː (t i1 p s ii)
tip-up (j) tˈɪp-ʌp (t i1 p - uh p)
tipped (v) tˈɪpt (t i1 p t)
tippet (n) tˈɪpɪt (t i1 p i t)
tipple (v) tˈɪpl (t i1 p l)
tiptoe (v) tˈɪptou (t i1 p t ou)
tip-off (n) tˈɪp-ɒf (t i1 p - o f)
tip-top (j) tˈɪp-tɒp (t i1 p - t o p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāo, ㄕㄠ, ] tip of branch #9,297 [Add to Longdo]
锋芒[fēng máng, ㄈㄥ ㄇㄤˊ,   /  ] tip (of pencil, spear etc); sharp point; cutting edge; spearhead; vanguard #22,414 [Add to Longdo]
小费[xiǎo fèi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄟˋ,   /  ] tip #30,004 [Add to Longdo]
舌尖[shé jiān, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ,  ] tip of tongue; apical #33,466 [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] tiptoe #34,355 [Add to Longdo]
鼻尖[bí jiān, ㄅㄧˊ ㄐㄧㄢ,  ] tip of the nose #36,563 [Add to Longdo]
眉梢[méi shāo, ㄇㄟˊ ㄕㄠ,  ] tip of brow #55,175 [Add to Longdo]
顶呱呱[dǐng guā guā, ㄉㄧㄥˇ ㄍㄨㄚ ㄍㄨㄚ,    /   ] tip top; excellent; first rate #72,679 [Add to Longdo]
眉端[méi duān, ㄇㄟˊ ㄉㄨㄢ,  ] tip of the eyebrows; top margin on a page #279,834 [Add to Longdo]
拔尖儿[bá jiān er, ㄅㄚˊ ㄐㄧㄢ ㄦ˙,    /   ] tiptop; top notch #280,682 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: der Hinweis, Syn. der Tipp
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: der Hinweis, Syn. der Tip
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerspitze { f }tip of the finger [Add to Longdo]
Spitze { f } (spitzes Ende) | die Spitze des Eisbergestip | the tip of the iceberg [Add to Longdo]
Tipp { m }; Tip { m } [ alt ]; Hinweis { m } | Tipps { pl }; Tips { pl } [ alt ]; Hinweise { pl } | der richtige Tipp (Tip [ alt ])tip | tips | the straight tip [Add to Longdo]
Tippelbruder { m }tramp; hobo [Add to Longdo]
Tippen { n } (Schreiben)typing [Add to Longdo]
Tippfehler { m } | Tippfehler { pl }typing error | typing errors [Add to Longdo]
Tippfehler { m } | Tippfehler { pl }typo | typos [Add to Longdo]
Trinkgeld { n } | ein Trinkgeld gebentip | to tip [Add to Longdo]
Zungenspitze { f } | Zungenspitzen { pl }tip of the tongue | tips of the tongue [Add to Longdo]
tippelnto walk; to traipse [Add to Longdo]
tippt abtypewrites [Add to Longdo]
tippt neuretypes [Add to Longdo]
tippte neuretyped [Add to Longdo]
tipptopptiptop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) #213 [Add to Longdo]
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n, adj-no, n-suf, pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) #620 [Add to Longdo]
複数(P);復数(iK)[ふくすう, fukusuu] (n, adj-no) several; plural; plurality; multiple; (P) #850 [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (arch) top end; tip; (P) #1,446 [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n, adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n, adj-no) (7) trivialities; (P) #1,446 [Add to Longdo]
多重[たじゅう, tajuu] (n, adj-no, adj-na) multiple; multiplex; (P) #2,907 [Add to Longdo]
[ゆかり, yukari] (n) (uk) edge; tip; margin #3,129 [Add to Longdo]
[はし(P);はじ;はな, hashi (P); haji ; hana] (n) (1) end (e.g. of street); tip; point; edge; margin; (2) beginning; start; first; (3) odds and ends; scrap; odd bit; least; (P) #3,910 [Add to Longdo]
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf, adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.) #4,502 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer [Add to Longdo]
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
ポイント・ツウ・マルチポイント[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, v. t. [imp. & p. p. {Tipped}; p. pr. & vb. n.
   {Tipping}.]
   To form a point upon; to cover the tip, top, or end of; as,
   to tip anything with gold or silver.
   [1913 Webster]
 
      With truncheon tipped with iron head.  --Hudibras.
   [1913 Webster]
 
      Tipped with jet,
      Fair ermines spotless as the snows they press.
                          --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, v. t. [Cf. LG. tippen to tap, Sw. tippa, and E. tap
   to strike gently.]
   1. To strike slightly; to tap.
    [1913 Webster]
 
       A third rogue tips me by the elbow.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow a gift, or douceur, upon; to give a present to;
    as, to tip a servant. [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To lower one end of, or to throw upon the end; to tilt;
    as, to tip a cask; to tip a cart.
    [1913 Webster]
 
   {To tip off}, to pour out, as liquor.
 
   {To tip over}, to overturn.
 
   {To tip the wink}, to direct a wink; to give a hint or
    suggestion by, or as by, a wink. [Slang] --Pope.
 
   {To tip up}, to turn partly over by raising one end.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, n. [Akin to D. & Dan. tip, LG. & Sw. tipp, G. zipfel,
   and probably to E. tap a plug, a pipe.]
   1. The point or extremity of anything; a pointed or somewhat
    sharply rounded end; the end; as, the tip of the finger;
    the tip of a spear.
    [1913 Webster]
 
       To the very tip of the nose.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An end piece or part; a piece, as a cap, nozzle, ferrule,
    or point, applied to the extreme end of anything; as, a
    tip for an umbrella, a shoe, a gas burner, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hat Manuf.) A piece of stiffened lining pasted on the
    inside of a hat crown.
    [1913 Webster]
 
   4. A thin, boarded brush made of camel's hair, used by
    gilders in lifting gold leaf.
    [1913 Webster]
 
   5. Rubbish thrown from a quarry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, v. i.
   To fall on, or incline to, one side. --Bunyan.
   [1913 Webster]
 
   {To tip off}, to fall off by tipping.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, n. [See {Tip} to strike slightly, and cf. {Tap} a
   slight blow.]
   1. A light touch or blow; a tap.
    [1913 Webster]
 
   2. A gift; a douceur; a fee. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. A hint, or secret intimation, as to the chances in a horse
    race, or the like. [Sporting Cant]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tip
   n 1: the extreme end of something; especially something pointed
   2: a relatively small amount of money given for services
     rendered (as by a waiter) [syn: {gratuity}, {tip},
     {pourboire}, {baksheesh}, {bakshish}, {bakshis},
     {backsheesh}]
   3: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the
     stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead},
     {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}]
   4: a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
     [syn: {point}, {tip}, {peak}]
   5: the top or extreme point of something (usually a mountain or
     hill); "the view from the peak was magnificent"; "they
     clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few
     molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest},
     {top}, {tip}, {summit}]
   v 1: cause to tilt; "tip the screen upward"
   2: mark with a tip; "tip the arrow with the small stone"
   3: give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the
     compensation agreed on; "Remember to tip the waiter"; "fee
     the steward" [syn: {tip}, {fee}, {bung}]
   4: cause to topple or tumble by pushing [syn: {topple},
     {tumble}, {tip}]
   5: to incline or bend from a vertical position; "She leaned over
     the banister" [syn: {lean}, {tilt}, {tip}, {slant}, {angle}]
   6: walk on one's toes [syn: {tiptoe}, {tip}, {tippytoe}]
   7: strike lightly; "He tapped me on the shoulder" [syn: {tap},
     {tip}]
   8: give insider information or advise to; "He tipped off the
     police about the terrorist plot" [syn: {tip off}, {tip}]
   9: remove the tip from; "tip artichokes"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TIP
     Terminal Interface Processor (ARPANET)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TIP
     Transputer Image Processing
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tip /tip/ 
  hint; tip

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 tip /tip/
  wrinkle

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tip /tip/
  1. warning
  2. hint; tip
  3. peak; point; tip; summit
  4. suggestion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top