ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรื่อง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรื่อง-, *เรื่อง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่อง(n) subject matter, See also: matter, story, affair, thing, Example: ความเจ็บปวดในเรื่องความหิวกระหาย เป็นเรื่องที่ทำให้คนแสดงพฤติกรรมที่เข้าหา, Thai Definition: ภาวะหรือเนื้อหาของสิ่งซึ่งเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
เรื่อง(n) trouble, See also: quarrel, matter, problem, disturbance, case, Syn. กรณี, ความ, ข้อความ, เนื้อความ, คดี, เหตุ, Example: ลูกชายบ้านนั้นมีเรื่องกับคนอื่นไม่เว้นแต่ละวัน
เรื่องตลก(n) joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count Unit: เรื่อง
เรื่องย่อ(n) synopsis, See also: summary, abridgment, outline, precis, review, Ant. เรื่องขยาย, เรื่องเต็ม, Example: ถ้าคุณไม่มีเวลาดูละครทุกวัน คุณก็อ่านเรื่องย่อก่อนก็ได้, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องเล่าที่สรุปจากรายละเอียดของเรื่องทั้งหมด
เรื่องราว(n) story, See also: tale, account, narrative, yarn, Example: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน, Count Unit: เรื่อง
เรื่องด่วน(n) urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count Unit: เรื่อง
เรื่องสั้น(n) short story, Example: นอกจากการทำกิจการของบ้านเมืองแล้ว ท่านยังเอาใจใส่ในงานขีดเขียนอีกด้วย เช่น ทำหนังสือพิมพ์ เขียนเรื่องสั้น, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: บันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายนวนิยาย แต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้คิดเป็นต้น
เรื่องเล็ก(n) trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ, เรื่องหมูๆ, Ant. เรื่องใหญ่, Example: เรื่องแค่นี้เรื่องเล็ก ผมจัดการเองก็ได้, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องง่าย
เรื่องเล็ก(n) trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ผง, เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, Ant. เรื่องใหญ่, Example: เธอเป็นคนคิดมาก แม้จะเป็นเรื่องเล็ก เธอก็ยังกังวลอยู่เป็นเดือนๆ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องไม่สำคัญ
เรื่องเล่า(n) story, See also: narration, narrative, Example: นิทานเรื่องบ้านเราแสนจน เป็นเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดดีมาก, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่เกิดจากการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดให้ผู้อื่นฟัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่องน. ภาวะหรือเนื้อหาของสิ่งซึ่งเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องเนื้อความ เช่น อ่านเอาเรื่อง, คดี, เหตุ, เช่น ไปก่อเรื่อง ไปมีเรื่อง.
เรื้องว. เรือง.
เรื่องราวน. เรื่องที่พูดหรือเล่าติดต่อกันไป.
เรื่องสั้นน. บันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายนวนิยาย แต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้คิดเป็นต้น เช่น เรื่องสร้อยคอที่หาย ของประเสริฐอักษร เรื่องจับตาย ของมนัส จรรยงค์ เรื่องมอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
กัณฑ์เรื่องหรือหมวด, ตอน, ส่วนของเรื่อง, เช่น วานรกัณฑ์.
ข้อเท็จจริงเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ พฤติกรรม หรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ หรือที่เป็นไป.
คดีเรื่องหรือความที่ฟ้องร้องหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย ซึ่งต้องดำเนินการตามกระบวนวิธีพิจารณาความตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง.
โจ๊ก ๔เรื่องตลก.
ธุร-, ธุระเรื่อง, เรื่องส่วนตัว, เช่น นี่เป็นธุระของฉัน ไม่ใช่ธุระของคุณ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cock and bull storyเรื่องกุ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
burlesqueเรื่องขบขันล้อเลียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
spy storyเรื่องจารกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
story within a storyเรื่องซ้อนเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thrillerเรื่องตื่นเต้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fait accompli (Fr.)เรื่องที่ยุติแล้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadit quaestio (L.)เรื่องที่หมดปัญหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
business, unopposedเรื่องที่ไม่มีผู้คัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unopposed businessเรื่องที่ไม่มีผู้คัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
detective storyเรื่องนักสืบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curiosities and wondersเรื่องน่ารู้และสิ่งมหัศจรรย์ [TU Subject Heading]
Humorous storiesเรื่องชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous stories, Thaiเรื่องชวนหัวไทย [TU Subject Heading]
Mysteryเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Mystery in literatureเรื่องลึกลับในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Short storiesเรื่องสั้น [TU Subject Heading]
Short stories, African (English)เรื่องสั้นแอฟริกัน (ภาษาอังกฤษ) [TU Subject Heading]
Short stories, Americanเรื่องสั้นอเมริกัน [TU Subject Heading]
Short stories, Arabicเรื่องสั้นอาหรับ [TU Subject Heading]
Short stories, Chineseเรื่องสั้นจีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What?เรื่องอะไร NS (2010)
About what?เรื่องอะไร? Bring Down the Hoe (2013)
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Tell us a story. -Yes, tell us a story.บอกให้เราทราบเรื่อง ใช่บอก เราเรื่องราว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-A true story.เรื่องจริง. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-A love story.เรื่องราวความรัก. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-And she fell in love. -Was it hard to do?และเธอตกหลุมรัก มันเป็นเรื่อง ยากที่จะทำอย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, it was very easy.โอ้มันเป็นเรื่องง่ายมาก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can try.โอ้ย.. เรื่องขี้หมา The Great Dictator (1940)
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
I'm sorry for this.ผมขอโทษสำหรับเรื่องนี้ The Great Dictator (1940)
What's going on?มีเรื่องอะไร The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื่อง[reūang] (n) EN: story ; record ; account ; matter ; affair  FR: histoire [ f ] ; récit [ m ] ; affaire [ f ] ; sujet [ m ] ; domaine [ m ] ; matière [ f ] ; propos [ m ] ; faits [ mpl ]
เรื่อง[reūang] (x) EN: about ; concerning  FR: au sujet de ; concernant ; à propos de ; sur
เรื่อง[reūang] (n) EN: [ classifier : stories ; subjects of books, films ]  FR: [ classificateur : histoires ; thèmes de livres ou de films ]
เรื่องการเมือง[reūang kān meūang] (n, exp) EN: political affairs  FR: affaires politiques [ fpl ] ; vie politique [ f ]
เรื่องของเรื่อง[reūang khøng reūang] (n) EN: problem ; trouble  FR: problème [ m ]
เรื่องของเรื่อง[reūang khøng reūang] (n, exp) EN: the real story ; the heart of the matter  FR: le coeur de l'histoire
เรื่องขำ[reūang kham] (n, exp) FR: anecdote [ f ] ; histoire [ f ]
เรื่องง่าย ๆ[reūang ngāi ngāi] (n, exp) EN: it's a piece of cake  FR: c'est du gâteau ; c'est une simple formalité
เรื่องจริง[reūang jing] (n, exp) EN: true story  FR: histoire vraie [ f ]
เรื่องชู้สาว[reūang chūsāo] (n, exp) EN: illicit romantic liaison  FR: liaison (amoureuse) [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon (n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
grok(vt, jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [ เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land. ]
nerdy(adj, slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, See also: nerd, geek
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
take in(vi) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affair(n) เรื่องอื้อฉาว
affaire(n) เรื่องอื้อฉาว
amour(n) การลักลอบรักกัน, See also: เรื่องชู้สาว, Syn. liaison, love affair, romance
anecdote(n) เรื่องราว, Syn. story, tale, episode
antecedence(n) เรื่องราวที่ต้องมาก่อน, Syn. precedence
act of God(idm) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ, See also: เรื่องธรรมชาติ
all in a day's work(idm) เรื่องประจำวัน, See also: เรื่องปกติ, เรื่องทั่วไป
better(n) เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
case(n) เรื่องราว, Syn. matter
chapter(n) บท (ของหนังสือหรืองานเขียน), See also: เรื่อง, ตอน, ส่วนย่อย, Syn. section, episode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า, ชอบผจญภัย, ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม, งานชุมนุม, Syn. event, incident, party, liaison, romance
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt., vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch, associate
aficionado(อะฟิชชิโอนา' โด) ผู้ที่คลั่งในเรื่อไดเรื่องหนึ่ง (ardent devotee)
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(n) การสรุป, เรื่องย่อ, นามธรรม
affair(n) กิจ, ธุระ, ธุรกิจ, การงาน, ราชการ, เรื่องรักๆใคร่ๆ
agnostic(adj) ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
agnostic(n) ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก, เจ้าชู้, เกี่ยวกับเรื่องรัก
amour(n) ความรัก, การแสดงความรัก, เรื่องรักๆใคร่ๆ
anachronism(n) ความผิดสมัย, ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร), เรื่องเล็กๆน้อยๆ
bosh(n) ความไร้สาระ, ความเหลวไหล, เรื่องเหลวไหล, เรื่องไร้สาระ
broach(vt) ทาบทาม, แนะนำ, เริ่มเรื่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
duck soup[ดั๊ก ซุบ] (slang) เรื่องง่าย ๆ
suit my selfเรื่องของกู
suit my selfเรื่องของกู, เรื่องของผม, เรื่องของฉัน
That's for sure(phrase) เรื่องนั้นแน่นอน, ของแน่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うそ, uso] (n) เรื่องไม่จริง, เรื่องโกหก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
眉唾物[まゆつばもの, mayutsubamono] เรื่องหลอกลวง เรื่องไม่จริง
苦情[くじょう, kujou] (n) เรื่องร้องเรียน, คำบ่น, คำร้อง
苦情[くじょう, kujou] เรื่องร้องเรียน , คำบ่น, คำร้อง, See also: S. 悩み、文句
物語[ものがたり, monogatari] (n) เรื่องเล่า ตำนาน
ちんぷんかんぷん[ものがたり, chinpunkanpun] (n) เรื่องที่ไม่เข้าใจ, ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยซักกะนิืด
愚かなこと[おろかなこと, orokanakoto] (exp) เรื่องสิ้นคิด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
事物[じぶつ, jibutsu] TH: เรื่องต่าง ๆ  EN: affairs
何事[なにごと, nanigoto] TH: เรื่องอะไร  EN: what
気の毒[きのどく, kinodoku] TH: เรื่องที่น่าสมเพช  EN: a pity
出来事[できごと, dekigoto] TH: เรื่องราว
[はなし, hanashi] TH: เรื่องเล่า  EN: talk
本題[ほんだい, hondai] TH: เรื่องสำคัญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง
Titel(n) |der, pl. Titel| ชื่อเรื่อง
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
erzählen(vt) |erzählte, hat erzählt| บอกเล่า, อธิบายเรื่องหนึ่งๆ, See also: berichten, sagen
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)

French-Thai: Longdo Dictionary
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: la
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
beaucoup(adj, adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, Syn. attaquer, commettre une agression sur
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., Syn. parcourir
Image:
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม
De rien!(phrase) ไม่เป็นไร, เป็นเรื่องเล็กน้อย (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), Syn. Je t'en prie!, Il n'y pas de quoi!, Je vous en prie.
savoir(vt) |je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent| รู้ รับทราบ เช่น je n'en sais rien. ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top