ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appointment

AH0 P OY1 N T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appointment-, *appointment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
appointment(n) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appointment(n) การแต่งตั้ง, Syn. designation, election, nomination
appointment(n) การนัดพบ, See also: การนัดหมาย, Syn. meeting, assignment
appointment(n) ตำแหน่ง, See also: งาน, Syn. position, post
appointment(n) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง, ตำแหน่ง, การนัดพบ, เครื่องแต่งตัว, อุปกรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
appointment(n) การแต่งตั้ง, การกำหนด, การนัดหมาย, เครื่องแต่งตัว
disappointment(n) ความเสียใจ, ความหมดหวัง, ความผิดหวัง, ความท้อแท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appointmentการแต่งตั้ง [ ดู nomination ๑ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointmentการแต่งตั้ง, การตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appointment of controller of propertyการตั้งผู้ปกครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appointment pro hac viceการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appointment, permanentการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointment, politicalการแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointment, probationalการแต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointment, provisionalการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointment, temporaryการแต่งตั้งชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appointments and Schedulesการนัดหมายและกำหนดการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, here are all the appointments for that day.- นี่เป็นรายการนัดหมายทั้งหมดในวันนั้น Rebecca (1940)
Well, I have to go. I have an appointment to keep.ผมต้องไปแล้วละครับ ผมมีนัด Suspiria (1977)
I mean, look. We got an appointment to see Mr Sline tomorrow.ผมหมายความว่า พวกเรามีนัดกับ คุณไซยน พรุ่งนี้ The Blues Brothers (1980)
I can only get her an appointment for Thursday.ผมนัดหมอได้เฉพาะวันพฤหัส Dirty Dancing (1987)
Don't get hustled into an appointment if the phone's okay.อย่าไปรับนัดชุ่ยๆ ส่งมา Punchline (1988)
This is your appointment schedule, and these term papers still haven't been graded.นี่คือตารางนัดหมายของคุณ และรายงานของเทอร์มนี้ ยังไม่ได้ให้คะแนน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
In the meantime, make an appointment with a probation officer who will make a recommendation to me regarding your sentence.ลืมซะเถอะ แล้วช่วยพูดอะไรที่มันจิงใจกว่านี้ได้มั้ย มันไม่ใช่แค่เพราะความโกรธแค้นที่คุณมีต่อ DAESE Daily งั้นหรอกเหรอ มีใครมาทำอะไรคุณ Hero (1992)
My secretary has got appointments booked for me, you know, all day.ถ้านายจะชนะอยู่แล้ว แล้วจะบอกให้ชั้นถอนตัวทำไมล่ะ นายนี่ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจหน่อยไม่ได้รึไงนะ Hero (1992)
I got an appointment this afternoon with your father to show him this.ฉันนัดพ่อนายไว้ กะว่าจะให้เขาดูนี่ Jumanji (1995)
Imelda, cancel my appointments for tonight.อีเมลดายกเลิกการนัดหมายของฉันสำหรับคืนนี้ The Birdcage (1996)
But the appointment to the committee of Michael Kitz who has resigned as National Security Advisor has raised eyebrows on Capitol Hill.แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการของไมเคิล คิทส ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ยกคิ้วเกี่ยวกับ แคพิทอลฮิล Contact (1997)
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appointmentA morning appointment is better for me.
appointmentAn afternoon appointment is more convenient for me.
appointmentAny student who wishes to review his grades may make an appointment with the college dean.
appointmentA sudden illness forced her to cancel her appointment.
appointmentBe punctual for appointments, otherwise you'll lose face.
appointmentBut I have an appointment with my client tomorrow.
appointmentCan I make an appointment?
appointmentCircumstances forced us to cancel our appointment.
appointmentCould I change my appointment to 10:30 am?
appointmentDo you have an appointment?
appointmentDo you have an appointment with him?
appointmentDo you have any previous appointments next Sunday?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนัด(n) appointment, See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting, Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา), Example: การนัดหมายต้องเลื่อนไปเพราะรถติดมาก, Thai Definition: การตกลงเวลาและสถานที่เพื่อพบปะหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
นัด(n) appointment, Syn. นัดหมาย, Example: พนักงานขายที่ดีต้องไปตามนัดทุกครั้ง, Thai Definition: การกำหนดตกลงว่าจะพบปะกัน
เวลานัด(n) appointment, Syn. เวลานัดหมาย, Example: นักธุรกิจที่ดีต้องมาถึงก่อนเวลานัดสักเล็กน้อย, Thai Definition: ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อพบปะเจอะเจอกัน
สถานที่นัดพบ(n) appointment place, See also: appointment point, appointment site, Syn. สถานที่นัดเจอ, ที่นัดพบ, จุดนัดพบ, Example: ผมคาดว่าสถานที่นัดพบน่าจะเป็นที่เดิมคือประตูข้างของมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกำหนด[kān kamnot] (n) EN: allocation ; enactment ; appointment  FR: attribution [ f ]
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [ m ]
การนัดหมาย[kān nat māi] (n) EN: appointment  FR: rendez-vous [ m ]
การแต่งตั้ง[kān taengtang] (n) EN: appointment  FR: nomination [ f ]
ความผิดหวัง[khwām phitwang] (n) EN: disappointment  FR: déception [ f ]
มีนัดตอน...[mī nat tøn ...] (v, exp) EN: have an appointment at ... (+ time)  FR: avoir un rendez-vous à ...(+heure)
นะ[na] (x) EN: [ particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer ]  FR: [ particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
นัด[nat] (n) EN: appointment ; date  FR: rendez-vous [ m ] ; rencontre [ f ] ; rancard [ m ] (fam.)
นัด[nat] (v) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time  FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous
นัดหมาย[natmāi] (n, exp) EN: arrange an appointment ; make an appointment with  FR: fixer un rendez-vous

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPOINTMENT AH0 P OY1 N T M AH0 N T
APPOINTMENTS AH0 P OY1 N T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appointment (n) ˈəpˈɔɪntmənt (@1 p oi1 n t m @ n t)
appointments (n) ˈəpˈɔɪntmənts (@1 p oi1 n t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuē, ㄩㄝ, / ] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately #560 [Add to Longdo]
约会[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] appointment; engagement #6,928 [Add to Longdo]
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ,  ] appointment to an important post [Add to Longdo]
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ,  ] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任 [Add to Longdo]
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ,  ] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestimmung { f }; Festsetzung { f } | Bestimmungen { pl }appointment | appointments [Add to Longdo]
Einsetzung { f } (in)appointment (to) [Add to Longdo]
Ernennung { f }; Berufung { f } | Ernennung { f } auf Lebenszeitappointment | appointment for life [Add to Longdo]
Praktikantenstelle { f }appointment for trainees; job for trainees [Add to Longdo]
Stelle { f }; Stellung { f }; Anstellung { f }; Amt { n } | eine Stelle innehabenappointment | to hold an appointment [Add to Longdo]
Terminbuch { n }; Merkbuch { n }appointment book [Add to Longdo]
Terminkalender { m }appointment calendar [Add to Longdo]
Verabredung { f }; Termin { m }; Bestellung { f } | Verabredungen { pl } | nach Verabredung | eine Verabredung treffen; einen Termin ausmachenappointment | appointments | by appointment | to make an appointment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指定[してい, shitei] (n, vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P) #415 [Add to Longdo]
採用[さいよう, saiyou] (n, vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P) #975 [Add to Longdo]
残念[ざんねん, zannen] (adj-na, n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P) #1,808 [Add to Longdo]
定め[さだめ, sadame] (n) (1) law; rule; regulation; provision; decision; appointment; arrangement; agreement; (2) destiny; fate; karma #2,291 [Add to Longdo]
起用[きよう, kiyou] (n, vs) appointment (to a position, job, etc.); being used for a role; promotion; (P) #3,117 [Add to Longdo]
任命[にんめい, ninmei] (n, vs, adj-no) appointment; nomination; ordination; commission; designation; (P) #3,257 [Add to Longdo]
約束[やくそく, yakusoku] (n, vs) (1) arrangement; promise; appointment; pact; engagement; (2) convention; rule; (P) #3,422 [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] (n, vs, adj-no) (1) reservation; appointment; booking; advance order; (2) contract; subscription; pledge; (P) #5,659 [Add to Longdo]
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P) #6,371 [Add to Longdo]
赴任[ふにん, funin] (n, vs) moving to a different location to start a new job; (proceeding to) new appointment; (P) #9,740 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appointment \Ap*point"ment\, n. [Cf. F. appointement.]
   1. The act of appointing; designation of a person to hold an
    office or discharge a trust; as, he erred by the
    appointment of unsuitable men.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being appointed to som? service or office; an
    office to which one is appointed; station; position; an,
    the appointment of treasurer.
    [1913 Webster]
 
   3. Stipulation; agreement; the act of fixing by mutual
    agreement. Hence:: Arrangement for a meeting; engagement;
    as, they made an appointment to meet at six.
    [1913 Webster]
 
   4. Decree; direction; established order or constitution; as,
    to submit to the divine appointments.
    [1913 Webster]
 
       According to the appointment of the priests. --Ezra
                          vi. 9.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) The exercise of the power of designating (under a
    "power of appointment") a person to enjoy an estate or
    other specific property; also, the instrument by which the
    designation is made.
    [1913 Webster]
 
   6. Equipment, furniture, as for a ship or an army; whatever
    is appointed for use and management; outfit; (pl.) the
    accouterments of military officers or soldiers, as belts,
    sashes, swords.
    [1913 Webster]
 
       The cavaliers emulated their chief in the richness
       of their appointments.        --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       I'll prove it in my shackles, with these hands
       Void of appointment, that thou liest. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   7. An allowance to a person, esp. to a public officer; a
    perquisite; -- properly only in the plural. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       An expense proportioned to his appointments and
       fortune is necessary.         --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   8. A honorary part or exercise, as an oration, etc., at a
    public exhibition of a college; as, to have an
    appointment. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Designation; command; order; direction; establishment;
     equipment.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appointment
   n 1: the act of putting a person into a non-elective position;
      "the appointment had to be approved by the whole committee"
      [syn: {appointment}, {assignment}, {designation}, {naming}]
   2: a meeting arranged in advance; "she asked how to avoid
     kissing at the end of a date" [syn: {date}, {appointment},
     {engagement}]
   3: (usually plural) furnishings and equipment (especially for a
     ship or hotel) [syn: {appointment}, {fitting}]
   4: a person who is appointed to a job or position [syn:
     {appointee}, {appointment}]
   5: the job to which you are (or hope to be) appointed; "he
     applied for an appointment in the treasury"
   6: (law) the act of disposing of property by virtue of the power
     of appointment; "she allocated part of the trust to her
     church by appointment"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top