ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข็มนาฬิกา

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข็มนาฬิกา-, *เข็มนาฬิกา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็มนาฬิกา[N] hand, See also: pointer, Example: ฉันอยากให้เข็มนาฬิกาเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เหล็กแหลมบนเรือนนาฬิกาที่เคลื่อนเป็นวงกลมเพื่อบอกเวลา มีเข็มสั้นกับเข็มยาว เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Almost all the snails in the world have... anticlockwise spiralsหอยเกือบทั้งโลกมี... รอยขดทวนเข็มนาฬิกา Rice Rhapsody (2004)
I waited tables in college so I just assumed clockwise.ฉันเคยเป็นเด็กเสริ์ฟในมหาลัย\ เลยเดาว่าน่าจะเเป็นแบบวนตามเข็มนาฬิกา The Fourth Man in the Fire (2008)
It's just another notch as the clock keeps ticking.มันก็เป็นแค่เครื่องหมายที่ใช้เตือนใจในขณะที่เข็มนาฬิกายังคงเดินต่อไป Eiga: Kurosagi (2008)
The hands on the clock seem to stop, I gaze at them with sleepy eyesเข็มนาฬิกากำลังจะหยุดเดิน ฉันจ้องมองด้วยดวงตาที่ง่วงงุน Tomarisou na tokei no hari neboke ma de koko mitsumete iru Eiga: Kurosagi (2008)
With no hands.ไม่มีเข็มนาฬิกา Complications (2008)
- "Mechanism clockwise. " - "Clockwise."กลไก ตามเข็มนาฬิกา City of Ember (2008)
* I hear the ticking of the clock ** ฉันได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาThe Rhodes Not Taken (2009)
You saw a chance to turn the hands of the clock backคุณเห็นโอกาส ที่จะหมุนเข็มนาฬิกากลับ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
They fly in counter-clockwise, synchronized in circles.พวกมันจะบินทวนเข็มนาฬิกา สวนทางกันเป็นวงกลม Sherlock Holmes (2009)
It's-It's like, uh... circling clockwise when you're staking out a house.มันก็เหมือนกับ เออ... การหมุนไปตามเข็มนาฬิกา ตอนที่คุณหลงทางอยู่นอกบ้าน The Body and the Bounty (2010)
It's a suppressor counter clockwise.มันเป็นปืนเก็บเสียง ต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกา The A-Team (2010)
What's dean got to do with it? Why, it's time to Tina "Turner" the clocks ahead.ได้เวลา Tina "Turner" ตามเข็มนาฬิกา Paradigms of Human Memory (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็มนาฬิกา[n. exp.] (khem nālikā) EN: hand ; pointer   FR: aiguille (de montre) [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand[N] เข็มนาฬิกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clockwiseadj.,adv. ตามเข็มนาฬิกา,หมุนตามเข็มนาฬิกา
contraclockwiseadj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา, Syn. counterclockwise
counterclockwise(เคาเทอะคลอค'ไวซ) adj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,หมุนซ้าย, Syn. contraclockwise
deasil(ดี'เซิล) adv. ไปทางเข็มนาฬิกา,ตามทิศทางเข็มนาฬิกา
hour handเข็มนาฬิกา
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
style(สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม,
stylus(สไท'ลัส) n. เข็มจานเสียง,ปากกาปากแหลมสมัยก่อนที่ใช้เขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,เข็มนาฬิกาแดด,เข็มวาดภาพ, (พืช) ท่อรังไข่,แกนดอกไม้ pl. styli,styluses

English-Thai: Nontri Dictionary
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
clockwise(adj) ตามเข็มนาฬิกา
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,ซึ่งหมุนซ้าย
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top