ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mediately*

   
223 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mediately, -mediately-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mediately[ADV] ระหว่างกลาง
immediately[ADV] โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermediately Differentiated Typeชนิดอินเตอร์มีเดียทลีดิฟเฟอเรนทิเอท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll bring the sandwiches immediately, madam.ฉันจะเอาเเซนวิซมาให้ทันทีเลยคะ Rebecca (1940)
Tell Mrs. Danvers I wish to see her immediately.บอกคุณนายเเดนเวอร์สนะว่าฉันเรียกพบด่วน Rebecca (1940)
Find Colonel Julyan. Tell him I want to see him immediately.ไปหาผู้พันจูเลี่ยน บอกว่าผมต้องการพบท่านด่วน Rebecca (1940)
He said he got to his own door in, at most, 15 seconds. If the killer ran immediately...เขาบอกว่าเขาได้ไปที่ประตูของตัวเองในที่ส่วนใหญ่ 15 วินาที หากนักฆ่าวิ่งทันที ... 12 Angry Men (1957)
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ How I Won the War (1967)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
Mr. Corleone insists on hearing bad news immediately.นายคอร์เลโอเนยืนยันเมื่อได้ยินข่าวร้ายทันที The Godfather (1972)
"Send new sheriff immediately.""ส่งนายอำเภอใหม่มาด่วน" Blazing Saddles (1974)
We must do something about this immediately, immediately, immediately!เราต้องรีบทำอะไรเดี๋ยวนี้ Blazing Saddles (1974)
"Please remove him immediately.โปรดเปลี่ยนตัวเขาในทันที Blazing Saddles (1974)
Undress her immediatelyถอดเสื้อผ้าโดยทันทีของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He or she whose bottom is judged the best will be killed immediatelyเขาหรือเธอสิ่งที่ข้างใต้ is judged ที่ดีที่สุด... ...จะถูกฆ่าโดยทันที Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Be patient, Ted. Nobody expects you to get over this immediately.อดทนหน่อยค่ะ เท็ด ไม่มีใครคาดหวัง ให้คุณทำใจกับเรื่องนี้ได้ทันทีหรอกค่ะ Airplane! (1980)
Take the Ark there immediately.เอาหีบศักดิ์สิทธิ์มาไว้ตรงนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
For your own safety, please evacuate the streets immediately.เพื่อความปลอดภัยของคุณเองโปรดอพยพจากถนนทันที First Blood (1982)
Please evacuate the streets immediately.กรุณาอพยพจากถนนทันที First Blood (1982)
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม 2010: The Year We Make Contact (1984)
This order is effective immediately.คำสั่งนี้จะมีผลทันที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Report to ground as to what is going on and make that report immediately!รายงานพื้นดินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และให้รายงานทันที 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Leonov has been ordered home immediately.ลีอนอฟ ได้รับ ได้รับคำสั่งให้กลับบ้านทันที 2010: The Year We Make Contact (1984)
we're not doctors. we've got to leave here immediately!เราไม่ได้เป็นหมอ ต้องรีบเผ่นแล้ว Spies Like Us (1985)
however, we can tell you to make immediately for the Soviet Pamir district.เราบอกได้แค่ว่า ให้พวกคุณไปที่เขต Pamir ทันที Spies Like Us (1985)
for once, I'm in complete agreement. we should get up and leave immediately.ภารกิจของเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราแค่รอการส่งกลับ Spies Like Us (1985)
I'll have it taken down immediately and make sure that lunatic never works in this town again.ผมจำต้องรีบยุติเรื่องนี้โดยทันที... ...และจะทำให้แน่ใจด้วยว่า เจ้าคนบ้าระห่ำอย่างนี้ จะไม่มีวันได้เหยียบเข้ามาที่ห้างของเราอีกเด็ดขาด Mannequin (1987)
Sentences will begin immediately at Disciplinary Barracks, Ft.ให้รับโทษโดยทันทีทันใด Casualties of War (1989)
You must return immediately.คุณต้องกลับไป ในทันที. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Hey, I told them to call me here immediately if anyone calls the station.เฮ้ผมบอกพวกเขาโทรหาฉันที่นี่ทันที ... ... ถ้าใครเรียกสถานี Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน The Bodyguard (1992)
You, sir, leave my house immediately.คุณ ขอรับ ได้โปรดออกไปจากบ้าน ผมเดี๋ยวนี้ Wuthering Heights (1992)
The ancestors said... if the matter is not settled immediately, they will begin... the cycle of destruction!บรรพบุรุษบอกว่าถ้ายังไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ พวกเขาจะเริ่มวงจรแห่งการทำลายล้าง The Joy Luck Club (1993)
- Immediately!/ ตอนนี้! The Nightmare Before Christmas (1993)
The train came in through the archway, and the officer in charge of the selection went immediately to work... and sent 2,000 of them... straightaway to Special Treatment.หัวหน้าก็ตรงเข้าไป... ชี้เอา 2000 คน... นึกว่ายิว... Schindler's List (1993)
You'll leave town immediately or assume the consequences of intense indiscretion.คุณต้องรีบออกจากเมือง ทันที... . ..หรือนึกถึงผลที่จะตามมา จากความพยายามที่จะปากโป้ง Squeeze (1993)
Jules, did you ever hear the philosophy that once a man admits he is wrong... that he is immediately forgiven for all wrongdoings?จูลส์, คุณเคยได้ยินปรัชญาว่าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งยอมรับว่าเขาเป็นสิ่งที่ผิด ... ว่าเขาได้รับการให้อภัยได้ทันทีสำหรับความผิดทั้งหมดหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
They must be red, the royal color. And we want them immediately.ต้องเป็นหมวกแดง สีของกษัตริย์และเราต้องการทันที Rapa Nui (1994)
We liked him immediately.เราชอบเขาทันที The Shawshank Redemption (1994)
Instead of Cadiz... they set sail... for an obscure Arabian Sultanate, where the passengers were immediately sold into slavery.แทนที่จะคาดิซ พวกมันแล่นไปยังอาณาจักรไหนสักแห่ง ของสุลต่านอาหรับ ที่นั่นทันทีที่ผู้โดยสารทุกคนมาถึง ก็ถูกขายไปเป็นทาส Don Juan DeMarco (1994)
If for any reason... you are one of us who hasn't become infected... take shelter immediately.ถ้าคุณเป็นหนึ่งในพวกเรา ที่ยังไม่ติดเชื้อบ้านี้ จงหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด In the Mouth of Madness (1994)
And therefore, even though it is a Sunday but especially because it is a Sunday you will see me immediately after this service climbing Ffynnon Garw with God's soil in my hand.และดังนั้น แม้ว่ามันจะเป็นวันอาทิตย์ แต่เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นี่เอง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Say that urgent business calls us home immediately.บอกว่ามีธุระด่วนให้รีบกลับบ้านในทันที Episode #1.5 (1995)
I think we should go to South Beach immediately.ผมคิดว่าเราควรจะไปเซาท์บีชได้ทันที The Birdcage (1996)
As you can see, Officer, it is urgent that you release him to us immediately.อย่างที่คุณเห็น เจ้าหน้าที่ นั่นฉุกเฉินแล้ว ปล่อยตัวเขามาให้เราเดี๋ยวนี้ James and the Giant Peach (1996)
Stop this car immediately.หยุดรถเดี๋ยวนี้ Anastasia (1997)
We have to get drunk immediately.ไปเมาด่วน Gattaca (1997)
-Be that as it may. I'm having this posted immediately.- ได้ซิ ผมจะช่วยเอารูปไปโพสท์ Gattaca (1997)
- Yeah, Cambridge. Yeah. And Hardy immediately recognized the brilliance of his work...ใช่ พอฮาร์ดี้รู้ในความฉลาดของ นายคนนั้นเท่านั้นแหละ Good Will Hunting (1997)
And notify authorities, immediately.#ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนนะคะ The Jackal (1997)
Get out immediately or there's going to be trouble.ออกไปเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นคุณมีปัญหาแน่ As Good as It Gets (1997)
Madam, please, put on a lifebelt. Get to the boat deck immediately.สวมชูชีพไว้ครับ แล้วไปลงเรือบด Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediately3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
mediatelyAdditions and deletions are not shown immediately.
mediatelyAn ambulance arrived immediately.
mediatelyCall the doctor in immediately.
mediatelyGet out of here immediately!
mediatelyHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
mediatelyHe arrived at Paris and immediately started for London.
mediatelyHe commanded me to leave the room immediately.
mediatelyHe composed a resignation immediately.
mediatelyHe fell asleep immediately.
mediatelyHe has to get up immediately.
mediatelyHe is immediately above me in rank.
mediatelyHe left immediately.
mediatelyHe lit another cigarette, but immediately put it out.
mediatelyHe lives immediately next to us.
mediatelyHe sized up the situation and acted immediately.
mediatelyHe stole into the house and immediately went to bed without being noticed by anyone.
mediatelyHe was released from prison immediately after the war.
mediatelyHe will telephone you immediately he comes back.
mediatelyI demanded that he pay the bill immediately.
mediatelyIf an oversight is the reason why you have not paid, please send us the amount due, and let us solve the problem immediately.
mediatelyIf someone irritates you, it is best not to react immediately.
mediatelyIf you wish us to reserve an alternative room, please let us know immediately.
mediatelyI hope you will correct the situation immediately.
mediatelyI hope you won't expect results immediately.
mediatelyI immediately lost my concentration.
mediatelyI'm immediately behind her.
mediatelyImmediately after it caught fire, the chemical factory blew up.
mediatelyImmediately I saw him, I trembled with fear.
mediatelyImmediately she heard his voice, she trembled with fear.
mediatelyImmediately she saw me, she began to weep.
mediatelyIn case anything happens, call me immediately.
mediatelyIn case of fire, you should dial 119 immediately.
mediatelyIn this activity one immediately sees the result.
mediatelyI paid a wage immediately in the place.
mediatelyIt is necessary for you to go there immediately.
mediatelyIt is necessary to for you to go there immediately.
mediatelyLet's acquaint her with our decision immediately.
mediatelyPlease let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.
mediatelyPlease let me know immediately if you would like to use this computer.
mediatelyPolice immediately sealed off the streets around the hotel as they searched for the bomb.
mediatelyPolice shot the armed robber in the head - he died almost immediately.
mediatelySend for the baggage immediately.
mediatelyShe gave me such a sincere welcome that I was at home with her immediately.
mediatelyShe immediately blushes in his presence.
mediatelyShe left the office immediately after work.
mediatelyShe phoned her husband to come immediately.
mediatelyShe promised to look into the matter immediately.
mediatelyShe proposed that a doctor should be called in immediately.
mediatelyShe took to him immediately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนตอบ[V] respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
อย่างรีบด่วน[ADV] immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
วาบ[ADV] suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน[ADV] immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ทันทีทันควัน[ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away, Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที, Example: ผมต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันควัน
โดยฉับพลัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยด่วน[ADV] urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
โดยกะทันหัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
เร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
ปั๊บ[ADV] at once, See also: immediately, suddenly, Syn. ทันควัน, ทันทีทันใด, Example: หลักการทำงานของผมคือมีอะไรดีๆ ผ่านมาในสมองปุ๊บจดปั๊บเลย
พลัน[ADV] at once, See also: instantly, immediately, promptly, suddenly, Syn. ฉับพลัน, ทันที, โดยพลัน, Example: ปีนี้ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานสำหรับซักด้วยมือที่สงบมานานก็พลันระเบิดศึกโปรโมชั่นกันขึ้นอีกครั้ง
พึ่บ[ADV] suddenly, See also: at once, immediately, simultaneously, abruptly, Example: พอเสียงกริ่งดังทุกคนก็ลุกพรึ่บพร้อมกันเหมือนนัดกันไว้, Thai definition: ทันทีทันใด
ปุบปับ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ, Ant. ช้า, Example: อาการเจ็บป่วยปุบปับกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน, Thai definition: อาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด
ปุ๊บปั๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน, Ant. ช้า, Example: เขาเดินทางปุ๊บปั๊บก็เลยไม่มีใครไปส่ง
ปุ๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ, Example: พอเขาได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็รีบออกจากบ้านทันที, Thai definition: ทันทีทันใด
รวดเร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ฉับพลัน, ทันที, Example: หลังจากวางหูโทรศัพท์ เขาก็ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน
เดี๋ยวนี้[ADV] at this moment, See also: now, instantly, at once, right now, immediately, Syn. ปัจจุบัน, ทันที, เวลานี้, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, บัดนี้, ตอนนี้, Ant. ก่อนนี้, Example: ผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมประชุมเดี๋ยวนี้แล้ว, Thai definition: ณ เวลานี้
โดยทันที[ADV] immediately, See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน, Example: เขาไปสมัครงานโดยทันทีที่รู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง
โดยทันทีทันใด[ADV] immediately, See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly, Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น, Example: เธอรีบไปโรงพยาลโดยทันทีทันใดเมื่อทราบข่าว
โดยพลัน[ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, right away, Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด, Example: รอยยิ้มบนใบหน้ารื่นรมย์นั้นก็ขรึมลงโดยพลัน
โดยเร็ว[ADV] quickly, See also: immediately, instantly, rapidly, urgently, readily, Syn. อย่างรวดเร็ว, อย่างเร็ว, โดยด่วน, Ant. อย่างช้า, Example: เพื่อนคนนั้นรีบบุ้ยใบ้ให้เขารีบปลีกตัวไปโดยเร็ว
ติดหมัด[ADV] immediately, See also: very soon, all at once, suddenly, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, Example: เพียงแค่สบตา เขาก็หลงรักเธอขึ้นมาติดหมัด
ทันใดนั้น[ADV] instantly, See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น, Example: ด้วยความกระหายน้ำเขาจึงเปิดตู้เย็น เพื่อสำรวจภายในตู้ ทันใดนั้นเขาต้องเผชิญกับกลิ่นอบอวลของผลไม้เน่าในตู้เย็นใบนั้น
ทันควัน[ADV] suddenly, See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there, Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ฉับไว, Example: กรมตำรวจยุติศึกครั้งนี้ได้อย่างทันควัน
ทันกิน[ADV] in time, See also: immediately, promptly, Syn. ทันเวลา, ทันการ, ทันที, Example: เขาเป็นคนเชื่องช้าจนถูกเพื่อว่าว่าทำงานช้าไม่ทันกิน, Thai definition: คิดหรือทำการใดๆ ทันท่วงที (โดยปกติใช้ในประโยคปฏิเสธ)
ทันทีทันใด[ADV] promptly, See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away, Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น, Ant. เนิ่นนาน, Example: หนุ่ยไม่ได้ตอบคำถามนั้นทันทีทันใด
ทันที[ADV] immediately, See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับไว, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน, Ant. อย่างเชื่องช้า, Example: ืเมื่อได้รับคำสั่ง คนงานก็เริ่มทำงานทันที
ทันตาเห็น[ADV] immediately, See also: suddenly, promptly, Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตา, Example: การข่าวอ่อนตัวลงอย่างทันตาเห็น
ทันตา[ADV] immediately, See also: in time, be in time to be seen in one's life, Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตาเห็น, Example: เขากำลังทำบาป บาปก็เลยตามสนองทันตาในชาตินี้, Thai definition: ทันที่ตาเห็นในปัจจุบัน
ประเดี๋ยวนี้[ADV] immediately, See also: instantly, forthwith, at once, Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, เวลานี้, ในเวลานี้, Example: ท่านเพิ่งขึ้นรถไปกรุงเทพฯประเดี๋ยวนี้เอง
ชิด[ADV] close, See also: near, immediately, Syn. ใกล้, ติด, เคียง, ประชิด, แนบ, Ant. ห่าง, ไกล, Example: เรายืนอยู่ชิดกันมาก จนแทบได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ
กะทันหัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. กะทันหัน, ด่วน, เร็ว, ฉับพลัน, ทันที, Example: อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
ด่วนจี๋[ADV] most urgently, See also: extremely pressingly, immediately, instantly, Syn. ด่วนมาก, Example: ผู้จัดการสั่งให้ส่งรายชื่อผู้สมัครมาที่ห้องสัมภาษณ์อย่างด่วนจี๋, Thai definition: อย่างรีบเร่งมากเป็นพิเศษ
หันขวับ[V] turn around suddenly, See also: turn around simultaneously, turn around immediately, Syn. หันวับ, Example: พอประตูเปิดออกทุกคนก็หันขวับไปทางเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai chakchā) EN: immediately ; without delay   FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[adv.] (dōi phlan) EN: immediately   
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[adv.] (dōi thanthīthandai) EN: immediately   
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สวนตอบ[v. exp.] (sūan tøp) EN: respond immediately   
ทันใดนั้น[adv.] (thandai nan) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly   FR: tout à coup ; soudainement
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; quickly ; then and there   FR: au bon moment ; à pic
ทันกิน[adv.] (thankin) EN: in time ; immediately; promptly   
ทันตาเห็น[adv.] (thantā hen) EN: immediately ; suddenly ; promptly   
ทันที[X] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently   FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthandai) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away   FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ทันทีทันควัน[adv.] (thanthī thankhwan) EN: immediately ; instantly ; promptly ; at once ; abruptly ; right away   
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: this instant ; at once ; instantly ; immediately   FR: immédiatement
ติดหมัด[adv.] (titmat) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly   
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly   FR: soudainement
อย่างกะทันหัน[adv.] (yāng kathanhan) EN: immediately ; suddenly ; at once   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMEDIATELY IH2 M IY1 D IY2 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immediately (a) ˈɪmˈiːdɪəʳtliː (i1 m ii1 d i@ t l ii)
intermediately (a) ˌɪntəmˈiːdɪəʳtliː (i2 n t @ m ii1 d i@ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立即[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, ] immediately, #1,125 [Add to Longdo]
马上[mǎ shàng, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ, / ] at once; right away; immediately; lit. on horseback; mounted, #1,357 [Add to Longdo]
顿时[dùn shí, ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] at once; immediately; forthwith, #3,478 [Add to Longdo]
赶快[gǎn kuài, ㄍㄢˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] at once; immediately, #3,872 [Add to Longdo]
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, / ] immediately; presently; following which, #3,933 [Add to Longdo]
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] presently; immediately; at once, #5,513 [Add to Longdo]
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, ] immediately; instant; instantly, #12,667 [Add to Longdo]
登时[dēng shí, ㄉㄥ ㄕˊ, / ] immediately; at once, #17,866 [Add to Longdo]
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, ] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip, #37,922 [Add to Longdo]
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals), #330,857 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dazwischenliegend {adv}intermediately [Add to Longdo]
direkt; unverzüglich; sofort {adv}immediately [Add to Longdo]
indirekt {adv}mediately [Add to Longdo]
nach {prp; +Dativ} (zeitlich) | nach dem Frühstück | nach zehn Minuten | gleich nach Erhaltafter | after the breakfast | after ten minutes | immediately after receiving; immediately upon receiving [Add to Longdo]
sofort; sogleich; unverzüglich {adv}immediately [Add to Longdo]
unmittelbar {adv}immediately [Add to Longdo]
jdm. unmittelbar unterstehento be immediately under sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately [Add to Longdo]
饗応;供応[きょうおう, kyouou] (n,vs) (1) entertainment; treat; feast; banquet; (2) (See 迎合・げいごう) immediately agreeing with someone else [Add to Longdo]
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death [Add to Longdo]
[こん, kon] (n-adv,n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) [Add to Longdo]
今すぐ(P);今直ぐ[いますぐ, imasugu] (adv) at once; immediately; right now; (P) [Add to Longdo]
時を移さず[ときをうつさず, tokiwoutsusazu] (exp,adv) at once; immediately [Add to Longdo]
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P) [Add to Longdo]
終戦直後[しゅうせんちょくご, shuusenchokugo] (exp) early post war period; immediately after the war [Add to Longdo]
真隣[まとなり, matonari] (n,adj-no) immediately adjacent [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P) [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) [Add to Longdo]
早速[さっそく, sassoku] (adv) at once; immediately; without delay; promptly; (P) [Add to Longdo]
[そく, soku] (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely [Add to Longdo]
即レス[そくレス, soku resu] (n) (abbr) (sl) (See レス) replying to someone's email immediately [Add to Longdo]
即行[そっこう, sokkou] (n,vs) immediately carrying out (a plan) [Add to Longdo]
即刻[そっこく, sokkoku] (n-adv) immediately; at once; instantly; (P) [Add to Longdo]
即座に[そくざに, sokuzani] (adv) (See 即座) immediately; right away; on the spot; (P) [Add to Longdo]
速攻[そっこう, sokkou] (n,vs,adj-no) (1) swift attack; quick attack; fast break; (adv) (2) (col) right away; without delay; immediately; (P) [Add to Longdo]
[ひた, hita] (pref) (uk) earnestly; immediately; exactly [Add to Longdo]
直ぐ[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P) [Add to Longdo]
直ぐに[すぐに, suguni] (adv) (uk) (See 直ぐ) instantly; immediately [Add to Longdo]
直ぐ様;すぐ様[すぐさま, sugusama] (adv) (uk) immediately; promptly [Add to Longdo]
直ちに[ただちに, tadachini] (adv) at once; immediately; directly; in person; automatically; (P) [Add to Longdo]
直に[じきに, jikini] (adv) (1) (See 間もなく・まもなく・1) immediately; directly; soon; shortly; before long; (2) easily; readily; (P) [Add to Longdo]
直後[ちょくご, chokugo] (n-adv,n-t) immediately following; (P) [Add to Longdo]
直様[じきさま;じきざま, jikisama ; jikizama] (adv) (See 直ぐ様・すぐさま) immediately; promptly [Add to Longdo]
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately [Add to Longdo]
買い食い[かいぐい, kaigui] (n) buying (and immediately consuming) sweets [Add to Longdo]
抜き付け[ぬきつけ, nukitsuke] (n) {MA} maneuver to draw a sword from its scabbard and cut immediately [Add to Longdo]
平場[ひらば, hiraba] (n) (1) flat ground; (2) (See 平土間・ひらどま) seats immediately in front of the stage (e.g. in kabuki); (3) multi-brand display area (in a shop) [Add to Longdo]
平土間[ひらどま, hiradoma] (n) seats immediately in front of the stage (e.g. in kabuki); pit; orchestra; parquet [Add to Longdo]
命令一下[めいれいいっか, meireiikka] (n) immediately; as soon as the order is given [Add to Longdo]
野締め[のじめ, nojime] (n,adj-no) (1) killing one's catch on the spot (e.g. a bird); (2) killing a fish immediately to preserve its freshness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mediately \Me"di*ate*ly\, adv.
   In a mediate manner; by a secondary cause or agent; not
   directly or primarily; by means; -- opposed to {immediately}.
   [1913 Webster]
 
      God worketh all things amongst us mediately. --Sir W.
                          Raleigh.
   [1913 Webster]
 
      The king grants a manor to A, and A grants a portion of
      it to B. In this case. B holds his lands immediately of
      A, but mediately of the king.      --Blakstone.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top