ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unexpectedly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unexpectedly-, *unexpectedly*, unexpected
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unexpectedly(adv) อย่างปุบปับ, See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. unforeseen, surprising, unanticipated, Ant. predictable, anticipatable

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The results are completely unexpected.คงเป็นสาเหตุของสิ่งนี้ The Lawnmower Man (1992)
I mean, that thing with the old man, that was pretty unexpected.ผมหมายถึงสิ่งที่มีชายชราคนนั้นที่เป็นคนน่ารักที่ไม่คาดคิด 12 Angry Men (1957)
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก Gandhi (1982)
This is most unexpected, Charles.นี่คือไม่คาดคิดที่สุดชาร์ลส์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
We are fortunate tonight to have so many unexpected visitors.เรามีความโชคดีในคืนนี้ จะมีผู้เข้าชมที่ไม่คาดคิดมากมาย Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
God forbid anything unexpected should happen...พระเจ้า ห้ามไม่ให้ทุกสิ่งที่ไม่ได้เตรียมการไว้ เกิดขึ้น... The Story of Us (1999)
Never had any adventures or did anything unexpected.โดยแท้จริง ไม่เคยเผชิญอะไรร้ายๆ หรือทำอะไรสุ่มเสี่ยง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The unexpected incident that creates those dangerous moments.The unexpected incident that creates those dangerous moments. Frailty (2001)
While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.While it remains a burden assiduously avoided... ... itisnotunexpectedandthus not beyond a measure of control... ...ซึ่งนำคุณมา The Matrix Reloaded (2003)
Disappointing, but not unexpected.ผิดคาดจริงๆ แต่ก็ไม่ได้เกินคาดหรอกนะ The Matrix Revolutions (2003)
That is unexpected.นั่น รับไม่ได้ Love Actually (2003)
'Is it Blue or the unexpected Christmas sensation from Billy Mack?จะเป็นวงบลูหรือ ม้านอกสายตาอย่างบิลลี่ แม็ค Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unexpectedlyA young man barged in unexpectedly.
unexpectedlyI met an old friend of mine on the bus unexpectedly yesterday.
unexpectedlyI met him quite unexpectedly.
unexpectedlyI received his letter unexpectedly.
unexpectedlyIt seems like you're unexpectedly eloquent.
unexpectedlyI was glad that she visited me unexpectedly.
unexpectedlyMrs. Young didn't mind my dropping in on her unexpectedly.
unexpectedlyMrs. Young wouldn't mind my dropping in on her unexpectedly.
unexpectedlySometimes, father will ask me unexpectedly.
unexpectedlyThe eagle zoomed his plane unexpectedly.
unexpectedlyThe family was shook up when the grandmother died unexpectedly.
unexpectedlyUnexpectedly the weather forecast came true yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู่ๆ(adv) unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai Definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
บังเอิญ(adv) unexpectedly, See also: by chance, by accident, accidentally, Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง, Ant. โดยตั้งใจ, จงใจ, Example: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ, Thai Definition: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
อยู่ดีๆ(adv) unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, without warning, Syn. จู่ๆ, Example: เขาทำงานอยู่ดีๆ ก็โดนไม้ตกใส่หัว, Thai Definition: ไปตามปกติดีๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[chīepphlan] (adv) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly
โดยบังเอิญ[dōi bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly  FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[dōi krathanhan] (adv) EN: unexpectedly
โดยมิได้คาดคิด[dōi midāi khātkhit] (adv) EN: unexpectedly
กะทันหัน = กระทันหัน[kathanhan = krathanhan] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste  FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ปะ[pa] (v) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly  FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พลัน[phlan] (x) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once  FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
รวดเร็ว[rūatreo] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously  FR: soudainement ; promptement ; rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unexpectedly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unexpectedly

WordNet (3.0)
unexpectedly(adv) in a way that was not expected, Syn. out of the blue

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ,  ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to #1,149 [Add to Longdo]
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ,  ] unexpectedly #1,215 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed #1,912 [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ,  ] unexpectedly; to one's surprise #8,691 [Add to Longdo]
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ,  ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness #42,490 [Add to Longdo]
出乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ,     /    ] unexpectedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na, adj-no, n-adv, n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) #5,780 [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[battari ; battan] (adv, adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぱったり[pattari] (adv, adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ひょっこり;ひょっくり[hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly [Add to Longdo]
ふいと[fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらり[burari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ゆくりなく[yukurinaku] (adv) unexpectedly [Add to Longdo]
案外[あんがい, angai] (adj-na, n-adv) unexpectedly; (P) [Add to Longdo]
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top