ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forthwith

F AO1 R TH W IH1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forthwith-, *forthwith*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forthwith(adv) โดยทันทีทันใด (คำทางการ), See also: ทันที, ไม่รีรอ, Syn. immediately, instantaneously, instantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forthwith(ฟอร์ธ'วิธ) adj. โดยตรง, ทันที, ไม่รีรอ, Syn. instantly

English-Thai: Nontri Dictionary
forthwith(adv) ทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน, อย่างไม่รีรอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that all sports teams representing South Africa shall be known forthwith as the Proteas.และให้ทุกทีมกีฬาที่เป็นตัวแทน.. ของแอฟริกาใต้.. ...ให้ถูกเรียกใหม่โดยทันที... Invictus (2009)
will be able to take my place forthwith without interruption or injury to the life and progress of the Empire.ชีวิตที่มันไม่ใช่ของตัวฉันเอง แต่แล้วฉันก็คิดว่า เขาพูดติดอ่างได้ไพเราะอย่างนี้ The King's Speech (2010)
12 sergeant, need a 10-85 forthwith at Nostrand and Tilden.ส่งจนท.12คน มาที่ 10-85 ด่วน ตรงถนนนอสเทรดตัดทิลเดน Samaritan (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ช้าไม่นาน[mai chā mai nān] (adv) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly  FR: bientôt ; prochainement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORTHWITH F AO1 R TH W IH1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forthwith (a) fˌɔːθwˈɪθ (f oo2 th w i1 th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, ] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once, #2,297 [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] forthwith, #5,037 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forthwith \Forth`with"\ (? or ?; see {With}), adv.
   1. Immediately; without delay; directly.
    [1913 Webster]
 
       Immediately there fell from his eyes as it had been
       scales; and he received sight forthwith. --Acts ix.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) As soon as the thing required may be done by
    reasonable exertion confined to that object. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forthwith
   adv 1: without delay or hesitation; with no time intervening;
       "he answered immediately"; "found an answer
       straightaway"; "an official accused of dishonesty should
       be suspended forthwith"; "Come here now!" [syn:
       {immediately}, {instantly}, {straightaway}, {straight
       off}, {directly}, {now}, {right away}, {at once},
       {forthwith}, {like a shot}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top