ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all at once

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all at once-, *all at once*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all at once(idm) ทันทีทันใด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"And all at once the trouble started.♪ ฉับพลันทันใดก็เกิดปัญหา ♪ Blazing Saddles (1974)
And what would statesmen do for fun If all at once the world was one?พรุ่งนี้ฉันก็จะไร้งานทำ แล้วรัฐบุรุษจะสนุกได้อย่างไร เมื่อโลกกลายเป็นหนึ่งเดียว The Little Prince (1974)
Sometimes I feel like I'm seeing it all at once and it's too much.บางครั้ง เห็นเพียงสิ่งเดียวก็รู้สึกว่ามากเกินพอ American Beauty (1999)
Bringing them all together all at once --พาพวกมันมาอยู่รวมกัน Heaven and Hell (2008)
* I'll never know what made it so * * exciting * * why all at once my heart * * took flight *# ฉันไม่เคยรู้ว่าอะไรทำให้ # # น่าตื่นเต้น # # เมื่อหัวใจฉันได้ # Mash-Up (2009)
So I could tell you all at once and get it over with.ฉันจะได้บอกเธอทีเดียว ให้มันเสร็จๆไป Slack Tide (2009)
# All at once I know what livin' can be. ## All at once I know what livin' can be. # Logorama (2009)
A lot of craziness is going to go on all at once and the family won't be able to tell you.เรื่องบ้าพวกนี้มันกำลังจะเกิดขึ้น แล้วครอบครัวคนร้าย ก็ไม่กล้าจะบอกคุณ What Happens at Home... (2010)
Our energies are flying everywhere all at once with no rhyme or reason.พลังของเราล่องลอย\ กระจัดกระจายอยู่ทุกแห่งหน เกิดขึ้นหายไป อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย Bound (2011)
Guys talk to you all at once and your goal is to get them to go private.คนพูดคุยกับคุณทั้งหมดในครั้งเดียว และเป้าหมายของคุณคือการได้รับพวกเขาไปส่วนตัว. Disconnect (2012)
It's just so much freedom all at once that it's starting to feel like severe loneliness.มันเริ่มเหมือนเหงาเดียวดายสุดๆ Britney 2.0 (2012)
All at once You're lighter than airทันใดนั้น ตัวเธอก็จะเบากว่าอากาศ Saving Mr. Banks (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all at onceAll at once he spoke out.
all at onceAll at once, I heard a cry.
all at onceAll at once I heard a scream.
all at onceAll at once I heard a shrill cry.
all at onceAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
all at onceAll at once it began to rain heavily.
all at onceAll at once she began to shout in a shrill voice.
all at onceAll at once the bride burst into laughter.
all at onceAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
all at onceAll at once the lights went out.
all at onceAll at once there was an explosion.
all at onceAll at once the ship left the pier.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวดเดียว[rūatdīo] (adv) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once  FR: d'un trait ; en une fois
ทันที[thanthī] (x) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently  FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt
ทันทีทันใด[thanthīthandai] (adv) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away  FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ติดหมัด[titmat] (adv) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly

Japanese-English: EDICT Dictionary
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] (n-adv, n) simultaneous; all at once; (P) [Add to Longdo]
一斉に[いっせいに, isseini] (adv) simultaneously; all at once; (P) [Add to Longdo]
一度に[いちどに, ichidoni] (adv) all at once; (P) [Add to Longdo]
忽ち[たちまち, tachimachi] (adv) (uk) at once; in a moment; suddenly; all at once; (P) [Add to Longdo]
耳そろえて;耳揃えて[みみそろえて, mimisoroete] (exp) (col) all at once (usu. of payment); at one go [Add to Longdo]
束になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp, v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once [Add to Longdo]
突然[とつぜん, totsuzen] (adj-na, adj-no, adv) abrupt; sudden; unexpected; all at once; (P) [Add to Longdo]
頓に[とみに, tomini] (adv) suddenly; all at once; rapidly [Add to Longdo]
本膳料理[ほんぜんりょうり, honzenryouri] (n) extremely high-grade Japanese meal served all at once (on a table with legs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 all at once
   adv 1: all at the same time; "Let's say `Yes!' all at once"
       [syn: {all together}, {all at once}]
   2: without warning; "all at once, he started shouting" [syn:
     {all of a sudden}, {all at once}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top