Search result for

อย่างฉับพลัน

(36 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างฉับพลัน-, *อย่างฉับพลัน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)
Typically, these type of slopes drop precipitously after cresting, meaning it could end suddenly, at any moment.โดยปกติแล้ว การลาดเอียงแบบนี้ จะตกลงทีเดียวหลังจากที่มันขึ้นถึงระดับสูงสุด หมายความว่ามันอาจจะหยุดลงอย่างฉับพลัน ตอนไหนก็ได้ The Happening (2008)
No sudden movements. No aggressive actions.ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ห้ามมีสัญญาณการทำลาย The Day the Earth Stood Still (2008)
Ten people died last night in ohio when a house spontaneously caught on fire.มีคนตายสิบคนเมื่อคืนในโอไฮโอหลังจากบ้านหลังหนึ่งลุกไหม้อย่างฉับพลัน Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Retaliation must be harsh and immediate.ต้องแก้เเค้นคืนให้หนัก และอย่างฉับพลัน Smite (2009)
Sudden disappearances.การหายตัวอย่างฉับพลัน Night of Desirable Objects (2009)
Why, all of a sudden, is he killing people every day?ทำไม ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เขาฆ่าคนทุกวันเหรอ The Eyes Have It (2009)
Don't attempt to make any sudden moves, or you will be fired upon.เคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน และ คุณจะยิงข้างบน The Book of Eli (2010)
Your voice is in my ear every night.การปลดปล่อยความรู้สึกอย่างฉับพลัน พวกเราไม่เคยแร็ปมาก่อน มันชัดเจนที่ผู้ชายใน Family ไม่เคยถึงระดับของ rapper Our Family Wedding (2010)
To abruptly change its body structure.เปลี่ยนรูปร่างอย่างฉับพลัน Johari Window (2010)
- Panic attack?- ภาวะตื่นตระหนกขึ้นอย่างฉับพลัน Oiled (2010)
Cause of death... the sharp,symmetrical traumas to both right and left temporals.สาเหตุการเสียชีวิตคือ บาดแผลที่เกิดอย่างฉับพลัน เท่ากันทั้งซ้ายและขวา ที่ขมับทั้งสองข้าง The Parts in the Sum of the Whole (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cold turkey[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน
dead[ADV] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด, Syn. abruptly, suddenly
go cold turkey[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน
in the twinkling of an eye[IDM] เร็วมาก, See also: อย่างฉับพลัน
on the spur of the moment[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน
incontinent[ADV] ทันที (คำโบราณ), See also: อย่างฉับพลัน, อย่างเร่งด่วน, Syn. abruptly, hastily, immediately
plump[ADV] อย่างฉับพลันและรุนแรง
right[ADV] อย่างฉับพลัน, See also: อย่างแน่นอน, Syn. exactly, immediately
short[ADV] อย่างกะทันหัน, See also: อย่างฉับพลัน, Syn. abruptly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avulsion(อะวัล' เชิน) n. การฉีกขาด,การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน,การดึงออกจากกัน (a tearing away)
burst(เบอสทฺ) {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบิด,แตกออก,ระเบิดแตก,ผลิ,พอง,ปริ,ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน,เต็มไปด้วย., Syn. explode
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
overtake(โอเวอะเทค') vt. ตามทัน,โจมตีอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด. vi. ผ่านพาหนะอื่น
pang(แพง) n. ความเจ็บปวดอย่างฉับพลัน ตัวอย่าง: (a pang of sorrow), Syn. ache,pain
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน,คนที่เพิ่งร่ำรวย,ผู้ดีใหม่.
pop-up(พอพ'อัพ) adj. ผลุดขึ้นอย่างฉับพลัน (เมื่อเปิดหน้าหนังสือ) . n. หนังสือดังกล่าว
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว,อย่างฉับพลัน,โดยง่ายดาย,อย่างเต็มใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
immediate(adv) โดยทันทีทันใด,อย่างกะทันหัน,เดี๋ยวนี้,อย่างฉับพลัน
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
speedily(adv) ว่องไว,อย่างเร็ว,อย่างฉับพลัน,รวดเร็ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top