ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -齒-, *齒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[齒, chǐ, ㄔˇ] teeth; gears, cogs; age
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  一 (yī )  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictographic] Upper and lower teeth 从; 止 provides the pronunciation,  Rank: 7,140
[齡, líng, ㄌㄧㄥˊ] age; years
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  令 (lìng ㄌㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] age,  Rank: 7,016
[齮, yǐ, ㄧˇ] to bite
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  奇 (qí ㄑㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 7,453
[齧, niè, ㄋㄧㄝˋ] to bite, to gnaw; to erode, to wear down
Radical: Decomposition: 㓞 (qià ㄑㄧㄚˋ)  齒 (chǐ ㄔˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 7,608
[齦, kěn, ㄎㄣˇ] gums
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 8,748
[齲, qǔ, ㄑㄩˇ] tooth decay
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  禹 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 9,708
[齜, zī, ] to bare one's teeth; crooked teeth
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  此 (cǐ ㄘˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 9,855
[齙, bāo, ㄅㄠ] buck teeth
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth
[齟, jǔ, ㄐㄩˇ] irregular teeth; discord
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth
[齪, chuò, ㄔㄨㄛˋ] narrow, small-minded; dirty (2)
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  足 (zú ㄗㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
齿[chǐ, ㄔˇ, 齿 / ] tooth, #9,629 [Add to Longdo]
牙齿[yá chǐ, ㄧㄚˊ ㄔˇ, 齿 / ] dental; tooth, #6,731 [Add to Longdo]
齿轮[chǐ lún, ㄔˇ ㄌㄨㄣˊ, 齿 / ] (machine) gear; pinion (gear wheel), #17,495 [Add to Longdo]
锯齿[jù chǐ, ㄐㄩˋ ㄔˇ, 齿 / ] sawtooth, #30,182 [Add to Longdo]
龋齿[qǔ chǐ, ㄑㄩˇ ㄔˇ, 齿 / ] dental caries; cavity, #35,371 [Add to Longdo]
口齿[kǒu chǐ, ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] mouth and teeth; enunciation; to articulate; diction; age (of cattle, horses etc), #45,118 [Add to Longdo]
智齿[zhì chǐ, ㄓˋ ㄔˇ, 齿 / ] wisdom tooth, #45,212 [Add to Longdo]
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 齿 / ] despise; hold in contempt, #47,319 [Add to Longdo]
唇齿[chún chǐ, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ, 齿 / ] lit. lips and teeth (成语 saw); fig. close partners; interdependent, #54,225 [Add to Longdo]
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 齿 / ] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab, #55,451 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- My tooth.[CN] 我的牙 Adam's Rib (1949)
You know, this isn't easy to talk about, but technically it was the pedestrian's fault and not the driver's.[CN] 你知道的,我很難啟 技術上這是行人的錯,跟駕駛無關 Lolita (1962)
First time, he broke a tooth.[CN] 第一次打落了一顆牙 Adam's Rib (1949)
As long as you can get it cold enough Like that mastodon there.[CN] 就像我跟你說的 像那劍像一樣 East of Eden (1955)
Mastodon?[CN] 劍象? East of Eden (1955)
As I was saying, a mastodon is a kind of elephant Hasn't lived on the Earth for a long while[CN] 劍像是一種地球上已經絕跡的象 East of Eden (1955)
Remember, you're a human being with a soul... and the divine gift of articulate speech.[CN] 記住,你是一個有靈魂的人 並具有口清楚的天賦 My Fair Lady (1964)
They dug up a mastodon somewhere in Siberia.[CN] 他們在西伯利亞 挖出一隻劍 East of Eden (1955)
Damn it, this is hard for me to say.[CN] . 該死,我真是難於啟. How to Steal a Million (1966)
Look, put your tongue forward until it squeezes on the top of your lower teeth.[CN] 把舌放下,壓到下方的牙 My Fair Lady (1964)
- I did? Well, put: "Something for your sweet tooth, baby, and all your other sweet parts. "[CN] 那就說"送給你甜蜜的牙,寶貝 還有你身上甜蜜的一切" North by Northwest (1959)
You, dear friend Who talk so well[CN] 我口伶俐的朋友 My Fair Lady (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top