Search result for

ทันใดนั้น

(18 entries)
(0.0599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทันใดนั้น-, *ทันใดนั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทันใดนั้น[ADV] instantly, See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น, Example: ด้วยความกระหายน้ำเขาจึงเปิดตู้เย็น เพื่อสำรวจภายในตู้ ทันใดนั้นเขาต้องเผชิญกับกลิ่นอบอวลของผลไม้เน่าในตู้เย็นใบนั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Suddenly, Uncle Henry stood up.""ทันใดนั้น ลุงเฮนรี่ก็ลุกขึ้น" Inkheart (2008)
She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt.ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกได้เองถึงอำนาจที่เหนือกว่าของความละอาย Doubt (2008)
I did some dumb little piece of work to get myself off the hook with Bandy, and suddenly, I'm the bright young man.ฉันได้บางชิ้นเล็ก ๆ ใบ้ของการทำงานที่จะได้รับตัวเองออกจากเบ็ดกับแพร่, และทันใดนั้นฉันชายหนุ่มที่สดใส Revolutionary Road (2008)
/All of a sudden, /a big hairy guyทันใดนั้น ก็มีชายตัวใหญ่ที่มีเคราพะรุงพะรัง สลบอยู่ที่ชายฝั่งทะเล Bedtime Stories (2008)
Then I realize,แล้วทันใดนั้น ฉันก็นึกได้ว่า 500 Days of Summer (2009)
What makes you so sure?ทันใดนั้น เขาก็พบว่าตัวเขาเอง ก็มีความทารุณแบบที่เขาเคยได้รับเหมือนกัน Conflicted (2009)
That moment?และทันใดนั้น... Episode #1.7 (2009)
Suddenly, we heard noise in a bush.ทันใดนั้นเราได้ยินเสียงดังในพุ่มไม้ Dogtooth (2009)
I suddenly realized why I had wanted to do this thing in the first place.ทันใดนั้น ผมรู้เลยว่าทำไม ผมถึงอยากทำสิ่งนี้ตั้งแต่แรก Pilot (2009)
locals say what started as a torrential hailstorm late this afternoon suddenly turned to massive lightning strikes.คนในท้องถิ่นกล่าวว่ามันเริ่มมาจากพายุลูกเห็บที่โหมกระหน่ำอย่างแรง ในช่วงสายๆของวันนี้ และทันใดนั้นเองมันก็เกิดฟ้าผ่าลงมา Free to Be You and Me (2009)
karen mccluskey suddenly felt the urge to... Desperate Housewives Season06 Episode02 ******ทันใดนั้น คาเรน แมคคลัสกี้ ก็รู้สึกว่าเธออยากจะ... Desperate Housewives Season06 Episode02 ที่เสียดายที่เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นในวันนั้น ทั้งๆ ที่มันเป็นเช้าที่สดใส Being Alive (2009)
So we just keep running up the tab until we owe everything to everybody and suddenly think...ดังนั้น เราจึงสะสมเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเราเป็นหนี้ทุกคน ในทุกอย่าง ทันใดนั้นก็คิดได้ว่า นั่นมัน... Tainted Obligation (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทันใดนั้น[adv.] (thandai nan) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly   FR: tout à coup ; soudainement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง

English-Thai: Nontri Dictionary
instantly(adv) ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจ,บัดดล,ทันใดนั้น
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lo and behold (conj ) ทันใดนั้นเอง, เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top