ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all of a sudden

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all of a sudden-, *all of a sudden*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all of a sudden(idm) ทันทีทันใด, See also: อย่างปุบปับ, ในทันทีทันใด
all of a sudden(idm) ทันทีทันใด, See also: ทันที

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of a sudden this civilian rushes into the plane.ทำไมพี่ไม่หาห้องเช่าสักห้อง แล้วมาทำงานกับผมล่ะครับ Hero (1992)
# Now all of a sudden some strange things are happening to m# ตั้งแต่ตอนนี้เริ่มมีสิ่งแปลกๆกำลังเกิดขึ้น # Toy Story (1995)
And all of a sudden I blanked.ปุบปับลืมหมด พูดอะไรไม่ออก As Good as It Gets (1997)
In a diner once, a blind woman turned to me all of a sudden and asked me to pass her the mustard.ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หญิงตาบอด / หันมาที่ฉันและมันก็เกิดขึ้น... ...เธอขอให้ฉันช่วยส่งมัสตาร์ดให้เธอ City of Angels (1998)
Then, all of a sudden there it is like a monstrous tidal wave.แต่ ไม่ทันตั้งตัว มันก็เกิดขึ้น เหมือนกับคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ Dark Harbor (1998)
Anyway, the big day comes, I' m all packed up and waiting in the car to take me to the airport to pick up mummy who came from Munich to get me up to school when all of a sudden Lulu starts reading the Bible to me.อย่างไรก็ตาม วันนั้นก็มาถึง ฉันเก็บกระเป๋าและคอยอย่างใจเย็น ในรถที่จะพาฉันไปสนามบินเพื่อพบกับแม่ ที่เดินทางมาจาก มิวนิค เพื่อพาฉันกลับบ้าน Dark Harbor (1998)
Then, all of a sudden there it is like a monstrous tidal wave.แต่ ไม่ทันตั้งตัว มันก็เกิดขึ้น เหมือนกับคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ Dark Harbor (1998)
Is it me, or does this party all of a sudden suck?นี่ฉันคิดไปเอง หรือปาร์ตี้นี้ห่วยแตกชะมัด! 10 Things I Hate About You (1999)
You can't all of a sudden be my best friend just because you had a bad day.หนูไม่รับพ่อเป็นเพื่อนสนิทแค่เพราะผ่านเรื่องแย่ๆมาหรอก American Beauty (1999)
Couple months went by, he was ready to come home in 3 days, learned how to walk and everything then all of a sudden he just fucking slid back in the coma and then just right after that he was fucking gone, you know?หมอบอกเขาจะกลับบ้านได้ใน 3 วัน เริ่มฝึกเดินใหม่ ทุกสิ่งที่ผ่านมา จนถึงที่เค้าต้องเข้าขั้นโคม่า กำลังดีขึ้นๆ Ken Park (2002)
This illness that I'm suffering from waaraan ik lijd Which makes me pass out all of a sudden It's called narcolepsy.ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ฉันทรมานมาตลอดจาก... ...waaraan ik lijd... มันมักเกิดโดยไม่รู้ตัว Uninvited (2003)
You kind of go out for your lunch break you're sitting in the park and people are kind of out there talking in the park and bang all of a sudden you hear another message.พอคุณออกไปกินอาหารเที่ยง คุณนั่งในสวนสาธารณะและมีคนอยู่ที่นั่น คุยกันอยู่ในสวน แบ็ง! The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all of a suddenAll of a sudden a dog began barking.
all of a suddenAll of a sudden a fire broke out in the department store.
all of a suddenAll of a sudden a fire broke out in the movie theater.
all of a suddenAll of a sudden all the lights went out.
all of a suddenAll of a sudden he proposed to me.
all of a suddenAll of a sudden I felt a sharp pain in my stomach.
all of a suddenAll of a sudden I remembered that I couldn't pay for so many books.
all of a suddenAll of a sudden I saw a hare running across the field.
all of a suddenAll of a sudden it became cloudy.
all of a suddenAll of a sudden it began raining.
all of a suddenAll of a sudden, I was shaken out of my sleep by someone.
all of a suddenAll of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในทันที(adv) suddenly, See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly, Syn. ในทันทีทันใด, Example: ผมจะเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในทันทีที่ถึงจังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉับพลัน[chapphlan] (adv) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly  FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
จู่ ๆ[jū-jū] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; all of a sudden  FR: soudainement ; brusquement
จู่ ๆ ก็มา[jū-jū kø mā] (v, exp) EN: come suddenly ; come all of a sudden  FR: arriver soudainement ; se produire soudainement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shà, ㄕㄚˋ, ] all of a sudden; drizzle, #43,413 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
ひょっこり;ひょっくり[hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly [Add to Longdo]
俄然[がぜん, gazen] (adv) suddenly; all of a sudden; abruptly [Add to Longdo]
行き成り(P);行き成;行成(io)[いきなり(P);ゆきなり, ikinari (P); yukinari] (adv, adj-no) (uk) abruptly; suddenly; all of a sudden; without warning; (P) [Add to Longdo]
出し抜け[だしぬけ, dashinuke] (adj-na, n) all of a sudden; unexpected [Add to Longdo]
突如[とつじょ, totsujo] (adv) suddenly; all of a sudden; (P) [Add to Longdo]
突如として[とつじょとして, totsujotoshite] (adv) suddenly; all of a sudden [Add to Longdo]
豁然[かつぜん, katsuzen] (n, adj-t, adv-to) spread out; broad; all of a sudden [Add to Longdo]
豁然大悟[かつぜんたいご, katsuzentaigo] (n, vs) suddenly seeing the light; achieving full enlightenment all of a sudden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sudden \Sud"den\, n.
   An unexpected occurrence; a surprise.
   [1913 Webster]
 
   {All of a sudden}, {On a sudden}, {Of a sudden}, sooner than
    was expected; without the usual preparation; suddenly.
    [1913 Webster]
 
       How art thou lost! how on a sudden lost! --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He withdrew his opposition all of a sudden.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 all of a sudden
   adv 1: without warning; "all at once, he started shouting" [syn:
       {all of a sudden}, {all at once}]
   2: happening unexpectedly; "suddenly she felt a sharp pain in
     her side" [syn: {suddenly}, {all of a sudden}, {of a sudden}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top