ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทีเดียว

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทีเดียว-, *ทีเดียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีเดียว[ADV] very, See also: really, Syn. แท้จริง, Example: มณีรักเทพมากทีเดียว
ทีเดียว[ADV] absolutely, Example: เพราะแมวนั่นทีเดียว จึงทำให้ป้าบังอรสะดุดตกบันไดลงมา, Thai definition: อย่างแน่แท้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทีเดียวว. ฉับพลัน, ทันที, เช่น พูดออกมาทีเดียวนะ
ทีเดียวแท้จริง เช่น เก่งทีเดียว.
ดวด ๑ทีเดียว.
ดายทีเดียว, เท่านั้น, เช่น เดียวดาย เปล่าดาย พู้นมาดาย (จารึกสยาม)
แล ๒ทีเดียว, ฉะนี้, (มักใช้ในที่สุดประโยคหรือข้อความ หรือคำลงท้ายคำประพันธ์) เช่น ยมพะบาลจับผู้หญิงผู้ชายจำให้ขึ้นจำให้ลงหากันดั่งนั้น หลายคาบหลายคราลำบากนักหนาแล (ไตรภูมิ), ห่อนข้าคืนสม แม่แล (ตะเลงพ่าย).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- In a minute.- ขอนาทีเดียว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Yes, I remember her quite well. She was a very beautiful woman.ครับ ผมจําได้ดีทีเดียว หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยมาก Rebecca (1940)
That's a tidy sum.นั่นมันมากทีเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's extremely important.มันสำคัญมากทีเดียว The Little Prince (1974)
I knew a man capable of quite diverse refinements of the sortฉันรู้เหมาะแก่ diverse refinements ทีเดียว ของการจัดเรียง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
If she decides to push over the Great Lakes, it could get plenty soupy.ถ้ามันแผ่ขยายไปถึงเกรท เลคส์ มันอาจแปรปรวนมากทีเดียว Airplane! (1980)
Ted Striker was a crack flight leader, up to a point.เท็ด สไตรค์เกอร์เป็น จ่าฝูงบ้าระห่ำเข้าขั้นเลยทีเดียว Airplane! (1980)
I don't know, Billina. Oz is pretty big.ไม่รู้สิ บิลลิน่า ออซค่อนข้างใหญ่ทีเดียว Return to Oz (1985)
I think this wittle fellow has got something here.ฉันคิดว่าเจ้าตัวเว็กนี่ มีความคิดน่าสนใจทีเดียว An American Tail (1986)
If I thought for one second that you were betraying me...ถ้าเราคิดแม้แต่วินาทีเดียว ว่าแกจะทรยศต่อเรา... Labyrinth (1986)
We'd only been gone two days, but somehow the town seemed different, smaller.เราหายไปกันแค่สองวัน แต่เมืองดูแตกต่างไปทีเดียว เล็กลง Stand by Me (1986)
I could turn out three or four a month.นั่นคือผมสามารถทำได้ถึง 3 หรือ 4 ตัวต่อเดีอนทีเดียวMannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: this instant ; at once ; instantly ; immediately   FR: immédiatement
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: one time ; a time   FR: une fois ; une seule fois
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: very ; really ; absolutely ; quite ; very   FR: tout à fait ; absolument ; vraiment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
just[ADV] พอดี, See also: ทีเดียว, Syn. exactly, precisely
plenty[ADV] อย่างเต็มที่, See also: ทีเดียว, เพียงพอ, Syn. enough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alter idem(อาล' เทอะ ' ฮีเดม) (latin) อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทีเดียว
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
downrightadj. อย่างแท้ ๆ ทีเดียว,โดยสิ้นเชิง,ชัดเจนที่สุด,ลงสู่ -adv. อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่., See also: downrightedness n. ดูdownright, Syn. thorough,absolute,sheer
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น
far(ฟาร์) adv. ไกล,ห่าง,มาก,ทีเดียว -Phr. (by far มาก,เป็นปริมาณมาก.), See also: Phr. (far and away มาก) . farness n.
have come out of the arkเป็นคนหัวโบราณเอามาก ๆ ทีเดียว
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
downright(adv) อย่างจริงจัง,อย่างแท้ๆ,ทีเดียว,อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่
outright(adv) ทันที,ทีเดียว,ฉับพลัน,ราบคาบ,สิ้นเชิง
pretty(adv) ค่อนข้างจะ,พอใช้,อย่างพอควร,ทีเดียว
quite(adv) แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น
sheer(adj) ตรงไปตรงมา,แท้จริง,เต็มที่,ทีเดียว
utter(adj) เต็มที่,ที่สุด,เด็ดขาด,ทีเดียว,ทั้งหมด
very(adv) มาก,แท้จริง,ทีเดียว,อย่างยิ่ง
well(adv) ดี,เรียบร้อย,สบายดี,ทีเดียว,ชอบแล้ว,เต็มที่

German-Thai: Longdo Dictionary
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
davonจากสิ่งนั้น หรือ เกี่ยวกับสิ่งนั้น (= da + von ใช้ย่อวลีหรือคำที่อยู่หลัง von) เช่น Sie hat fünf Pullover auf einmal gekauft. Zwei davon sind rot. เธอซื้อเสื้อกันหนาวทีเดียวห้าตัว สองตัวเป็นสีแดง (สังเกตว่า davon ณ ที่นี้ หมายถึง von fünf Pullover)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top