ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abruptly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abruptly-, *abruptly*, abrupt
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abruptly(adv) อย่างทันที, See also: ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน, Syn. suddenly, awiftly

English-Thai: Nontri Dictionary
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด, อย่างปุบปับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abruptly pinnate; even-pinnate; paripinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I apologize for depriving you of your companion in this abrupt way.ผมต้องขออภัยที่พรากเอาเพื่อนของคุณ มาแบบกะทันหันอย่างนี้ Rebecca (1940)
... aboutyourtheory on abrupt climate shift.... ทฤษฎีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระทันหัน The Day After Tomorrow (2004)
If I seemed like I was a little abrupt or difficult yesterday, I wanna apologize.ถ้า ฉันดูเหมือนฉันขาดอะไรไป... ...ที่ยากลำบากเมื่อวาน, ฉันอยากจะขอโทษ Firewall (2006)
This may seem abrupt, but I don't have what it takes to be your wife.มันอาจจะดูเร่งรีบเกินไป แต่ข้าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นภรรยาของท่าน Episode #1.42 (2006)
Apparently, her fall caused a placental abruption, การล้มของเธอมีผลต่อท่อลำเลียงอาหารในครรภ์ The Game (2007)
I'm sorry for the abrupt pickup tonight, ผมขอโทษที่ต้องให้ไปรับตัวมากะทันหันคืนนี้ Resistance Is Futile (2007)
After the abrupt termination of my field work, หลังจากงานของฉันสิ้นสุดลงอย่างทันที The Nanny Diaries (2007)
Did your great winning streak come to an abrupt end? - Mum-เทพีนำโชคของแกไม่อยู่แล้วเหรอ Cassandra's Dream (2007)
AND LEFT WORK VERY ABRUPTLY SHORTLY AFTER 2:00, ขอบคุณค่ะ Normal (2008)
Did you strike out? More like abruptly thrown out.แกพลาดไปรึไง ถูกไล่ออกมามากกว่า New Haven Can Wait (2008)
-So he just got up abruptly, and he, he left? -like a bass outta hell.แล้วจู่ๆเค้าก็ตื่นขึ้น แล้วก็ออกไป เหมือนได้ออกจากขุมนรก Pret-a-Poor-J (2008)
The mother had stage two placental abruption.แม่มีอาการ รก ลอกเฉียบพลัน ระดับที่ 2 Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abruptlyAbruptly an old friend was met.
abruptlyHe backed abruptly away.
abruptlyHe interrupted us abruptly.
abruptlyHis untidy room announced that he had abruptly departed.
abruptlyThe car turned abruptly.
abruptlyThe story concluded abruptly.
abruptlyThe taxi abruptly turned left.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีหางเสียง(adv) without tone of voice, See also: abruptly, Syn. ไม่เพราะ, ห้วน, Example: วัยรุ่นสมัยนี้พูดไม่มีหางเสียงกันแล้ว ฟังแล้วห้วนๆ ไม่น่ารัก, Thai Definition: ไม่มีคำลงท้ายที่แสดงความเคารพหรือความสุภาพ
โดยฉับพลัน(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai Definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยกะทันหัน(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai Definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
กึก(adv) suddenly, See also: abruptly, precipitately, headlong, impetuously, Syn. ทันที, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกันทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น
เร็ว(adv) suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
พรวด(adv) suddenly, See also: abruptly, quickly, hastily all of sudden, Syn. อย่างเร็ว, อย่างเร่งรีบ, ทันที, Example: ผมหงุดหงิดขึ้นมาทันใด ลุกพรวดไปที่หน้าต่าง แล้วก็โผล่หัวออกไปสบถอย่างหัวเสีย, Thai Definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
พรวดพราด(adv) suddenly, See also: abruptly, quickly, hastily, precipitately, Syn. ทันที, Ant. เนิบนาบ, Example: เมื่อตื่นแล้วอย่าลุกพรวดพราด ให้นอนนิ่งๆ สักพัก จะไม่เวียนหัว, Thai Definition: เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
ปุบปับ(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ, Ant. ช้า, Example: อาการเจ็บป่วยปุบปับกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน, Thai Definition: อาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด
ปุ๊บปั๊บ(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน, Ant. ช้า, Example: เขาเดินทางปุ๊บปั๊บก็เลยไม่มีใครไปส่ง
ปุ๊บ(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ, Example: พอเขาได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็รีบออกจากบ้านทันที, Thai Definition: ทันทีทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[chapphlan] (adv) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly  FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เฉียบพลัน[chīepphlan] (adv) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly
โดยทันที[dōi thanthī] (adv) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly  FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
เฮือก[heūak] (adv) EN: with violence ; violently ; abruptly  FR: brutalement ; brusquement
ห้วน[hūan = huan] (adv) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly
ห้วน ๆ[hūan-hūan] (adv) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly  FR: laconiquement
จู่ ๆ[jū-jū] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; all of a sudden  FR: soudainement ; brusquement
กะซวก[kasūak] (v) EN: abruptly stab ; pierce ; knife
กะทันหัน = กระทันหัน[kathanhan = krathanhan] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste  FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
abruptly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abruptly

WordNet (3.0)
abruptly(adv) quickly and without warning, Syn. dead, short, suddenly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Abruptly

adv. 1. In an abrupt manner; without giving notice, or without the usual forms; suddenly. [ 1913 Webster ]

2. Precipitously. [ 1913 Webster ]

abruptly-pinnate

adj. 1. (Bot.) pinnate with a pair of leaflets at the apex, i.e. without an odd leaflet, or other appendage, at the end; -- said of a leaf shape
Syn. -- even-pinnate, paripinnate [ 1913 Webster + WordNet 1.5 ]

Variants: Abruptly pinnate

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, ] abruptly; hurriedly #12,369 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てん, ten] (adv, adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain) #6,497 [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
ぬっと;ぬうっと;のっと[nutto ; nuutto ; notto] (adv) (on-mim) suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[battari ; battan] (adv, adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぱったり[pattari] (adv, adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ひょこっと[hyokotto] (adv) suddenly; abruptly; impulsively [Add to Longdo]
ふいと[fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly [Add to Longdo]
ふっと[futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning [Add to Longdo]
むっくり;むくり[mukkuri ; mukuri] (adv, adv-to, vs) (1) (rising) abruptly; (2) (むっくり only) plump; rotund [Add to Longdo]
ソッコー[sokko-] (n) (sl) (finishing something) suddenly; abruptly [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top