ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*depression*

D IH0 P R EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: depression, -depression-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depression(n) การยุบตัวลงไป, See also: ส่วนที่ยุบตัวลง, Syn. cavity, dent, hole, Ant. hill, bump
depression(n) ความกดอากาศต่ำ, See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น, Syn. low pressure area
depression(n) ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ, Syn. slump, recession, downslide, Ant. upturn, rise
depression(n) ความสะเทือนใจ, See also: ความเศร้าสลด, ความหดหู่, Syn. unhappiness, gloom, Ant. hopefulness, cheerfulness
depression(n) รอยบุ๋ม, See also: รอยเว้าลงไป, รอยกด, Syn. hollow
manic depression(n) อาการคลุ้มคลั่งแบบเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า

English-Thai: Nontri Dictionary
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postpartum blues; depression, postpartumภาวะซึมเศร้าหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpartum depression; postpartum bluesภาวะซึมเศร้าหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaclitic depressionภาวะทารกซึมเศร้าเหตุพรากแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angle of depressionมุมก้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cone of depressionกรวยน้ำยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depression contourเส้นชั้นแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depression, anacliticภาวะทารกซึมเศร้าเหตุพรากแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depression, angle ofมุมก้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
depression, postpartum; postpartum bluesภาวะซึมเศร้าหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depression๑. แอ่ง, รอยบุ๋ม๒. การทำหน้าที่ลดลง๓. ภาวะซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressionภาวะตกต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressionแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vasodepressionการลดแรงต้านหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet-bulb depression temperatureอุณหภูมิลดกระเปาะเปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressionดีเปรสชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Beck Depression Inventoryทฤษฎีความซึมเศร้าของเบค [TU Subject Heading]
Depressionความซึมเศร้า [TU Subject Heading]
Depressionsภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ [TU Subject Heading]
Anxiety Depression Syndromeกลุ่มอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า [การแพทย์]
Central Depressionฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Depressionระบบประสาทกลางถูกกดหน้าที่ [การแพทย์]
Depressionการกด,กดลง,ความซึมเศร้า,โรคซึมเศร้า,อาการซึมเศร้า,ซึมเศร้า,การซึมเศร้า,จิตใจหดหู่,อารมณ์ซึมเศร้า,อารมณ์เศร้า,เศร้าเสียใจ,อารมณ์เศร้าซึม,โรคซึมเศร้า,ซึม,การซึมเศร้า,ความเศร้า,อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ,การเป็นคนเงียบเหงาซึมเศร้า,อาการหดหู่ใจ [การแพทย์]
Depressionพายุดีเปรสชั่น,แตกแบบเป็นรูกว้าง [การแพทย์]
Depression, Atypicalอาการซึมเศร้าที่ผิดแปลกไปจากลักษณะที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Depression, Childhoodโรคจิตอารมณ์เศร้าในเด็ก [การแพทย์]
Depression, Endogenousความซึมเศร้าจากภายใน,อาการซึมเศร้าจากสาเหตุภายใน,ภาวะซึมเศร้าชนิดเกิดจากภายใน [การแพทย์]
Depression, Frankอาการซึมเศร้าอย่างชัดเจน [การแพทย์]
Depression, Generalizedฤทธิ์โดยการกดทั่วไป [การแพทย์]
Depression, Inhibitingอาการซึมเศร้าแบบเชื่องช้า [การแพทย์]
Depression, Involutionalภาวะซึมเศร้าในช่วงวัยต่อ,ความซึมเศร้าวัยเปลี่ยน,โรค,โรคจิตวัยเปลี่ยน [การแพทย์]
Depression, Maskedเศร้าซึม,อาการเศร้าแฝง,ภาวะซึมเศร้าชนิดซ่อนเร้น [การแพทย์]
Depression, Menstrualจิตเศร้าหมองระยะมีประจำเดือน [การแพทย์]
Depression, Mentalจิตใจหดหู่,อารมณ์ซึมเศร้า,การซึมเศร้า [การแพทย์]
Depression, Mildอาการซึมเศร้าไม่รุนแรง [การแพทย์]
Depression, Morbidภาวะซึมเศร้าที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Depression, Neuroticโรคประสาทอารมณ์เศร้า,โรคประสาทแบบซึมเศร้า,ภาวะซึมเศร้าชนิดโรคประสาท [การแพทย์]
Depression, Nonpsychoticอาการซึมเศร้าที่ไม่ถึงขั้นโรคจิต [การแพทย์]
Depression, Normalความรู้สึกตัวในสภาวะปกติ [การแพทย์]
Depression, Pathologicalความรู้สึกตัวลดลงในสภาวะผิดปกติ [การแพทย์]
Depression, Postschizophrenicอาการซึมเศร้าหลังจิตเภท [การแพทย์]
Depression, Primaryภาวะซึมเศร้าปฐมภูมิ [การแพทย์]
Depression, Psychiatricโรคจิตประสาท [การแพทย์]
Depression, Psychoticโรคซึมเศร้าที่มีอาการโรคจิต,ภาวะซึมเศร้าชนิดโรคจิต,โรคจิตซึมเศร้า [การแพทย์]
Depression, Reactiveภาวะซึมเศร้าแบบปฏิกิริยา [การแพทย์]
Depression, Retardedภาวะซึมเศร้าแบบเชื่องช้า [การแพทย์]
Depression, Seasonalภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาล [การแพทย์]
Depression, Secondaryภาวะซึมเศร้าทุติยภูมิ [การแพทย์]
Depression, Senileภาวะซึมเศร้าในวัยชรา [การแพทย์]
Depression, Serotonergic-Deficientภาวะซึมเศร้าชนิดขาดซีโรโตนิน [การแพทย์]
Depression, Therapy-Resistantภาวะซึมเศร้าที่ต้านต่อการรักษา [การแพทย์]
Freezing Point Depressionจุดเยือกแข็งที่ลดลง,การลดจุดเยือกแข็งของสารละลาย,การกดจุดเยือกแข็งให้ต่ำลง,จุดเยือกแข็งของสารละลายต่ำลง,การลดจุดเยือกแข็ง [การแพทย์]
Primary depressionดีเปรสชันแรก [อุตุนิยมวิทยา]
Secondary depressionดีเปรสชันรอง [อุตุนิยมวิทยา]
Fermanent depressionดีเปรสชันถาวร [อุตุนิยมวิทยา]
Semi - permanent depressionดีเปรสชันกึ่งถาวร [อุตุนิยมวิทยา]
Family of depressionกลุ่มดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Lee depression - orographic depressionดีเปรสชันหลังเขา หรือ ดีเปรสชันภูเขา [อุตุนิยมวิทยา]
V - shaped depressionดีเปรสชันรูปตัววี [อุตุนิยมวิทยา]
Central depressionดีเปรสชันตัวกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Occluded depressionดีเปรสชันปิด [อุตุนิยมวิทยา]
Axis of depressionแกนดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Filling of a depressionการอ่อนกำลังลงของ ดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Deepening of a depressionการแรงขึ้นของ ดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Regeneration of a depressionการก่อตัวขึ้นใหม่ ของดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through the Depression when we didn't have anything.ตอนที่สิ้นหวัง เราแทบไม่มีอะไรกันเลย Dirty Dancing (1987)
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
Drinking all that whiskey isn't going to help your depression.ต่อให้ดื่มจนเกลี้ยงก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นหรอก The Lawnmower Man (1992)
Confirm depression with... obsessional features.ยืนยันว่าเครียดจากการหมกมุ่น Don Juan DeMarco (1994)
I remember New York during the Depression.ฉันยังจำนิวยอร์คตอนเกิดดีเปรสชั่นได้ In the Mouth of Madness (1994)
Neurological condition, 60 percent probability. Manic depression, 42 percent probability.โอกาส เส้นประสาทเสื่อม,60 % โอกาสที่ วิกลจริต,42 % Gattaca (1997)
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้ Dark Harbor (1998)
No Great Depression. Our great war is a spiritual war.ใครบอกพวกมึงให้ใช้ที่นี่ได้ Fight Club (1999)
Our great depression is our lives.เรามีข้อตกลงกับเออร์วิน เออร์วินเรอะ มันนอนไหปลาร้าหักอยู่บ้าน Fight Club (1999)
Less than a year later, the Great Depression that swept the nation... hit Savannah.ไม่ถึงปีถัดมา วิกฤตเศรษฐกิจ ก็ส่งผลถึงซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Did I miss somethin' ? Did I ? Or are we not in the midst of a great depression ?นี่เราไม่ได้อยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจรึไง The Legend of Bagger Vance (2000)
Nobody holds your father responsible for this depression, Adele !ไม่มีใครว่าพ่อคุณทำให้เศรษฐกิจพังนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Depressionดูจากอาการคุณตอนนี้ Sex Is Zero (2002)
Also showing signs of severe depression.ยังแสดงถึงอาการกดดันภายในได้อีกด้วย Uninvited (2003)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)
Well, what's so great about depression?- ไม่มี I Heart Huckabees (2004)
- Depression, anger, compulsive behaviour.ความหดหู่ ความฉุนเฉียว พฤติกรรมที่ถูกบีบบังคับ The Bourne Supremacy (2004)
The senior year in high school is about studying and depressionอยุ่ม.ปลายแล้วเนี่ย มีแต่เรียน น่าเบื่อชะมัด 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Now you're crying again. Kick the depression, be a manร้องไห้อีกแล้ว หยุดซะที ให้สมกับเป็นผู้ชายหน่อย Swing Girls (2004)
Well, Victor... the bank would like to congratulate you... on the fastest freefall since the Depression.เอาละ, วิคเตอร์... ธนาคารต้องการจะยินดีกับคุณ... กับการล้มครั้งยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำ. Fantastic Four (2005)
I know how you white boys always deal with that depression.ฉันรู้คนขาวเป็นพวกความกดดันสูง The Longest Yard (2005)
But under the community's care, she lost her depression and...But under the community's care, she lost her depression and... Apt. (2006)
My father hid a deep depression-- an illness, really-- up until the day he died.พ่อของผมซ่อนความกดดัน และเจ็บป่วย จนถึงวาระที่ท่านตาย Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Did you know about Dad's depression?นายรู้เรื่องเกี่ยวกับความสะเทือนใจของพ่อไหม? Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
- Depression patterns in the skin.- รอยกดทับที่ผิว Dex, Lies, and Videotape (2007)
Her first fever was from the medication for her depression.ไม่งั้นคุณก้อผิด ไข้หนหลังนี่ จาก ตัวยาของมันเอง Alone (2007)
The second fever was from the self-medication for depression.นี่มันบ้า คุณไม่คิด ว่าเป็นการเตือนของเธอ จากการเมาค้างเหรอ? Alone (2007)
If you're right, then this guy, who's not an ass, who's not a workaholic, who's not a sociopath, has somehow missed both her depression and severe alcoholism.คนที่ไม่ต่อต้านสังคม อย่างไรก็ตามก็พลาดทั้งเรื่อง อาการซึมเศร้า และโรคติดเหล้ารุนแรง Alone (2007)
She's on MAO inhibitors for depression.และเธอแพ้ cephalosporin เกิดอะไรขึ้นกันนี่? Alone (2007)
My mom went into a pretty bad depression when he got arrested.แม่ของฉันรู้สึกเศร้าหดหู่อย่างมาก ตอนที่พ่อถูกจับ Charlie Bartlett (2007)
You're just suffering from a little depression, that's all.นายแค่อึดอัดกับ ความกดดันนิดหน่อยแค่นั้น Cassandra's Dream (2007)
She drank out of depression and loneliness.แม่ดื่มเพราะเหงาและเครียด Virgin Snow (2007)
depression, post-traumatic whatever... abandonment.บอกเพียงแค่ว่าเป็นเพราะความเครียด การกระทบกระเทือนอะไรพวกนั้น การถูกทอดทิ้ง Henry Poole Is Here (2008)
Or, uh, mild depression?หรือเป็นพวกจิตหดหู่ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Because of that, Kurosaki's father got tricked by a swindler. Japan was in a deep depression.เพราะเรื่องนั้น, พ่อของคุโรซากิจึงถูกนักต้มตุ๋นโกง ในตอนนั้นญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะซบเซา Eiga: Kurosagi (2008)
Depression.อาการซึมเศร้า Brave New World (2008)
There's no real pregnancy, so there's no stranded dopamine receptors, so there's no postpartum depression.มันไม่มีการอุ้มท้อง ดังนั้นมันไม่มีสายสัมพันธุ์\ และการรับสารจากสมองจริงๆ ดังนั้นมันไม่มีความกดดันหลังคลอด Joy (2008)
You're suffering for post-partum depressionคุณทุกข์สำหรับหลัง partum ดีเปรสชัน Gas Pills (2008)
No depression no migraine, nothing.คุณอยากตาบอดอีกครั้งหรือ The Eye (2008)
It's postpartum depression.มันคืออารมณ์ซึมเศร้าหลังคลอดน่ะ ฮอร์โมนจะเริ่มไม่คงที่ Marley & Me (2008)
No depression too deep?ไม่หดหู่เกินไป? Marley & Me (2008)
- Hospital for depression. - Detained in Finland on work.อยู่โรงพยาบาลรักษาโรคซึมเศร้า ถูกกักตัวไว้ที่ฟินแลนด์ Confessions of a Shopaholic (2009)
Did you realize our Ms. Bloomwood here is in the hospital with depression?คุณรู้มั้ยว่าคุณบลูมวูด กำลังนอนป่วยในโรงพยาบาลจากอาการหดหู่ Confessions of a Shopaholic (2009)
Cutbacks, recession, depression-ถึงแม้จะกลัวนิด ๆ กับเรื่องแบบว่า The Girlfriend Experience (2009)
After the mothers come back here, the depression's almost unbearable.หลังจากที่แม่ได้กลับมาที่นี่ ก็คงไม่มีโอกาสได้ดูแล Prison Break: The Final Break (2009)
I need to know if you remember any woman that gave you any signals, depression...ฉันต้องการจะรู้ถ้านายจำได้ มีผู้หญิงไหนที่ให้สัญญาณอะไร ของความกลัดกลุ้ม... Up in the Air (2009)
Well, I mean, the worst time we've seen since the great depression... is now.ฉันหมายความว่า ช่วงไหนกันล่ะ ที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุด ตอนนี้ไง It's a Terrible Life (2009)
Like, your depression thing, I get it. I'm totally, totally worried.แบบว่าเรื่องที่เธอเครียดอยู่เนี่ย ฉันเข้าใจนะแล้วก็ฉันห่วงนะห่วงจริงๆ The Twilight Saga: New Moon (2009)
I don't what happened, he slipped into depression completely.ฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาดูเศร้าไป Episode #1.3 (2009)
- Hypothetically, if he was suffering from withdrawal, it could have caused him anxiety, depression, even suicidal tendencies.- สมมุติฐาน หากเขาถูกทรมานจากการถอนตัว มันสามารถทำให้เขากังวล,ท้อถอย, Justice (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depressionA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
depressionA lot of people were out of work during the Great Depression in America.
depressionBecause of the protracted depression, many workers are unemployed.
depressionBusiness is finally looking up after a long depression.
depressionDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
depressionDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
depressionHe was in a mood of depression.
depressionHis depression came to an end when she kissed him.
depressionIn spite of the depression, the prices of commodities are still high.
depressionI suffer from depression during the wintertime.
depressionI've been worrying myself into depression.
depressionMerchants complain about the depression.
depressionShe is apt to fits of depression.
depressionShe sometimes goes into a mood of depression.
depressionSuffer from depression.
depressionThe current slump of the economy will not turn into a serious depression.
depressionThe economist anticipated the prolonged depression.
depressionThe economist instinctively anticipated the current depression.
depressionThe economy is in a slight depression.
depressionThe Japanese economy is in depression.
depressionThe Japanese Government will take measures to counter depression.
depressionThere are some depressions in the road.
depressionThe report states that there will be a depression.
depressionThese sea boats are fast enough to stay in a depression for several days.
depressionThis increase of the unemployed is consequent on the business depressions.
depressionYour dog may really be in a depression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหดหู่(n) melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai Definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
ความสะเทือนใจ(n) depression, See also: melancholy, Example: โศกนาฎกรรมที่กฤษณา อโศกสินนำเรื่องพุ่งขึ้นไปสู่ความสะเทือนใจสูงสุดแก่ผู้อ่าน, Thai Definition: การมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ
พายุดีเปรสชัน(n) depression, Syn. ดีเปรสชัน, Example: พายุดีเปรสชันพัดถล่มเมืองหลวงเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างหนัก, Thai Definition: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังอ่อนทำให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก เกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, Notes: (อังกฤษ)
มุมกดลง(n) angle of indication, See also: angle of depression, Syn. มุมก้ม, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ต่ำกว่าจุดเล็ง
มุมก้ม(n) angle of depression, See also: angle of indication, Syn. มุมกดลง, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ต่ำกว่าจุดเล็ง
ตะพัง(n) well, See also: pool, puddle, pond, depression, pit, basin, shallow lake, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง, ตระพัง, สะพัง
ความท้อถอย(n) impatience, See also: depression, discouragement, disheartenment, Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ, Example: การเยาะเย้ยเด็กเกี่ยวกับความสามารถของเด็กจะทำให้เด็กเกิดความท้อถอยที่จะทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จ
ดีเปรสชัน(n) depression, Example: ดีเปรสชันทำให้น้ำท่วมหลายจังหวัด, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังอ่อน ทำให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก เกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โทมนัส(n) sadness, See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency, Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
บ่อ[bø] (n) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well  FR: puits [m] ; trou [m]
ดีเปรสชัน[dīprētchan] (n) EN: depression  FR: dépression atmosphérique [f$ ; dépression cyclonique [f]
ความหดหู่[khwām hothū] (n) EN: depression ; melancholy
ความสะเทือนใจ[khwām satheūoenjai] (n) EN: depression
มุมก้ม[mum kom] (n, exp) EN: angle of depression
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่[phāwa sētthakit toktam khrang yai] (n, exp) EN: Great Depression
พายุดีเปรสชัน[phāyu dīprētchan] (n, exp) EN: tropical depression
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[sētthakit toktam] (n, exp) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn  FR: dépression [f] ; crise économique [f]
ที่ลุ่ม[thī lum] (n, exp) EN: lowland ; low-lying area/land  FR: dépression [f] ; cuvette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPRESSION D IH0 P R EH1 SH AH0 N
DEPRESSIONS D IH0 P R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depression (n) dˈɪprˈɛʃən (d i1 p r e1 sh @ n)
depressions (n) dˈɪprˈɛʃənz (d i1 p r e1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低迷[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ, ] depression (esp. economic), #8,261 [Add to Longdo]
[āo, ㄠ, ] a depression; indentation; concave; hollow, #9,038 [Add to Longdo]
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, ] depression; depressed; despondent; gloomy, #10,453 [Add to Longdo]
盆地[pén dì, ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] basin (low-lying geographical feature); depression, #14,018 [Add to Longdo]
抑郁症[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] clinical depression, #15,276 [Add to Longdo]
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] melancholy; depression, #17,437 [Add to Longdo]
萧条[xiāo tiáo, ㄒㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ, / ] (economic) depression, #19,015 [Add to Longdo]
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] depression; recession; slump, #19,070 [Add to Longdo]
[wā, ㄨㄚ, / ] depression; sunken; swamp, #29,641 [Add to Longdo]
洼地[wā dì, ㄨㄚ ㄉㄧˋ, / ] depression; low-lying ground, #33,453 [Add to Longdo]
忧郁症[yōu yù zhèng, ㄧㄡ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] (psychology) depression, #37,400 [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] a depression; cavity; hollow, #46,665 [Add to Longdo]
塔里木盆地[Tǎ lǐ mù pén dì, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] Tarim Basin depression in southern Xinjiang, #48,511 [Add to Longdo]
火焰山[huǒ yàn shān, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ ㄕㄢ, / ] Mountain of Flames of legend; fig. unsurmountable obstacle; Mountain of Flames in Turpan depression in Xinjiang, #56,742 [Add to Longdo]
柴达木盆地[chái dá mù pén dì, ㄔㄞˊ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, / ] Tsaidam or Qaidam basin depression northeast of the Plateau of Tibet, located between the Qilian Shan and the Kunlun Shan at the northern margin of the Tibetan Plateau., #61,769 [Add to Longdo]
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, / ] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented, #62,459 [Add to Longdo]
[kuǎng, ㄎㄨㄤˇ, ] low ground; hollow; depression (used in Shandong place names), #96,398 [Add to Longdo]
吐鲁番盆地[tǔ lǔ fān pén dì, ㄊㄨˇ ㄌㄨˇ ㄈㄢ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, / ] the Turpan depression in Xinjiang, #100,193 [Add to Longdo]
拗陷[ào xiàn, ㄠˋ ㄒㄧㄢˋ, ] geological depression, #105,811 [Add to Longdo]
消愁解闷[xiāo chóu jiě mèn, ㄒㄧㄠ ㄔㄡˊ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] lit. to eliminate worry and dispel melancholy (成语 saw); diversion from boredom; to dispel depression or melancholy; to relieve stress; a relaxing pass-time, #234,441 [Add to Longdo]
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, ] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region) [Add to Longdo]
凹坑[āo kēng, ㄠ ㄎㄥ, ] concave depression; crater [Add to Longdo]
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地 [Add to Longdo]
准葛尔盆地[Zhǔn gě ěr pén dì, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄜˇ ㄦˇ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, / ] Dzungaria or Jungarian depression in north Xinjiang between Altai and Tianshan [Add to Longdo]
躁狂抑郁症[zào kuáng yì yù zhèng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] manic depression [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedrückung {f}depression [Add to Longdo]
Depression {f} | Depressionen {pl} | Depressionen haben | jahreszeitlich bedingte Depressiondepression | depressions | to suffer from depression | seasonal affective disorder (SAD) [Add to Longdo]
Senke {f}; Senkung {f}depression [Add to Longdo]
Tiefdruck {m}; Tiefdruckgebiet {n}depression [Add to Longdo]
Unterdrückung {f}depression [Add to Longdo]
Vertiefung {f}depression [Add to Longdo]
Weltwirtschaftskrise {f}world depression [Add to Longdo]
depressiv veranlagt seinto have a tendency towards depression [Add to Longdo]
Antidepressivum {n}; Mittel gegen Depressionen [med.]antidepressant; tranquilizer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression [Add to Longdo]
ウバーレ[uba-re] (n) uvala (composite karst depression) (ger [Add to Longdo]
デプレッション;ディプレッション[depuresshon ; deipuresshon] (n) depression [Add to Longdo]
ラクナ[rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
引っ込み[ひっこみ, hikkomi] (n) retreat; retirement; depression (hole) [Add to Longdo]
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P) [Add to Longdo]
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression [Add to Longdo]
凹地;窪地;くぼ地[おうち(凹地);くぼち, ouchi ( ou chi ); kubochi] (n) pit; hollow; basin; depression [Add to Longdo]
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n,vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P) [Add to Longdo]
危極[ききょく, kikyoku] (n) crisis; grave danger; serious depression [Add to Longdo]
気鬱;気欝[きうつ, kiutsu] (adj-na,n) gloom; mental depression [Add to Longdo]
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy [Add to Longdo]
降下[こうか, kouka] (n,vs) fall; descent; (plane) landing; (atmos.) depression; (P) [Add to Longdo]
春愁[しゅんしゅう, shunshuu] (n) spring depression [Add to Longdo]
昭和恐慌[しょうわきょうこう, shouwakyoukou] (n) (See 世界大恐慌) Showa Depression (Japanese part of the Great Depression) [Add to Longdo]
消沈;銷沈[しょうちん, shouchin] (n,vs,adj-no) depression; low spirits; dejection [Add to Longdo]
世界恐慌[せかいきょうこう, sekaikyoukou] (n) (See 世界大恐慌) worldwide financial crisis; global depression [Add to Longdo]
世界大恐慌[せかいだいきょうこう, sekaidaikyoukou] (n) the Great Depression [Add to Longdo]
戦後恐慌[せんごきょうこう, sengokyoukou] (n) post World War I depression; depression of 1920-1921 [Add to Longdo]
台湾坊主[たいわんぼうず, taiwanbouzu] (n) atmospheric depression originating in Taiwan [Add to Longdo]
大恐慌[だいきょうこう, daikyoukou] (n) Great Depression [Add to Longdo]
長期不況[ちょうきふきょう, choukifukyou] (n) prolonged recession; depression; protracted economic slump [Add to Longdo]
沈鬱[ちんうつ, chin'utsu] (adj-na,n) melancholy; gloom; depression [Add to Longdo]
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.) [Add to Longdo]
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P) [Add to Longdo]
低地[ていち, teichi] (n,adj-no) depression; lowlands; low ground; bottom land; plain; (P) [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] (adj-na,n,adj-no) recession; depression; slump; (P) [Add to Longdo]
不況対策[ふきょうたいさく, fukyoutaisaku] (n) antidepression policy; antirecession policy; counterrecession policy; economic recovery policy; remedy for depression [Add to Longdo]
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P) [Add to Longdo]
不振[ふしん, fushin] (adj-na,n) dullness; depression; slump; stagnation; (P) [Add to Longdo]
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P) [Add to Longdo]
憂鬱質[ゆううつしつ, yuuutsushitsu] (n) susceptibility to depression [Add to Longdo]
憂鬱症[ゆううつしょう, yuuutsushou] (n) severe depression [Add to Longdo]
抑鬱;抑うつ[よくうつ, yokuutsu] (n) dejection; depression [Add to Longdo]
抑鬱症[よくうつしょう, yokuutsushou] (n) (See うつ病) depression [Add to Longdo]
俯角[ふかく, fukaku] (n) depression; angle of dip [Add to Longdo]
鬱;欝[うつ, utsu] (n) depression; low spirits [Add to Longdo]
鬱病;うつ病[うつびょう, utsubyou] (n) melancholia; depression [Add to Longdo]
躁鬱病;躁うつ病;そううつ病;躁欝病[そううつびょう;そううつやまい, souutsubyou ; souutsuyamai] (n,adj-no) manic depression; manic-depressive psychosis; bipolar disorder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depression \De*pres"sion\, n. [L. depressio: cf. F.
   d['e]pression.]
   1. The act of depressing.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being depressed; a sinking.
    [1913 Webster]
 
   3. A falling in of the surface; a sinking below its true
    place; a cavity or hollow; as, roughness consists in
    little protuberances and depressions.
    [1913 Webster]
 
   4. Humiliation; abasement, as of pride.
    [1913 Webster]
 
   5. Dejection; despondency; lowness.
    [1913 Webster]
 
       In a great depression of spirit.   --Baker.
    [1913 Webster]
 
   6. Diminution, as of trade, etc.; inactivity; dullness.
    [1913 Webster]
 
   7. (Astron.) The angular distance of a celestial object below
    the horizon.
    [1913 Webster]
 
   8. (Math.) The operation of reducing to a lower degree; --
    said of equations.
    [1913 Webster]
 
   9. (Surg.) A method of operating for cataract; couching. See
    {Couch}, v. t., 8.
    [1913 Webster]
 
   {Angle of depression} (Geod.), one which a descending line
    makes with a horizontal plane.
 
   {Depression of the dewpoint} (Meteor.), the number of degrees
    that the dew-point is lower than the actual temperature of
    the atmosphere.
 
   {Depression of the pole}, its apparent sinking, as the
    spectator goes toward the equator.
 
   {Depression of the visible horizon}. (Astron.) Same as {Dip
    of the horizon}, under {Dip}.
 
   Syn: Abasement; reduction; sinking; fall; humiliation;
     dejection; melancholy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depression
   n 1: a mental state characterized by a pessimistic sense of
      inadequacy and a despondent lack of activity [ant:
      {elation}]
   2: a long-term economic state characterized by unemployment and
     low prices and low levels of trade and investment [syn:
     {depression}, {slump}, {economic crisis}]
   3: a sunken or depressed geological formation [syn: {natural
     depression}, {depression}] [ant: {elevation}, {natural
     elevation}]
   4: sad feelings of gloom and inadequacy
   5: a period during the 1930s when there was a worldwide economic
     depression and mass unemployment [syn: {Depression}, {Great
     Depression}]
   6: an air mass of lower pressure; often brings precipitation; "a
     low moved in over night bringing sleet and snow" [syn: {low},
     {depression}]
   7: a state of depression and anhedonia so severe as to require
     clinical intervention [syn: {depressive disorder}, {clinical
     depression}, {depression}]
   8: a concavity in a surface produced by pressing; "he left the
     impression of his fingers in the soft mud" [syn:
     {depression}, {impression}, {imprint}]
   9: angular distance below the horizon (especially of a celestial
     object)
   10: pushing down; "depression of the space bar on the
     typewriter"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Depression /deːprɛsiːoːn/ 
  depression

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top