ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสิ้นหวัง

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสิ้นหวัง-, *ความสิ้นหวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสิ้นหวัง[N] hopelessness, See also: desperation, despair, Syn. ความหมดหวัง, Ant. ความหวัง, Example: จาการสำรวจผู้ตกงาน 1,000 คน ในกทม.พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่ตกงานมีความสิ้นหวัง 14% ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You struggle, struggle and struggle your desperate cries unheard.คุณพยายามว่าย ดิ้นรน ต่อสู้ แต่เมื่อความสิ้นหวังเกิดขึ้น ในส่วนเล็กๆของใจคุณ Dark Harbor (1998)
Anger is more useful than despair.ความโกรธมีประโยชน์ มากกว่าความสิ้นหวัง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
The scene unfolding here behind me is one of desperation and frustration.เป็นภาพแห่งความสิ้นหวังและโกรธซึ้ง The Day After Tomorrow (2004)
"The mass of men lead lives of quiet desperation,"บุรุษเกือบทั้งหล้า ปล่อยให้ชีวิตมันอยู่กับความสิ้นหวังที่เงียบงัน Shall We Dance (2004)
Maybe the desperation can't be quiet anymore,บางทีความสิ้นหวังนั้น/Nอาจไม่สามารถทนเก็บเงียบงันต่อไปได้ Shall We Dance (2004)
- Desperation, - Well, that's a possibility,ความสิ้นหวัง ก้เป็นไปได้นะ Shall We Dance (2004)
Shall I give you despair?ความสิ้นหวังดีมั๊ยล่ะ? Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Believe me, you can get a bit desperate.เชื่อชั้น... คุณก็รูสึกถึงความสิ้นหวังเล็กๆ ได้. The Lake House (2006)
In my desperation, I decided to give you one last chance.ในความสิ้นหวัง ผมตัดสินใจให้โอกาสสุดท้ายคุณ Saw III (2006)
So she planned every detail, from the silk scarf she'd hang by tothesuicidenotedetailing her despair.เธอจึงวางแผนอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ ผ้าที่จะใช้ผูกคอ ไปจนถึงจม.ลาตาย ที่ระบายถึงความสิ้นหวัง Now You Know (2007)
Because it was an inside job.เพราะว่า เรื่องเลวร้ายนี้กระทำโดยคนคุ้นเคย คุณจะไม่มีวันได้เห็น ความสิ้นหวัง... Smiles of a Summer Night (2007)
Reeks of desperation.It's a deal breaker.Trust me.อบอวลไปด้วยความสิ้นหวัง ข้อตกลงของคนที่เลิกกัน เชื่อผม Let the Truth Sting (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defeat[N] ความสิ้นหวัง, See also: ความผิดหวัง, ความล้มเหลว, Syn. failure, loss, Ant. success, triumph, victory
desolation[N] ความหดหู่ใจ, See also: ความสิ้นหวัง, Syn. despair, hopelessness
desperation[N] ความสิ้นหวัง, See also: ความหมดหวัง, Syn. despondency, gloomy, Ant. hopefulness
despond[N] ความสิ้นหวัง, See also: ความเศร้าโศก, การหมดกำลังใจ, Syn. hopelessness, despair
hopelessness[N] ความหมดหวัง, See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย, Syn. despair, forlornness, Ant. hopefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
desperation(เดสพะเร'เชิน) n. ภาวะที่ล่อแหลม,ภาวะที่ร้ายแรง,ความสิ้นหวัง., Syn. rcklessness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top